دوشنبه 08 خرداد ماه 1396
چهل مقالۀ حسین نخجوانی

چهل مقالۀ حسین نخجوانی

غلامرضا طباطبایی مجد

عنوانچهل مقالۀ حسین نخجوانی

نویسندهغلامرضا طباطبایی مجد

ناشرآیدین

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتبریز

تیراژ1000

شابک0_ 21_5871_ 600_978

خلاصه
آنچه در این مجموعه گردآوری شده، چهل مقاله از مقالاتی است که ایشان دربارۀ مسائل و مطالب مختلف و متنوع در نشریۀ دانشکدۀ ادبیات تبریز تاکنون منتشر کرده‌اند.
برچسب ها
ابعاد پنهان ادبیات آذربایجانی در دورۀ شوروی 1920 ـ 1990
PDF

عنوانابعاد پنهان ادبیات آذربایجانی در دورۀ شوروی 1920 ـ 1990

نویسندهملیحه س.تایرل

مترجماسماعیل فقیه

ناشرمرکز

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1400

شابک 7ـ158ـ213ـ964ـ978

تعداد صفحات220+20

خلاصه
این کتاب به ارزیابی و تبیین نقش متناقض و تأثیر تنگنای سازگاری اجباری بر شکل‌گیری تفکر ملی در ادبیات آذربایجانی در دورۀ حکومت شوروی می‌پردازد.
برچسب ها
حدیقة الشعراء
PDF

حدیقة الشعراء

محمدکاظم اسرار تبریزی

عنوانحدیقة الشعراء

نویسندهمحمدکاظم اسرار تبریزی

مصحححسین محمدزاده صدیق

ناشرتکدرخت

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک2ـ31ـ6646ـ600ـ978

تعداد صفحات256

خلاصه
محمد کاظم اسرار تبریزی، تذکرۀ حدیقة الشعرا را پیش از بهجة الشعرا تألیف کرده است.
برچسب ها
سلام بر حیدربابا: ترجمۀ حیدربابای شهریار به شعر فارسی
PDF

عنوانسلام بر حیدربابا: ترجمۀ حیدربابای شهریار به شعر فارسی

نویسندهامیرحسین الهیاری

ناشرقطره

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک7ـ756ـ119ـ600ـ978

تعداد صفحات264

خلاصه
این اثر کامل‌ترین ترجمه از جاودانۀ حیدربابای استاد شهریار است.
برچسب ها
آموزش وزن، قافیه، بند و قالب‌های شعر آذربایجانی به زبان ساده
PDF

عنوانآموزش وزن، قافیه، بند و قالب‌های شعر آذربایجانی به زبان ساده

نویسندهصمد رحمانی خیاوی

ناشراختر

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتبریز

تیراژ1000

شابک4ـ501ـ517ـ964ـ978

تعداد صفحات296

خلاصه
در این کتاب در سه فصل وزن، قافیه، بند و قالب‌های شعر ترکی آذربایجانی آموزش داده شده است.
برچسب ها
اسماعیل آقا سمکو
PDF

اسماعیل آقا سمکو

احمد چوپانی

عنواناسماعیل آقا سمکو

نویسندهاحمد چوپانی

ناشرموساسیر

تاریخ چاپ1394

مکان چاپمهاباد

تیراژ1000

شابک6ـ10ـ6292ـ600ـ978

تعداد صفحات300

خلاصه
مسئلۀ اسماعیل آقا سمکو در آذربایجان از نظر زمینه‌های شکل‌گیری، ماهیت، نقش کردهای منطقه، دولت‌های هم‌جوار و کشورهای خارجی در تحرکات ایل شکاک موضوع بحث شده در این کتاب است.
برچسب ها
بیز بئله گولردیک: سیر طنز در شعر ترکی (سه جلد)
PDF

عنوانبیز بئله گولردیک: سیر طنز در شعر ترکی (سه جلد)

نویسندهصالح سجادی

ناشرسوره مهر

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ2500

شابک5ـ893ـ175ـ600ـ978

تعداد صفحات660

خلاصه
این مجموعه سه جلدی، پژوهشی در حیطه طنز ترکی و ادبیات آذربایجان است و پیرامون ادبیات مکتوب، شفاهی و فولکلور آذربایجان نیز بحث و بررسی می‌کند.
برچسب ها
تاریخ فرهنگ آذربایجان (با فواید ادبی)
PDF

عنوانتاریخ فرهنگ آذربایجان (با فواید ادبی)

نویسندهمحمدعلی صفوت

مصححرحیم نیکبخت

ناشرمنشور سمیر

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ200

شابک1ـ40ـ7509ـ600ـ978

تعداد صفحات286

خلاصه
این کتاب بخشی از تاریخ فرهنگی معاصر آذربایجان در پنجاه‌سالۀ از مشروطه تا تحولات شهریور 1320 است.
برچسب ها
شکوه اسلامی در تاریخ ادبیات آذربایجان
PDF

عنوانشکوه اسلامی در تاریخ ادبیات آذربایجان

نویسندهمحمدرضا کریمی

ناشراختر

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتبریز

تیراژ1000

شابک6ـ718ـ517ـ964ـ978

تعداد صفحات504

خلاصه
در این مجموعه به ادبیات کلاسیک پرداخته شده که همپای ادبیات سراسر ایران دارای گستردگی و تنوع فراوان است.
برچسب ها
خاطراتی هنوز سبز
PDF

خاطراتی هنوز سبز

غلامرضا طباطبایی مجد

عنوانخاطراتی هنوز سبز

نویسندهغلامرضا طباطبایی مجد

ناشرموغام

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتبریز

تیراژ500

شابک2ـ12ـ7697ـ600ـ978

تعداد صفحات309

خلاصه
این کتاب دفتر نخست خاطراتی است که نویسنده با دوازده تن از بزرگان ادب و فرهنگ و هنر آذربایجان داشته است.
برچسب ها
نوروز در آذربایجان
PDF

عنواننوروز در آذربایجان

نویسندهمنصوره وثیق

ناشرایران شناخت

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتبریز

تیراژ1000

شابک3ـ8ـ94396ـ600ـ978

تعداد صفحات458

خلاصه
در این کتاب مؤلف کوشیده است از یک‌سو پیوستگی‌های ملی و جایگاه آن در تاریخ ایران را به‌خوبی معرفی کند و از سوی دیگر به نحو احسن به تبیین آداب و رسوم نوروزی در آذربایجان بپردازد.
برچسب ها
سفینۀ تبریز (مجلۀ فرهنگی و هنری در تاریخ و ادبیات آذربایجان)، سال اول، پاییز 1395، شمارۀ اول
PDF

عنوانسفینۀ تبریز (مجلۀ فرهنگی و هنری در تاریخ و ادبیات آذربایجان)، سال اول، پاییز 1395، شمارۀ اول

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری محمد طاهری خسروشاهی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتبریز

تعداد صفحات316

خلاصه
اولین شماره از مجله فرهنگی و هنری سفینه تبریز در موضوع تخصصی ادبیات و تاریخ آذربایجان منتشر شد.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...