دوشنبه 05 تیر ماه 1396
ادیان زندۀ شرق

ادیان زندۀ شرق

جمعی از نویسندگان به سرویراستاری جان آر.هینلز

عنوانادیان زندۀ شرق

نویسندهجمعی از نویسندگان به سرویراستاری جان آر.هینلز

مترجمگروه مترجمان

ناشردانشگاه ادیان و مذاهب

تاریخ چاپ1389

مکان چاپقم

تیراژ2000

شابک2_77_8090_964_978

تعداد صفحات460

خلاصه
محور اصلی این کتاب ادیان زنده در قرن بیستم است که حاوی جدیدترین پژوهش‌های علمی برای علاقمندان رشتۀ ادیان و همچنین خوانندگان مشتاقی است که جویای آگاهی دربارۀ آخرین وضعیت ادیان زندۀ جهان هستند.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...