پنجشنبه 05 آذر ماه 1394
پویایی نقد
PDF

پویایی نقد

حسن قاضی مرادی

عنوانپویایی نقد

نویسندهحسن قاضی مرادی

ناشراختران

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک8ـ029ـ207ـ964ـ978

تعداد صفحات340

خلاصه
در این کتاب از منظری فلسفی ـ سیاسی و متأثر از آرای کانت و فوکو، به مفهوم نوین نقد پرداخته شده است.
برچسب ها
اسناد همدان و ولایات ثلاث در دورۀ مشروطیت (ادوار دوم و سوم مجلس شورای ملی)
PDF

عنواناسناد همدان و ولایات ثلاث در دورۀ مشروطیت (ادوار دوم و سوم مجلس شورای ملی)

نویسندهبه کوشش جمشید مظفری

ناشرکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ400

شابک8ـ176ـ220ـ600ـ978

تعداد صفحات636

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ گزیدۀ مهمی از اسناد همدان در دورۀ مشروطه است که نه تنها از لحاظ تاریخ ملی، بلکه از لحاظ تاریخ اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نیز بسیار قابل توجه است و یکی از مهم‌ترین مجموعه‌های اسنادی را در اختیار محققان قرار می‌دهد.
برچسب ها
خورشید در آینۀ ماه (زندگی، آثار، افکار و میراث مولوی در یک نگاه)
PDF

عنوانخورشید در آینۀ ماه (زندگی، آثار، افکار و میراث مولوی در یک نگاه)

نویسندهمحمودرضا اسفندیار

ناشرعلم

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک7ـ697ـ224ـ964ـ978

تعداد صفحات386

خلاصه
در این کتاب در سه فصل به زندگی و آثار و افکار مولانا پرداخته شده است.
برچسب ها
تحریر ایلامی کتیبۀ داریوش بزرگ در بیستون
PDF

عنوانتحریر ایلامی کتیبۀ داریوش بزرگ در بیستون

نویسندهسلمان علی‌یاری بابلقانی

ناشرمرکز

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ800

شابک0ـ272ـ213ـ964ـ978

تعداد صفحات268+12

خلاصه
یادمان بیستون به فرمان داریوش بزرگ، حدود 2535 سال پیش بر پیکرۀ کوه بیستون در نزدیکی کرمانشاه در بالای یک فرورفتگی تنگه مانند و در ارتفاع 66 متری نگاشته شده است. این یادمان شامل نگاره‌هایی است در وسط و کتیبه‌هایی که زیر نگاره‌ها (به فارسی باستان و ایلامی) و سوی چپ نگاره‌ها (به بابلی) و خرده کتیبه‌هایی که بالای سر و زیر پای هر نگاره ( در معرفی نام و تبار آن شورشی/ شاه دروغیب) نگاشته شده‌اند.
برچسب ها
پیدایش مخاطب تازه و سبک نو در ادبیات داستانی ایران و مخاطرات آن: بررسی جامعه‌شناختی خوانش دا
PDF

عنوانپیدایش مخاطب تازه و سبک نو در ادبیات داستانی ایران و مخاطرات آن: بررسی جامعه‌شناختی خوانش دا

نویسندهمحمدرضا جوادی یگانه، سیدمحمدعلی صحفی

ناشرعلم

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ770

شابک7ـ725ـ224ـ964ـ978

تعداد صفحات204

خلاصه
در این کتاب خوانش و نگارش و نشر دا بررسی می‌شود.
برچسب ها
نقد متن‌پژوهی مدرن: نقدی بر نظریه‌های چاپ انتقادی متون در انگلستان و آمریکا
PDF

عنواننقد متن‌پژوهی مدرن: نقدی بر نظریه‌های چاپ انتقادی متون در انگلستان و آمریکا

نویسندهجِرُم .ج. مَک گَن

مترجمسیما داد

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک2ـ096ـ203ـ600ـ978

تعداد صفحات175

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ بحثی تازه در زمینه تصحیح انتقادی متون به ویژه متون دورۀ چاپ ماشینی در آغاز سدۀ نوزدهم و سدۀ بیستم است.
برچسب ها
دربارۀ شعر (با نگاهی به فردوسی، نظامی، مولوی، حافظ، بیدل، معارف)
PDF

عنواندربارۀ شعر (با نگاهی به فردوسی، نظامی، مولوی، حافظ، بیدل، معارف)

نویسندهاکبر جباری

ناشرپرسش

تاریخ چاپ1389 (چاپ دوم)

مکان چاپآبادان

تیراژ2200

شابک0ـ42ـ8687ـ964ـ978

تعداد صفحات298

خلاصه
اين كتاب می‌كوشد در هفت فصل به فهم ساحت شعر در زبان فارسی بپردازد.
برچسب ها
فهرست نسخه‌های خطی حوزه علمیه دارالارشاد اردبیل
PDF

عنوانفهرست نسخه‌های خطی حوزه علمیه دارالارشاد اردبیل

نویسندهابراهیم مولایی

ناشرکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

شابک6ـ208ـ220ـ600ـ978

تعداد صفحات252

خلاصه
در این کتاب 200 جلد نسخه خطی موجود در کتابخانه‌های مدارس علمیه دارالارشاد اردبیل معرفی شده است.
برچسب ها
شعر و تجربه [نقادی هنر]
PDF

عنوانشعر و تجربه [نقادی هنر]

نویسندهویلهلم دیتای

مترجممنوچهر صانعی دره‌بیدی

ناشرققنوس

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1320

شابک7ـ156ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات598

خلاصه
این کتاب جلد پنجم از مجموعۀ شش جلدی گزیدۀ آثار دیلتای است که ویراستاران آثار دیلتای این مجلد را «شعر و تجربه» نامیده‌اند و محتوای آن نقد ادبی یا نقد هنر است.
برچسب ها
بوطیقای رمان
PDF

بوطیقای رمان

ونسان ژوو

عنوانبوطیقای رمان

نویسندهونسان ژوو

مترجمنصرت حجازی

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک3ـ618ـ121ـ600ـ978

تعداد صفحات355+19

خلاصه
هدف این کتاب، آشناسازی خواننده با بوطیقای رمان است. واژه «بوطیقا» در اینجا در وسیع‌ترین مفهوم آن؛ یعنی «بررسی صنایع داخلی که در تشکیل یک اثر ادبی شرکت دارند».
برچسب ها
سفرنامۀ ما هُوان: شگفتی‌های راه ابریشم از چین تا ایران؛ از روی نسخۀ فنگ چئنگ چون
PDF

عنوانسفرنامۀ ما هُوان: شگفتی‌های راه ابریشم از چین تا ایران؛ از روی نسخۀ فنگ چئنگ چون

نویسندهجی.وی.جی میلز

مترجمسعید کریم پور

ناشرققنوس

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک6ـ070ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات312

خلاصه
سفرنامۀ ما هُوان یکی از مهم‌ترین منابع تاریخی برای مطالعۀ شرایط فرهنگی و اجتماعی آسیای جنوبی در قرون وسطی و از جمله اسناد کهن چینی در زمینۀ روابط تاریخی چین و ایران است.
برچسب ها
جنون هشیاری: بحثی دربارۀ اندیشه و هنر شارل بودلر
PDF

عنوانجنون هشیاری: بحثی دربارۀ اندیشه و هنر شارل بودلر

نویسندهداریوش شایگان

ناشرنظر

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1600

شابک2ـ206ـ152ـ600ـ978

تعداد صفحات328

خلاصه
غرض از نوشتن این کتاب معرفی شاعر پرنفوذی است از فرانسۀ قرن نوزدهم که با فراگذشتن از مرزهای زبانی به شاعری اروپایی بدل شد و طنین و پرتوان شعرش گسترۀ تاریخ را مقهور خود کرد تا این‌چنین شارل بودلر دوشادوش اصحاب جاودان هنر و بزرگان زوال‌ناپذیر همه ایام باز بر این حقیقت صحه گذارد که هنر راستین بی‌زمان است و ورای سرحدات جغرافیا.
برچسب ها
زبان زنان: بررسی زبان زنانه در نمایشنامه‌های نغمه ثمینی و چیستا یثربی
PDF

عنوانزبان زنان: بررسی زبان زنانه در نمایشنامه‌های نغمه ثمینی و چیستا یثربی

نویسندهمحمد نجاری با همکاری ویدا بابالو

ناشراختران

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک2ـ015ـ207ـ964ـ978

تعداد صفحات208

خلاصه
در این کتاب، نمایشنامه‌های دو نمایشنامه‌نویس زن معاصر ایران، نغمه ثمینی و چیستا یثربی بررسی می‌شود و با تأکید بر ماهیت زبان زنان در آثارشان، به جستجوی زبان فراموش‌شده‌ای پرداخته که بی‌شک بازتاب‌دهندۀ واقعیت‌های اجتماعی است.
برچسب ها
پهلوان‌نامه: مقالاتی دربارۀ پهلوانی
PDF

پهلوان‌نامه: مقالاتی دربارۀ پهلوانی

به اهتمام کتایون مزداپور، زهرا باستی و همکاری مهران افشاری

عنوانپهلوان‌نامه: مقالاتی دربارۀ پهلوانی

نویسندهبه اهتمام کتایون مزداپور، زهرا باستی و همکاری مهران افشاری

ناشرچشمه

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک3ـ516ـ229ـ600ـ978

تعداد صفحات209

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ مجموعه مقاله‌هایی است که هم دربارۀ پهلوانان افسانه‌ای بحث می‌کند و هم پهلوانان واقعی تاریخ ایران را از پوریای ولی تا غلامرضا تختی می‌شناساند.
برچسب ها
کتاب‌شناسی آثار روسی در ایران (فهرست‌وارۀ کتاب‌های روسی و ترجمه‌شده از زبان روسی)
PDF

عنوانکتاب‌شناسی آثار روسی در ایران (فهرست‌وارۀ کتاب‌های روسی و ترجمه‌شده از زبان روسی)

نویسندهگروهی از محققان زیرنظر مجید غلامی جلیسه

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک0ـ293ـ222ـ600ـ978

تعداد صفحات420

خلاصه
این کتاب‌شناسی در دو بخش دربردارندۀ تمام آثار روسی است که از سال 1357 تاکنون در ایران چاپ و منتشر شده است.
برچسب ها
فهرست تفصیلی گنجینه پژوهشی ولادیمیر مینورسکی
PDF

فهرست تفصیلی گنجینه پژوهشی ولادیمیر مینورسکی

به کوشش گودرز رشتیانی، ناهید عبدالتاجدینی

عنوانفهرست تفصیلی گنجینه پژوهشی ولادیمیر مینورسکی

نویسندهبه کوشش گودرز رشتیانی، ناهید عبدالتاجدینی

ناشرکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک3ـ184ـ220ـ600ـ978

تعداد صفحات472

خلاصه
این کتاب در اصل انعکاس بخشی بسیار کوچک و البته مهم در روند مطالعات ایران‌شناسی است که در نوع خود تلفیق کم‌سابقه‌ای از دو مکتب مهم ایران‌شناسی در جهان امروز است: مکتب ایران‌شناسی روسیه و مکتب ایران‌شناسی انگلستان.
برچسب ها
تاریخ‌نوشته‌های جغرافیایی در جهان اسلامی
PDF

تاریخ‌نوشته‌های جغرافیایی در جهان اسلامی

ایگناتی یولیانوویچ کراچوفسکی

عنوانتاریخ‌نوشته‌های جغرافیایی در جهان اسلامی

نویسندهایگناتی یولیانوویچ کراچوفسکی

مترجمابوالقاسم پاینده

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ1393 (چاپ چهارم)

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک4ـ187ـ121ـ600ـ978

تعداد صفحات778+16

خلاصه
این کتاب شرح تفصیلی و دقیق ادبیات جغرافیایی اسلامی و یکی از آثار ارزشمند کراچکوفسکی، آکادمیسین و خاورشناس سخت‌کوش و عرب‌شناس روسی است.
برچسب ها
جادو سخن جهان نظامی
PDF

جادو سخن جهان نظامی

بهروز ثروتیان

عنوانجادو سخن جهان نظامی

نویسندهبهروز ثروتیان

ناشرمعین

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ770

شابک5ـ134ـ165ـ964ـ978

تعداد صفحات752

خلاصه
این کتاب درباره کل آثار نظامی است و زنده‌یاد ثروتیان در آن اشعار نظامی را تشریح کرده است. کتاب دو بخش دارد که یکی درباره «مخزن الاسرار» و دیگری درباره آثار موجود در «هفت‌پیکر» است. این اثر تصحیح نسخه نیست، بلکه تفسیر و تشریح است.
برچسب ها
تحفة الخانی یا تاریخ رحیم‌خانی (تاریخ برآمدن و نخستین سال‌های امارت منغیتیه در آسیای مرکزی)
PDF

عنوانتحفة الخانی یا تاریخ رحیم‌خانی (تاریخ برآمدن و نخستین سال‌های امارت منغیتیه در آسیای مرکزی)

نویسندهقاضی محمدوفا کرمینه‌گی

مصححمنصور صفت‌گل با همکاری نوبوآکی کندو

ناشرمؤسسه مطالعات زبانها و فرهنگ های آسیا و آفریقا

تاریخ چاپ2013

مکان چاپتوکیو

تعداد صفحات542

خلاصه
تحفه خانی یا تاریخ رحیم‌خانی دربردارندۀ جزئیاتی باارزش دربارۀ نفوذ روبه‌رشد طایفه منغیت در دربار هشترخانیان بخارا و چگونگی رسیدن آنان به قدرت در این امارت در سال 1756 است.
برچسب ها
مجالس عارفان: بیست و دو مجلس نویافته از ابوسعید ابوالخیر، خواجه یوسف همدانی و عارفی ناشناخته
PDF

عنوانمجالس عارفان: بیست و دو مجلس نویافته از ابوسعید ابوالخیر، خواجه یوسف همدانی و عارفی ناشناخته

نویسندهبه تحقیق و تصحیح اکبر راشدی‌نیا

ناشرفرهنگ معاصر

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک4ـ095ـ105ـ600ـ978

تعداد صفحات315

خلاصه
این کتاب یکی از کهن‌ترین و لطیف‌ترین متون ادبیات پارسی است که از یک‌سو ما را در شناخت بهتر ادبیات و فرهنگ ایران اسلامی یاری می‌رساند و از سوی دیگر با دغدغه‌ها و آموزه‌های معرفتی و طریقتی بزرگانی چون ابوسعید ابوالخیر و خواجه یوسف همدانی آشنا می‌سازد.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...