پنجشنبه 08 تیر ماه 1396
خار دیوار رزان: گزیدۀ مجالس سبعه و فیه ما فیه و مکتوبات مولانا

عنوانخار دیوار رزان: گزیدۀ مجالس سبعه و فیه ما فیه و مکتوبات مولانا

نویسندهبا انتخاب و توضیح توفیق هـ.سبحانی

ناشرمعین

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ2200

شابک1ـ075ـ165ـ964ـ978

تعداد صفحات128

خلاصه
این کتاب دربرگیرندۀ گزیده‌ای از سه اثر نثر مولانا یعنی مجالس سبعه، فیه ما فیه و مکتوبات مولانا است.
برچسب ها
رساله در تحقیق احوال و زندگانی مولانا جلال الدین محمد مشهور به مولوی
PDF

عنوانرساله در تحقیق احوال و زندگانی مولانا جلال الدین محمد مشهور به مولوی

نویسندهبدیع الزمان فروزانفر

مصححبه کوشش محمود جنیدی جعفری

ناشردانشگاه تهران

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک8ـ6561ـ03ـ964ـ978

تعداد صفحات261

خلاصه
این کتاب پژوهشی است پیرامون زندگی، احوال و آثار شاعر و عارف قرن هفتم هـ.ق «مولانا جلال‌الدین محمد بلخی» معروف به «مولوی» که در دَه فصل تدوین شده است.
برچسب ها
خورشید در آینۀ ماه (زندگی، آثار، افکار و میراث مولوی در یک نگاه)
PDF

عنوانخورشید در آینۀ ماه (زندگی، آثار، افکار و میراث مولوی در یک نگاه)

نویسندهمحمودرضا اسفندیار

ناشرعلم

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک7ـ697ـ224ـ964ـ978

تعداد صفحات386

خلاصه
در این کتاب در سه فصل به زندگی و آثار و افکار مولانا پرداخته شده است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...