یکشنبه 04 تیر ماه 1396
به یاد دکتر علی‌محمد حق‌شناس
PDF

به یاد دکتر علی‌محمد حق‌شناس

عنایت سمیعی و عباس مخبر

عنوانبه یاد دکتر علی‌محمد حق‌شناس

نویسندهعنایت سمیعی و عباس مخبر

ناشرآگه

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک9ـ266ـ329ـ964ـ978

تعداد صفحات445

خلاصه
این كتاب دربردارندۀ مقالاتی از این پژوهشگر و 22 مقاله از برخی محققان دربارۀ او است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...