سه شنبه 06 تیر ماه 1396
مجموعه مقالات برتر سومین همایش ملی زبان‌شناسی و آموزش زبان فارسی
PDF

مجموعه مقالات برتر سومین همایش ملی زبان‌شناسی و آموزش زبان فارسی

جمعی از نویسندگان به کوشش سیدمحمد حسینی معصوم، شهلا شریفی

عنوانمجموعه مقالات برتر سومین همایش ملی زبان‌شناسی و آموزش زبان فارسی

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش سیدمحمد حسینی معصوم، شهلا شریفی

ناشرنویسه پارسی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ300

شابک0ـ24ـ7030ـ600ـ978

تعداد صفحات259

خلاصه
این کتاب مجموعه مقالات برتر همایش سوم است که شامل ده مقاله از حوزه‌های مختلف همچون حوزه آواشناسی، نحو، معنا‌شناسی و تحلیل گفتمان می‌باشد.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...