سه شنبه 02 خرداد ماه 1396
مجموعه مقالات نخستین همایش ملی ادب کلامی و اجتماع
PDF

مجموعه مقالات نخستین همایش ملی ادب کلامی و اجتماع

جمعی از نویسندگان به کوشش زهرا ابوالحسنی چیمه، بهروز محمودی بختیاری

عنوانمجموعه مقالات نخستین همایش ملی ادب کلامی و اجتماع

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش زهرا ابوالحسنی چیمه، بهروز محمودی بختیاری

ناشرنشر نویسه پارسی

تاریخ چاپ1396

مکان چاپتهران

تیراژ300

شابک2ـ46ـ7030ـ600ـ978

تعداد صفحات257

خلاصه
این کتاب دربرگیرندۀ ده مقاله مربوط به اولین همایش «ادب کلامی و اجتماع» است.
برچسب ها
درآمدی بر مطالعات کودکی در ایران
PDF

درآمدی بر مطالعات کودکی در ایران

به کوشش محمدسعید ذکایی

عنواندرآمدی بر مطالعات کودکی در ایران

نویسندهبه کوشش محمدسعید ذکایی

ناشرآگاه

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک2ـ372ـ416ـ964ـ978

تعداد صفحات405

خلاصه
ضعف بنیان‌های تاریخی اندیشیدن به کودک و تحلیل تحولات آن را می‌توان خلئی دیگر در تولید دانش کودکی در ایران دانست. در این کتاب اهمیت مطالعات تاریخی را در ایجاد حساسیت‌های مفهومی و بازاندیشی در کودکی نشان داده شده است.
برچسب ها
ماهنامه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تالش، سال چهاردهم، اردیبهشت 1396، شمارۀ 102
PDF

عنوانماهنامه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تالش، سال چهاردهم، اردیبهشت 1396، شمارۀ 102

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری شهرام آزموده

تاریخ چاپ1396

تعداد صفحات38

خلاصه
یکصدودومین شماره از ماهنامۀ سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی «تالش» ویژۀ اردیبهشت‌ماه 1396 با سردبیری شهرام آزموده منتشر شد.
برچسب ها
با شهرزاد در شب‌های کردستان: آنتولوژی داستان کوتاه کردستان ایران از آغاز تا امروز
PDF

عنوانبا شهرزاد در شب‌های کردستان: آنتولوژی داستان کوتاه کردستان ایران از آغاز تا امروز

نویسندهبه کوشش رضا کریم مجاور

ناشرکتاب کوله پشتی

تاریخ چاپ1396

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک0ـ02ـ8211ـ600ـ978

تعداد صفحات328

خلاصه
در این کتاب که به نوعی آنتولوژی داستان کوتاه کردستان از آغاز تا امروز را دربر می‌گیرد، آثار تعدادی از داستان‌نویسان کُرد از جمله عطا نهایی، جلال ملک‌‌شاه، خالد خاکی، عطا برفی، ژیلا حسینی، کامران حامدی، محمدتوفیق مشیرپناهی و بریا کاکه‌سوری که از زبان کُردی به فارسی برگردانده شده، منتشر شده است.
برچسب ها
مجموعه مقالات دومین همایش ملی زبان‌شناسی پیکره‌ای
PDF

مجموعه مقالات دومین همایش ملی زبان‌شناسی پیکره‌ای

جمعی از نویسندگان به کوشش آزاده میرزایی

عنوانمجموعه مقالات دومین همایش ملی زبان‌شناسی پیکره‌ای

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش آزاده میرزایی

ناشرنشر نویسه پارسی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ300

شابک9ـ34ـ7030ـ600ـ978

تعداد صفحات314

خلاصه
این کتاب شامل 15 مقاله مربوط به دومین همایش ملی زبان‌شناسی پیکره‌ای است.
برچسب ها
ویژگان شاهنامه: پژوهشی در نام کسان، جاها .... و دیگر نام‌های شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی
PDF

عنوانویژگان شاهنامه: پژوهشی در نام کسان، جاها .... و دیگر نام‌های شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی

نویسندهمحمدحسین مجدم

ناشرزوار

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ220

شابک8ـ532ـ401ـ964ـ978

تعداد صفحات512

خلاصه
ویژگان شاهنامه، فرهنگ نام ویژه‌های شاهنامه دربردارنده تمامی واژه‌های خاص افراد، جاها، و ... در این کتاب است.
برچسب ها
در جست‌وجوی معنای زندگی: گفتگو با اندیشه‌ورزان اروپایی
PDF

عنواندر جست‌وجوی معنای زندگی: گفتگو با اندیشه‌ورزان اروپایی

نویسندهتدوین و ترجمه از خسرو ناقد

ناشرفرهنگ معاصر

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ2000

شابک8ـ112ـ105ـ600ـ978

تعداد صفحات400

خلاصه
این کتاب دربرگیرندۀ ده گفتگو با اندیشه‌ورزان اروپایی در باب چیستی معنای زندگی است.
برچسب ها
ماهنامۀ فرهنگی هنری آنگاه، آذر و دی 1395، شمارۀ اول
PDF

ماهنامۀ فرهنگی هنری آنگاه، آذر و دی 1395، شمارۀ اول

جمعی از نویسندگان به سردبیری آرش تنهایی

عنوانماهنامۀ فرهنگی هنری آنگاه، آذر و دی 1395، شمارۀ اول

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری آرش تنهایی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تعداد صفحات208

خلاصه
اولین شماره از ماهنامۀ فرهنگی هنری «آنگاه» با ویژه‌نامۀ کافه و کافه‌نشنی با گفتارها و گفتگوهایی از شمس آقاجانی، احمد پوری، ابراهیم حقیقی، کامبیز درم‌بخش، ناصر فکوهی، احمد محیط طباطبایی و .... منشر شد.
برچسب ها
شرح ابن عربی بر فصوص الحکم
PDF

شرح ابن عربی بر فصوص الحکم

محی‌الدین ابن عربی

عنوانشرح ابن عربی بر فصوص الحکم

نویسندهمحی‌الدین ابن عربی

مصححقاسم میرآخوری

ناشرفهرست

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک3ـ65ـ6351ـ964ـ978

تعداد صفحات1032

خلاصه
«فصوص الحکم» یکی از نوشته‌هایی است که همواره از سوی عارفان و دانشوران پردازش و شرح و تفسیر شده است و کوشیده‌اند پیچیدگی‌ها و نمادها و نشانه‌های عرفانی، کلامی و اشارات صوفیانه را گزارش و پردازش کنند.
برچسب ها
دانشنامۀ فلسفۀ استنفورد (73)؛ انقلاب‌های علمی
PDF

عنواندانشنامۀ فلسفۀ استنفورد (73)؛ انقلاب‌های علمی

نویسندهتامس نیکلز

مترجمیاسر خوشنویس

ناشرققنوس

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک6ـ306ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات132

خلاصه
هفتادوسومین مدخل دانشنامۀ استنفورد با عنوان «انقلاب‌های علمی» نوشته تامس نیکلز به ترجمه یاسر خوشنویس روانه بازار نشر شده است.
برچسب ها
حافظۀ روشن تاریخ؛ زندگی و آثار محمدرفیع ضیایی کاریکاتوریست تاریخ‌نگار
PDF

عنوانحافظۀ روشن تاریخ؛ زندگی و آثار محمدرفیع ضیایی کاریکاتوریست تاریخ‌نگار

نویسندهسیدامیر سقراطی

ناشرپیکره

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک9ـ75ـ6728ـ600ـ978

تعداد صفحات296

خلاصه
محمدرفیع ضیایی نامی آشنا در کاریکاتور ایران است. کسی که یک‌تنه در فضای پژوهش کاریکاتور ایران کار کرد و هم در تولید متن‌های پژوهشی و هم در خلق اثر هنری پُرکار بود.
برچسب ها
بخارا، فروردین و اردیبهشت 1396، شماره 117
PDF

بخارا، فروردین و اردیبهشت 1396، شماره 117

جمعی از نویسندگان به سردبیری علی دهباشی

عنوانبخارا، فروردین و اردیبهشت 1396، شماره 117

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری علی دهباشی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تعداد صفحات562

خلاصه
شمارۀ نوروزی و یکصدوهفدهمین شماره از مجلۀ «بخارا» با تصویری از دکتر سیدمحمد دبیرسیاقی به جشن‌نامۀ این استاد ادبیات فارسی اختصاص دارد.
برچسب ها
دانشنامۀ فلسفۀ استنفورد (72)؛ داوری زیباشناختی
PDF

عنواندانشنامۀ فلسفۀ استنفورد (72)؛ داوری زیباشناختی

نویسندهنیک زنگویل

مترجممحمدرضا ابوالقاسمی

ناشرققنوس

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک9ـ305ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات72

خلاصه
هفتادودومین مدخل دانشنامۀ استنفورد با عنوان «داوری زیباشناختی» نوشته نیک زنگویل به ترجمه محمدرضا ابوالقاسمی منتشر شده است.
برچسب ها
مکالمه‌گرایی: میخاییل باختین و جهانش
PDF

عنوانمکالمه‌گرایی: میخاییل باختین و جهانش

نویسندهمایکل هولکوییست

مترجممهدی امیرخانلو

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک3ـ691ـ448ـ964ـ978

تعداد صفحات309

خلاصه
اين كتاب از جمله شناخته‌شده‌ترين و كامل‌ترين شرح‌ها درباره فلسفه باختين است و نويسنده‌اش هم از باختين‌شناسان مشهور به‌شمار مي‌رود.
برچسب ها
دیده و درون: یازده گفتگو دربارۀ عکس و عکاسی با اصحاب هنر، ادبیات و علوم انسانی 1375 ـ 1377
PDF

عنواندیده و درون: یازده گفتگو دربارۀ عکس و عکاسی با اصحاب هنر، ادبیات و علوم انسانی 1375 ـ 1377

نویسندهبه اهتمام کورش ادیم

ناشرقو

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک9ـ044ـ156ـ964ـ978

تعداد صفحات105

خلاصه
در این کتاب عکاسان و علاقمندان به عکاسی و مباحث بینارشته‌ای مربوط به این عرصه می‌توانند گفتگوی کورش ادیم با: مسعود خیام، یونس شکرخواه، محمد شمخانی، عباس صفاری، عمران صلاحی، محمد ضیمران، ناصر فکوهی، شمس لنگرودی، محمد مددپور و یوسفعلی میرشکاک را بخوانند.
برچسب ها
فرهنگ واژه‌های فصوص الحکم
PDF

فرهنگ واژه‌های فصوص الحکم

محیی‌الدین ابن عربی با برگردان و پژوهش قاسم میرآخوری

عنوانفرهنگ واژه‌های فصوص الحکم

نویسندهمحیی‌الدین ابن عربی با برگردان و پژوهش قاسم میرآخوری

ناشرفهرست

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ96ـ6351ـ964ـ978

تعداد صفحات856

خلاصه
از ویژگی‌های تصوف ابن عربی رازگونگی و پوشیدگی است، به گونه‌ای که برای همۀ مردم آشنا نیست و تنها برگزیدگان از آن سر در می‌آورند، از این‌رو برای آشنایی همگان نیاز به فرهنگ واژگان است تا شناخت و آگاهی از نوشته‌هایش برای دیگران آسان شود.
برچسب ها
سفرنامۀ ناصرالدین شاه به چمن‌سلطانیه
PDF

عنوانسفرنامۀ ناصرالدین شاه به چمن‌سلطانیه

نویسندهسام میرزا

مصححزهرا موسیوند، نادر پروانه

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک6ـ409ـ313ـ600ـ978

تعداد صفحات330

خلاصه
این کتاب که خاطرات سفر ناصرالدین شاه به چمن‌سلطانیه است، وقایع دویست‌روزهای را از تاریخ ۲۵ شعبان/ 10 فروردین ۱۲۷۵ قمری تا 22 ربیع‌الاول/ ۲۸ میزان ۱۲۷۶ قمری را دربر می‌گیرد.
برچسب ها
دوماهنامۀ فرهنگی «کاروان مهر»، سال دوم، آذر و دی 1395، شمارۀ 11 و 12
PDF

عنواندوماهنامۀ فرهنگی «کاروان مهر»، سال دوم، آذر و دی 1395، شمارۀ 11 و 12

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری فرزانه قوجلو

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تعداد صفحات214

خلاصه
ماهنامه «کاروان مهر» به سردبيري فرزانه قوجلو در تازه‌ترين شماره خود سراغ «ملکه جنايت»، آگاتا کريستي رفته است تا به نقل از زندگي‌نامه خودنوشت اين نويسنده برجسته جهان ادبيات و سينما تصويري روشن‌تر از معمانويسي بدهد که نمايشنامه «تله موش» او همچنان هر شب در تئاترهاي لندن به روي صحنه مي‌رود.
برچسب ها
فرزند هرات: ارج‌نامه نجیب مایل هروی
PDF

فرزند هرات: ارج‌نامه نجیب مایل هروی

جمعی از نویسندگان به کوشش علی اوجبی

عنوانفرزند هرات: ارج‌نامه نجیب مایل هروی

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش علی اوجبی

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک2ـ369ـ222ـ600ـ978

تعداد صفحات760

خلاصه
بعید است کسی از اهالی قلم، به ویژه علاقمندان به حوزۀ میراث و پژوهشگران این عرصه باشد که نام استاد نجیب مایل هروی را نشنیده و از آثارش بهره نگرفته باشد.
برچسب ها
زنی تنها: فروغ و فرخزاد و شعرش
PDF

عنوانزنی تنها: فروغ و فرخزاد و شعرش

نویسندهمایکل سی. هیلمن

مترجمتینا حمیدی

ناشرهنوز

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک2ـ49ـ6047ـ600ـ978

تعداد صفحات320

خلاصه
این کتاب بررسی مستند زندگی و اشعار فروغ فرخزاد در فضای فرهنگی روشنفکران ایرانی در دهه‌های 1330 و 1340 است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...