یکشنبه 10 مرداد ماه 1395
فرهنگ عامه مرزن‌آباد
PDF

فرهنگ عامه مرزن‌آباد

محمدهادی منصوری، یعقوب شربتیان

عنوانفرهنگ عامه مرزن‌آباد

نویسندهمحمدهادی منصوری، یعقوب شربتیان

ناشرشرکت بهمن برنا

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک7ـ81ـ8023ـ964ـ978

تعداد صفحات174

خلاصه
شهر مرزن‌آباد نیز به عنوان یکی از شهرهای استان مازندران با داشتن عناصر فرهنگی متعدد و متنوع که حتی از روستایی به روستای دیگر متفاوت است، از منظر مطالعات مردم‌شناسی بسیار حائز اهمیت است.
برچسب ها
الفبای راز: مسئله‌سازهای شعر امروز ایران
PDF

عنوانالفبای راز: مسئله‌سازهای شعر امروز ایران

نویسندهمحمد آزرم

ناشرمروارید

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک3ـ427ـ191ـ964ـ978

تعداد صفحات277

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ 28 مقاله دربارۀ نقد و بررسی شعر و شاعران ایران است.
برچسب ها
نامه‌ها و ملاقات‌ها؛ لاکان بدون فروید، با دلوز، از دریدا و جویس
PDF

عنواننامه‌ها و ملاقات‌ها؛ لاکان بدون فروید، با دلوز، از دریدا و جویس

نویسندهشهریار وقفی‌پور

ناشرچترنگ

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1ـ6ـ95858ـ600ـ978

تعداد صفحات132

خلاصه
نویسنده در این کتاب به بررسی تفاوت نگاه و شیوه‌های تحلیلی در پردازش مسائل فلسفی و اجتماعی و روان‌شناختی ژاک لاکان (فیلسوف و روانکاو فرانسوی) و زیگموند فروید پرداخته است.
برچسب ها
باغ همیشه سبز: بررسی خاستگاه و مراحل اولیۀ شکل‌گیری تصوف
PDF

عنوانباغ همیشه سبز: بررسی خاستگاه و مراحل اولیۀ شکل‌گیری تصوف

نویسندهتور آندره با مقدمۀ آنه ماری میشل

مترجمفاطمه هشترودی

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0ـ804ـ121ـ600ـ978

تعداد صفحات44+202

خلاصه
مطالب این کتاب درس‌گفتارهایی است که در بهار 1945 در بنیاد اولاس پتری اوپسالا ایراد شده است.
برچسب ها
گنج حضور (قصه‌های مثنوی معنوی مولانا)
PDF

عنوانگنج حضور (قصه‌های مثنوی معنوی مولانا)

نویسندهپرویز شهبازی

ناشرفردوس

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1ـ559ـ320ـ964ـ978

تعداد صفحات376

خلاصه
در این جلد از کتاب گنج حضور، 29 قصه از قصه‌های مثنوی معنوی مولوی گردآوری شده است.
برچسب ها
هزار حکایت و هزار عبارت عرفانی
PDF

هزار حکایت و هزار عبارت عرفانی

بهاءالدین خرمشاهی با همکاری شهاب‌الدین خرمشاهی، عارف خرمشاهی

عنوانهزار حکایت و هزار عبارت عرفانی

نویسندهبهاءالدین خرمشاهی با همکاری شهاب‌الدین خرمشاهی، عارف خرمشاهی

ناشرقطره

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک9ـ864ـ119ـ600ـ978

تعداد صفحات920

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ بیش از هزار حکایت و هزار عبارت از متون عرفانی فارسی یا ترجمه‌شده به فارسی است.
برچسب ها
آیین گوگری: مجموعه مقالات آیین گوگری (برادری) در جامعۀ بختیاری
PDF

آیین گوگری: مجموعه مقالات آیین گوگری (برادری) در جامعۀ بختیاری

جمعی از نویسندگان به کوشش یحیی حسن‌پور بختیاری و مقدمه غفار پوربختیار

عنوانآیین گوگری: مجموعه مقالات آیین گوگری (برادری) در جامعۀ بختیاری

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش یحیی حسن‌پور بختیاری و مقدمه غفار پوربختیار

ناشرتمتی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک3ـ2ـ95216ـ600ـ978

تعداد صفحات224

خلاصه
آئین برادری (گوگری) در بختیاری، رسمی جاودانه است که تا به امروز به حیات خود ادامه داده است.
برچسب ها
جامعه‌شناسی غزل فارسی
PDF

عنوانجامعه‌شناسی غزل فارسی

نویسندهفرهاد طهماسبی

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک6ـ831ـ121ـ600ـ978

تعداد صفحات24+553

خلاصه
نویسنده در این کتاب کوشیده است تا حد امکان راهی برای پیوند میان جامعه‌شناسی و غزل فارسی بیابد. او در پی آن بوده است که به مدد رویکردهای نظری لوکاچ، گلدمن و کوهلر به ترکیبی نظری دست یابد.
برچسب ها
چنین گفت دهقان: کوتاه شدۀ شاهنامه فردوسی
PDF

عنوانچنین گفت دهقان: کوتاه شدۀ شاهنامه فردوسی

نویسندهمحمدجعفر یاحقی

ناشربه نشر

تاریخ چاپ1394

مکان چاپمشهد

تیراژ1500

شابک1ـ2259ـ02ـ964ـ978

تعداد صفحات608

خلاصه
در این به‌گزین از شاهنامه که توسط دکتر محمدجعفر یاحقی صورت گرفته، ایشان به کتاب منتخب شاهنامۀ محمدعلی فروغی ـ به ویژه از دیدگاه بخش‌های درخور گزینش ـ نظر داشته است؛ اما بنا بر مقتضیات کار تغییرات لازم حتی در مورد بخش‌های مورد گزینش داده شده است.
برچسب ها
فرهنگ عامه بختیاری؛ پژوهش‌های فولکوریک منوچهر شفیانی و بهرام داوری (مجموعه آثار منوچهر شفیانی ـ دفتر اول)
PDF

عنوانفرهنگ عامه بختیاری؛ پژوهش‌های فولکوریک منوچهر شفیانی و بهرام داوری (مجموعه آثار منوچهر شفیانی ـ دفتر اول)

نویسندهمنوچهر شفیانی و بهرام داوری

مصححمحسن حیدری

ناشرتمتی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک4ـ9ـ96204ـ600ـ978

تعداد صفحات184

خلاصه
این کتاب شامل پژوهش‌های فولکوریک منوچهر شفیانی با زمینۀ «مردم‌نگاری روستایی و عشایری قوم بختیاری» است.
برچسب ها
مفاهیم بنیادی تاریخ هنر
PDF

مفاهیم بنیادی تاریخ هنر

جمعی از نویسندگان ویراستۀ رابرت اس. نلسون و ریچارد شیف

عنوانمفاهیم بنیادی تاریخ هنر

نویسندهجمعی از نویسندگان ویراستۀ رابرت اس. نلسون و ریچارد شیف

مترجممهران مهاجر، محمد نبوی

ناشرمینوی خرد

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک3ـ38ـ6220ـ600ـ978

تعداد صفحات383

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ هفده مقاله دربارۀ تاریخ هنر در پایان سدۀ بیستم است.
برچسب ها
افسانه شیراز همراه با 900 سال حکایت باغ ارم؛ گفته‌ها و ناگفته‌ها
PDF

عنوانافسانه شیراز همراه با 900 سال حکایت باغ ارم؛ گفته‌ها و ناگفته‌ها

نویسندهرحمت‌الله فردسرهنگی

ناشرنوید

تاریخ چاپ1394

مکان چاپشیراز

تیراژ1000

شابک3ـ461ـ192ـ600ـ978

تعداد صفحات400

خلاصه
باغ ارم شیراز یکی از قدیمی‌ترین باغ‌های ایرانی است که با حدود نهصد سال پیشینه تاریخی همواره مطرح بوده و مورد تمجید قرار گرفته و نظر مورخین را با توجه به اینکه سلسله‌های متفاوتی از تاریخ شیراز را در طول نه قرن به خود دیده، جلب نموده است.
برچسب ها
استاد ابراهیم پورداود و ایران‌شناسی
PDF

عنواناستاد ابراهیم پورداود و ایران‌شناسی

نویسندهبه کوشش هوشنگ عباسی

ناشرآوای کلار

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1200

شابک6ـ123ـ226ـ600ـ978

تعداد صفحات396

خلاصه
در این کتاب در پنج فصل به زندگی و آثار زنده‌یاد ابراهیم پورداود پرداخته شده است.
برچسب ها
مشاهیر گیلان
PDF

مشاهیر گیلان

ابراهیم فخرائی؛ بازخوانی و ویرایش هادی میرزانژاد موحد

عنوانمشاهیر گیلان

نویسندهابراهیم فخرائی؛ بازخوانی و ویرایش هادی میرزانژاد موحد

ناشرفرهنگ ایلیا

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0ـ425ـ190ـ964ـ978

تعداد صفحات274

خلاصه
نویسنده در این اثر می‌کوشد رجال مشهور و مطرح منطقه گیلان را معرفی کند.
برچسب ها
زندگی، آثار و اندیشه‌های تاریخ‌نگارانۀ دکتر عبدالهادی حائری
PDF

عنوانزندگی، آثار و اندیشه‌های تاریخ‌نگارانۀ دکتر عبدالهادی حائری

نویسندهحجت فلاح توتکار

ناشرپژوهشکده تاریخ اسلام

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک2ـ14ـ7398ـ600ـ978

تعداد صفحات322

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ زندگی و شیوۀ تاریخ‌نگاری دکتر عبدالهادی حائری (۱۳۱۱- ۱۳۷۲ش) است.
برچسب ها
سرّ سماع
PDF

سرّ سماع

علاءالدوله سمنانی

عنوانسرّ سماع

نویسندهعلاءالدوله سمنانی

مصححکاظم محمدی

ناشرنجم کبری

تاریخ چاپ1394

مکان چاپکرج

تیراژ1000

شابک2ـ49ـ2905ـ964ـ978

تعداد صفحات82

خلاصه
سماع از امور مهم و جاری در تصوف و عرفان است و از دوران اولیه تا کنون تقریباً در حوزۀ جغرافیای گستردۀ تصوف در تمام آسیا و آفریقا حضوری فعال و چشمگیر داشته است.
برچسب ها
پژوهشی در زندگی هنری سلیمان‌خان امیر قاسم‌خانی (1262-1354 هـ.ش)
PDF

عنوانپژوهشی در زندگی هنری سلیمان‌خان امیر قاسم‌خانی (1262-1354 هـ.ش)

نویسندهتهمورس شاهرخی

ناشرفرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک6ـ220ـ232ـ964ـ978

تعداد صفحات112

خلاصه
سلیمان‌خان امیرقاسم‌خانی که با نام مستعار «سلیم‌خان» خوانندگی می‌کرد، از خوانندگان برجسته و بلند‌آوازه در دوره قاجار و پهلوی بود.
برچسب ها
فردوسی برون‌مرز: نگاهی دیگر به اندیشه‌های بنیادی اقبال لاهوری
PDF

عنوانفردوسی برون‌مرز: نگاهی دیگر به اندیشه‌های بنیادی اقبال لاهوری

نویسندهمحمد بقایی ماکان

ناشرترفند

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک4ـ30ـ5963ـ600ـ978

تعداد صفحات276

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ چهارده بخش است که در آنها به زندگی و شعر و عرفان اقبال لاهوری پرداخته شده است.
برچسب ها
استعاره و تمثیل در کلمات قصار نهج‌البلاغه
PDF

عنواناستعاره و تمثیل در کلمات قصار نهج‌البلاغه

نویسندهیدالله رفیعی

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک9ـ822ـ426ـ964ـ978

تعداد صفحات322

خلاصه
مؤلف در این کتاب ضمن شرح و تحلیل 498 تشبیه و استعاره، ارکان و نوع هر یک را تعیین کرده است.
برچسب ها
آشنایی با علم معانی در زبان فارسی
PDF

عنوانآشنایی با علم معانی در زبان فارسی

نویسندهداریوش ذوالفقاری

ناشرپژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ97ـ6953ـ600ـ978

تعداد صفحات204

خلاصه
سخن گفتن به مقتضای حال مخاطب، اساس همۀ تعریف‌هایی است که از علم معانی و در معنای وسیع‌تر آن برای بلاغت به دست داده‌اند.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...