دوشنبه 08 خرداد ماه 1396
چهل مقالۀ حسین نخجوانی

چهل مقالۀ حسین نخجوانی

غلامرضا طباطبایی مجد

عنوانچهل مقالۀ حسین نخجوانی

نویسندهغلامرضا طباطبایی مجد

ناشرآیدین

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتبریز

تیراژ1000

شابک0_ 21_5871_ 600_978

خلاصه
آنچه در این مجموعه گردآوری شده، چهل مقاله از مقالاتی است که ایشان دربارۀ مسائل و مطالب مختلف و متنوع در نشریۀ دانشکدۀ ادبیات تبریز تاکنون منتشر کرده‌اند.
برچسب ها
نگار و نگاره: نقاشی‌هایی از آثار تاریخی حرمین شریفین

عنواننگار و نگاره: نقاشی‌هایی از آثار تاریخی حرمین شریفین

نویسندهرسول جعفریان

ناشرعلم

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک3_583_224_964_978

تعداد صفحات96

خلاصه
این اثر دربردارنده بیش از سی نقاشی مربوط به قرن یازده هجری قمری از مکه و مدینه است.
برچسب ها
سارمات‌‌ها
PDF

سارمات‌‌ها

تادئوتس سولیمیرسکی

عنوانسارمات‌‌ها

نویسندهتادئوتس سولیمیرسکی

مترجمرقیه بهزادی

ناشرطهوری

تاریخ چاپ1390

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک 8ـ13ـ5911ـ600ـ978

تعداد صفحات312

خلاصه
تاریخ سارمات‌ها سرگذشت طوایف و گروه‌های بسیاری است که از شرق به غرب مهاجرت کردند و هر یک به پیش تاختند و به نوبۀ خود از پشت سر مورد فشار قرار گرفتند تا اینکه به مرز روم رسیدند و در آنجا به جریانات متضاد و پیچیده برخورد کردند. در این کتاب به پنج دورۀ عمدۀ تاریخ سارمات‌ها پرداخته شده است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...