دوشنبه 05 تیر ماه 1396
آفرینش در اساطیر هند

آفرینش در اساطیر هند

سید حسن آصف آگاه

عنوانآفرینش در اساطیر هند

نویسندهسید حسن آصف آگاه

ناشرمجمع ذخائر اسلامی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپقم

شابک9_520_988_964_978

تعداد صفحات224

خلاصه
این کتاب به بحث آفرینش و چگونگی پیدایش جهان و نخستین انسان در اسطوره‌های موجود در آیین و اساطیر هندی پرداخته است.
برچسب ها
آفرینش‌های ادبی در گفتار نبوی

عنوانآفرینش‌های ادبی در گفتار نبوی

نویسندهسیدرضی

مترجمسیدمحمدمهدی جعفری

ناشرسازمان چاپ و انتشارات

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک8_690_422_964_978

تعداد صفحات472

خلاصه
این کتاب گنجینه‌ای پرارزش از سخنان فصیح و بلیغ حضرت رسول (ص) را پیش روی خوانندگان علاقمند قرار می‌دهد. اصطلاحات بلاغی استفاده شده در این کتاب عبارتند از: مجاز، استعاره، تشبیه، اتساع و کنایه.
برچسب ها
قصۀ آفرینش در ایران پیش و پس از اسلام
PDF

عنوانقصۀ آفرینش در ایران پیش و پس از اسلام

نویسندهمریم بصیری

ناشرعصر داستان

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک 2ـ17ـ6970ـ600ـ978

تعداد صفحات224+4

خلاصه
این پژوهش می‌کوشد زیرساخت‌های ادبی اسطورۀ آفرینش را در ادیان مهری و زردشتی بررسی کند و تطبیق دهد و آنها را با دیدگاه‌های اسلامی دربارۀ آفرینش مقایسه کند و سپس جنبه‌های مشترک داستانی و دراماتیک آنها را با توجه به راز آفرینش استخراج کند.
برچسب ها
مجموعه مقالات اولین همایش بین‌المللی میراث مشترک ایران و عراق (دفتر دهم: اساطیر)
PDF

عنوانمجموعه مقالات اولین همایش بین‌المللی میراث مشترک ایران و عراق (دفتر دهم: اساطیر)

نویسندهجمعی از نویسندگان

ناشرمجمع ذخایر اسلامی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپقم

شابک9ـ760ـ988ـ964ـ978

تعداد صفحات218

خلاصه
این جلد از مجموعه مقالات، دربردارندۀ نه مقاله در حوزۀ اسطوره است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...