سه شنبه 06 تیر ماه 1396
تاریخ تحولات ایران‌شناسی: پژوهشی در تاریخ فرهنگ ایران در دوران باستان

عنوانتاریخ تحولات ایران‌شناسی: پژوهشی در تاریخ فرهنگ ایران در دوران باستان

نویسندهمریم میراحمدی

ناشرطهوری

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک2_02_5911_600_978

خلاصه
هدف از پژوهش حاضر بررسی سیر تحولات تاریخ، تمدن و فرهنگ ایران در راستای دانش «ایران‌شناسی» با مفهوم بین‌المللی آن است.
برچسب ها
باستان‌شناسی دین و آیین

عنوانباستان‌شناسی دین و آیین

نویسنده تیموتی اینسل

مترجموحید عسکرپور

ناشرکتاب پارسه

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک4_068_253_600_978

تعداد صفحات192

خلاصه
این کتاب با درآمدی در زمینۀ باستان‌شناسی دین، تعاریف و نظریه‌پردازی در این عرصه را بررسی می‌کند و بر آن است تا دربارۀ روش‌شناسی پرداختن به دین از منظر باستان‌شناختی، مباحثی را دامن زند.
برچسب ها
جشن‌ها و آیین‌های ایرانی

جشن‌ها و آیین‌های ایرانی

حسام‌الدین مهدوی

عنوانجشن‌ها و آیین‌های ایرانی

نویسندهحسام‌الدین مهدوی

ناشرنقد افکار

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک4_166_228_964

تعداد صفحات288

خلاصه
در این نوشتار سعی شده مبانی و اصول جشن‌های کهن، زمینه و ریشه‌های شکل‌گیری و نمودهای آن در فرهنگ ایرانی مورد کاوش قرار گیرد.
برچسب ها
زن در ایران باستان: بررسی فراز و فرود موقعیت زن در ایران باستان با تأکید بر دوران ساسانی

عنوانزن در ایران باستان: بررسی فراز و فرود موقعیت زن در ایران باستان با تأکید بر دوران ساسانی

نویسندهفروغ علیزاده

ناشرشورآفرین

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک8_99_2995_964_978

تعداد صفحات302

خلاصه
نقش و حضور سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زنان در عهد ساسانی از مهم‌ترین مسائل ایران باستان است. در این دوره زنان بیش از سایر دوره‌های تاریخی ایران به ایفای نقش پرداخته و در سیاست و اجتماع حضور یافتند. تلاس در این کتاب نشان‌دادن نقش و حضور زن در دوره‌های مختلف و در عرصه‌های گوناگون اجتماع در ایران باستان به ویژه عصر ساسانی است.
برچسب ها
ادیان زندۀ شرق

ادیان زندۀ شرق

جمعی از نویسندگان به سرویراستاری جان آر.هینلز

عنوانادیان زندۀ شرق

نویسندهجمعی از نویسندگان به سرویراستاری جان آر.هینلز

مترجمگروه مترجمان

ناشردانشگاه ادیان و مذاهب

تاریخ چاپ1389

مکان چاپقم

تیراژ2000

شابک2_77_8090_964_978

تعداد صفحات460

خلاصه
محور اصلی این کتاب ادیان زنده در قرن بیستم است که حاوی جدیدترین پژوهش‌های علمی برای علاقمندان رشتۀ ادیان و همچنین خوانندگان مشتاقی است که جویای آگاهی دربارۀ آخرین وضعیت ادیان زندۀ جهان هستند.
برچسب ها
چرخ و نیلوفر: گزیده متن‌های بودایی در طی قرن‌ها
PDF

عنوانچرخ و نیلوفر: گزیده متن‌های بودایی در طی قرن‌ها

نویسندهع. پاشایی

ناشرنشر ادیان

تاریخ چاپ1393

مکان چاپقم

تیراژ1000

شابک7ـ70ـ2908ـ964ـ978

تعداد صفحات624

خلاصه
حجم ادبیات بودایی بسیار بالاست، به طوری که در جهان بودایی سه کانون بودایی وجود دارد: کانون پالی (یا مجموعه متون هینه‌یانه)، کانون چینی (یا مجموعه متون مهایانه) و کانون تبتی (یا متون وجره‌یانه). در این کتاب از هر دفتر این کانون‌ها برگی برگرفته و کنار هم گذاشته شده است.
برچسب ها
آیین: اسطوره، باور، فرهنگ مردم
PDF

عنوانآیین: اسطوره، باور، فرهنگ مردم

نویسندهمهرداد قدردان

ناشرفروهر

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1150

شابک007ـ7844ـ600ـ978

تعداد صفحات216

خلاصه
نویسنده در این کتاب به به بررسی جشن‌های ایرانی و زرتشتی همچون جشن‌های ماهیانه، گهنبارها، یلدا و هیرُمبا می‌پردازد.
برچسب ها
فرهنگ عامه طایفۀ ایلخاص باصری (آیین‌ها، باورها، مثل‌ها، ضرب‌المثل‌ها و ادبیات شفاهی)
PDF

عنوانفرهنگ عامه طایفۀ ایلخاص باصری (آیین‌ها، باورها، مثل‌ها، ضرب‌المثل‌ها و ادبیات شفاهی)

نویسندهعلی اکبری

ناشرفرهنگ مانا

تاریخ چاپ1394

مکان چاپسی سخت

تیراژ1200

شابک8ـ78ـ7118ـ600ـ978

تعداد صفحات400

خلاصه
در این نوشتار تلاش شده است بخشی از فرهنگ شفاهی و ادبیات عامیانۀ طایفۀ ایلخاص باصری گردآوری شود.
برچسب ها
نوروز؛ جستارهایی پیرامون نوروز از دانشنامه ایرانیکا
PDF

عنواننوروز؛ جستارهایی پیرامون نوروز از دانشنامه ایرانیکا

نویسندهبه کوشش و ترجمه مصطفی صداقت‌رستمی

ناشرترفند

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک2ـ34ـ5963ـ600ـ978

تعداد صفحات134

خلاصه
این کتاب ترجمۀ سه مقالۀ معتبر و مهم برگرفته از دانشنامۀ ایرانیکا است.
برچسب ها
آیین گوگری: مجموعه مقالات آیین گوگری (برادری) در جامعۀ بختیاری
PDF

آیین گوگری: مجموعه مقالات آیین گوگری (برادری) در جامعۀ بختیاری

جمعی از نویسندگان به کوشش یحیی حسن‌پور بختیاری و مقدمه غفار پوربختیار

عنوانآیین گوگری: مجموعه مقالات آیین گوگری (برادری) در جامعۀ بختیاری

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش یحیی حسن‌پور بختیاری و مقدمه غفار پوربختیار

ناشرتمتی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک3ـ2ـ95216ـ600ـ978

تعداد صفحات224

خلاصه
آئین برادری (گوگری) در بختیاری، رسمی جاودانه است که تا به امروز به حیات خود ادامه داده است.
برچسب ها
آیین سوگواری در شاهنامه فردوسی
PDF

عنوانآیین سوگواری در شاهنامه فردوسی

نویسندهنصرت صفی‌نیا

ناشرهورآفرید

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک5ـ08ـ7853ـ600ـ978

تعداد صفحات163

خلاصه
در شاهنامه یکی از پندارهایی که پیوسته بر ما یادآور می‌شود، مرگ است. در داستان فرود سیاوش نهایت سوز و درد و سوگ در این ابیات نهفته است.
برچسب ها
زندگی در سایه اساطیر
PDF

عنوانزندگی در سایه اساطیر

نویسندهجوزف کمبل

مترجمهادی شاهی

ناشردوستان

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک3ـ81ـ6207ـ964ـ978

تعداد صفحات312

خلاصه
این کتاب مجموعه مقالاتی است از اسطوره‌شناس مشهور آمریکایی، جوزف کمبل که در اصل به صورت سخنرانی در گردهمایی بنیاد کوپر بین سال‌های 1958 تا 1971 ارائه شد.
برچسب ها
اندیشه‌های مزدیسنی در متون پارسی باستان
PDF

عنواناندیشه‌های مزدیسنی در متون پارسی باستان

نویسندهاکتور پرودس شروو

مترجمجواد لطفی نوذری، فریبا حقیقی‌پور

ناشرآوای خاور

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ100

شابک2ـ8ـ95387ـ600ـ978

تعداد صفحات162

خلاصه
به هنگام بحث و بررسی شاهنشاهی هخامنشی یکی از مسائل مهم که همچنان مبهم و بحث‌برانگیز است و میان ایران‌شناسان هنوز اجتماعی دربارۀ آن حاصل نشده، دین شاهان هخامنشی است.
برچسب ها
آداب و آیین‌ها و باورهای مردم افغانستان
PDF

عنوانآداب و آیین‌ها و باورهای مردم افغانستان

نویسندهداداجان عابدوف

مترجمبهرام امیراحمدیان

ناشرندای تاریخ

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک4ـ9ـ94538ـ600ـ978

تعداد صفحات220

خلاصه
این کتاب شرح مردم‌شناسی گسترده‌ای در باب ملت همسایه افغانستان است. برخی از این آداب و رسومی که در این کتاب به طور گسترده شرح داده شده‌اند شاید در زندگی امروزی مردم افغانستان کم‌رنگ شده با از بین رفته باشند ولی نکته اساسی این است که آرزوها، آمال، خواسته‌ها، شادمانی‌ها و اندوه و ترس و بیم و امید مردم است که ریشه در خاک این سرزمین دارند.
برچسب ها
بازتاب سه آیین صعلوکی، عیّاری و شوالیه‌گری در آینه ادبیات
PDF

بازتاب سه آیین صعلوکی، عیّاری و شوالیه‌گری در آینه ادبیات

رضا افخمی عقدا، فاطمه جمشیدی، صفورا آموزگار

عنوانبازتاب سه آیین صعلوکی، عیّاری و شوالیه‌گری در آینه ادبیات

نویسندهرضا افخمی عقدا، فاطمه جمشیدی، صفورا آموزگار

ناشردانشگاه یزد

تاریخ چاپ1395

مکان چاپیزد

تیراژ1000

شابک5ـ15ـ8571ـ600ـ978

تعداد صفحات380

خلاصه
در این کتاب به بازتاب عناصر صعلوکی، عیاری و شوالیه‌گری در ادبیات پرداخته شده است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...