جمعه 02 تیر ماه 1396
احوال و آثار میرغلامعلی آزاد بلگرامی

عنواناحوال و آثار میرغلامعلی آزاد بلگرامی

نویسندهسیدحسن عباس

ناشربنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

تاریخ چاپ1384

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک3_65_6053_964

تعداد صفحات474

خلاصه
این کتاب سرگذشت مبسوط و محققانه‌ای است دربارۀ آزاد بلگرامی متضمن آنچه دربارۀ او برای محققان زبان فارسی ضرورت دارد و در تحقیقات ادبی می‌باید مطرح شود.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...