دوشنبه 05 تیر ماه 1396
ایده دانشگاه
PDF

ایده دانشگاه

کانت، هیدگر و دیگران با گزینش و ویرایش میثم سفیدخوش

عنوانایده دانشگاه

نویسندهکانت، هیدگر و دیگران با گزینش و ویرایش میثم سفیدخوش

مترجمجمعی از مترجمان

ناشرحکمت

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک9ـ170ـ244ـ964ـ978

تعداد صفحات338

خلاصه
این کتاب مجموعه‌ای از نوشته‌هایی از کانت، هیدگر، گادامر، یاسپرس، هابرماس، دریدا، جان سرل، نیومن، پولاک، مک اینتایر و هوفستتر است که به همت جمعی از مترجمان و گزینش و ویرایش میثم سفیدخوش ترجمه شده است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...