جمعه 09 آبان ماه 1393
بررسی متن نامه مسعود غزنوی به ارسلان خان در تاریخ بیهقی با روش تحلیل گفتمان انتقادی
محدثه قدسی، محمدجعفر یاحقی، مهدخت پورخالقی چترودی ( ٠۴ آبان ٩٣ )
در این جستار یکی از مکاتبات سیاسی مسعود غزنوی به ارسلان خان قراخانی که ابوالفضل بیهقی آن را نوشته و در کتاب وی نسخه کامل آن ثبت شده است، با استفاده از سه مؤلفه فرکلاف تحلیل و توانایی نویسنده در پردازش مناسبات قدرت بررسی شده است.
ادامه
PDF
کنش خواندن و انسان‌شناسی ادبیات: تصویری از اندیشه ولفگانگ آیزر
بهزاد برکت ( ٠۴ آبان ٩٣ )
مقاله حاضر با تکیه بر سازه‌های اصلی تفکر آیزر می‌کوشد تصویری از کلیت این تفکر «انسان‌شناسی ادبی» ارائه کند.
ادامه
PDF
جنس دوم به عنوان مبنایی نظری برای تحلیل فمینیستی انتقادی گفتمان
زینب صابرپور ( ٠٣ آبان ٩٣ )
در این پژوهش، جنس دوم از حیث دید انتقادی، مفهوم‌سازی از قدرت و ایدئولوژی، نسبت آن با برساخت‌گرایی اجتماعی، نگاه انتقادی به دانش پذیرفته شده، ارزیابی تحول تاریخی و نقش نهادها و نظم های گفتمانی در شکل‌گیری سوژه بررسی شده است.
ادامه
PDF
محور عمودی خیال در قصاید ناصرخسرو
مرتضی محسنی، مهدی صراحتی جویباری ( ٠٣ آبان ٩٣ )
در این مقاله، مجموع قصاید ناصرخسرو با اشعار سه تن از معروف‌ترین هم‌عصرانش یعنی عنصری (؟- 431 ه.ق.)، فرخی (؟- 429 ه.ق.) و منوچهری (؟- 432 ه.ق.)، از لحاظ ساختمان مورد مقایسه قرار می‌گیرد.
ادامه
PDF
تحلیلی انتقادی از مسئله جنسیت و زنانگی در تفکر ابن عربی
ملیحه علیزاده ( ٠١ آبان ٩٣ )
در میان منابع تصوف، آثار ابن عربی حاکی از نگاهی متعالی و مثبت به مسئله زنانگی است. این مقاله بر آن است تا نشان دهد در پس نگاه استعلایی او به زن، تقابل‌های دوگانه‌ای که از نظرگاه هلن سیکسو، مبنای برخوردهای متفاوت با زن و مرد قرار گرفته و در نهایت به شکل‌گیری نگاهی مردسالار می‌انجامد، خودنمایی می‌کند.
ادامه
PDF
تداخل سطوح روایی
سمیرا بامشکی ( ٠١ آبان ٩٣ )
سؤالات این پژوهش عبارتند از اینکه: 1) تداخل سطوح روایی چیست و آیا این شیوه در داستان‌های پست‌مدرن وجود دارد یا ریشه در داستان‌گویی کلاسیک دارد؟ 2) کارکردها و تأثیرات استفاده از این شیوه در متون روایی چیست؟ 3) شیوه‌های تداخل سطوح روایی به چند نوع تقسیم می‌شود؟ در جستار حاضر تنها در پی تعریف و تبیین مبانی نظری این ابزار روایت‌شناسی هستیم.
ادامه
PDF
آموزه‌های تعلیمی مثنوی مولوی در حوزه آسیب‌های اجتماعی
محمدعلی گذشتی، فاطمه کاکاوند قلعه‌نوعی ( ٢٨ مهر ٩٣ )
در این مقاله، برخی از نکات تعلیمی مثنوی و تأثیرگذاری آن بر شنونده و کارکرد آن در حوزه آسیب‌های اجتماعی بررسی می‌شود.
ادامه
PDF
بررسی تطبیقی تعالیم اخلاقی در گلستان سعدی و قصه‌های کنتربری
محمد طاهری، مصطفی مرتضایی کمری ( ٢٨ مهر ٩٣ )
قصه‌های کنتربری مجموعه داستان‌هایی ‌در قالب حکایت به قلم جفری چاسر، نویسنده و شاعر نامدار انگلیسی قرن چهاردهم میلادی است که نخستین شاهکار ادبیات انگلیسی به شمار می‌رود. این اثر از بسیاری جهات از حیث شکل و درون‌مایه با گلستان سعدی شیرازی دارای شباهت و قابل مقایسه و تطبیق است.
ادامه
PDF
همسانی مضامین حکایات و افسانه‌های اندرزی «ازوپ» با آثار سعدی
آسیه ذبیح‌نیاعمران ( ٢٧ مهر ٩٣ )
هدف مقاله حاضر بررسی و تحلیل حکایت‌های ازوپ با مضامین و درون‌مایه مشابه در عبارات و اشعار سعدی است.
ادامه
PDF
ارزش‌های تعلیمی امثال شاهنامه
پریسا داوری ( ٢۶ مهر ٩٣ )
امثال و حکم متأثر و برآمده از شاهنامه چند دسته‌اند: برخی از دل شاهنامه برآمده‌اند و سخنان خود فردوسی‌اند و برخی دیگر از زبان قهرمانان برای تأیید یا روشن‌کردن سخنشان بازگو شده‌اند و دسته‌ای را نیز بعد از فردوسی، گویندگانی گمنام در جمع‌بندی ماجراها در طول قرن‌ها ساخته‌اند.
این مقاله بر آن است تا با اشاره مختصر به گونه های اول و دوم، به گونه سوم به شکل مبسوط بپردازد چه مثل‌های برآمده از شاهنامه در ادبیات عامیانه، اغلب کارکردی تعلیمی دارند و ایرانیان در طول قرن‌ها که از خلق شاهنامه و حماسه و اسطوره می‌گذرد، قضاوت خویش را در مورد این شخصیت‌ها به شکل عمومی و در دل این امثال بازگفته‌اند که همه حکایت از نفوذ عجیب این داستان‌ها در دل و ذهن آنها دارد.
ادامه
PDF
کاربرد تعلیمی داستان‌های مثنوی در اجرای نمایش‌های کاربردی برای کودکان و نوجوانان
محسن پورمختار، منصور نادری پور، سعید رمشکی ( ٢۶ مهر ٩٣ )
نویسندگان در پژوهش حاضر با انتخاب و بررسی 32 داستان از داستان‌های مثنوی، ضمن برشمردن ویژگی‌های داستان‌های انتخاب شده، سعی دارند قابلیت این داستان‌ها را برای اقتباس جهت تبدیل به نمایش‌های خلاق، تربیتی، آموزشی و درمانی به اثبات رسانند.
ادامه
PDF
برخی ظرافت‌های بلاغی و معنایی پنهان تعلیمی در سخن سعدی
امید مجد ( ٢۴ مهر ٩٣ )
در این مقاله تلاش شده تا برخی ابیات و عبارات سعدی که ظرایف بیانی و معنایی پنهان در آنها بر شارحان سخن وی پوشیده مانده است، بازخوانی و معنا شود.
ادامه
PDF
تأثیرپذیری گلستان سعدی از آموزه‌های تعلیمی قابوس‌نامه
احمدرضا یلمه‌ها، مسلم رجبی ( ٢۴ مهر ٩٣ )
این پژوهش با روش تحلیلی ـ توصیفی، به بررسی گلستان سعدی و قابوس‌نامه از دیدگاه ادبیات تعلیمی می‌پردازد تا در پایان بتوان از میزان تأثیرپذیری سعدی از قابوس‌نامه در خلق گلستان همیشه خوش وی آگاه شد.
ادامه
PDF
مسئله جبر و اختیار در اندیشة مولانا
غلامحسین ابراهیمی دینانی ( ١٩ مهر ٩٣ )
این مقاله، نظری و گذری است بر مسئلۀ جبر و اختیار با توجه به نگرش مولانا جلال الدین محمد بلخی.
ادامه
PDF
سعدی و اشعریه
غلامحسین ابراهیمی دینانی ( ١٩ مهر ٩٣ )
این مقاله به بررسی عقاید سعدی در رابطه با اشعریه می‌پردازد.
ادامه
PDF
ذهن سعدی
غلامحسین ابراهیمی دینانی ( ١٧ مهر ٩٣ )
در این مقاله نویسنده با تکیه بر بیت «نه هر کس حق تواند گفت گستاخ/ سخن ملکیست سعدی را مسلم» ذهن و افکار سعدی، تاریخ زندگی، تحصیل در نظامیه، آرمان‌خواهی و واقع‌گرایی او، توجه به ایران باستان و... را بر پایه آثارش بررسی می‌کند.
ادامه
PDF
حکمت عملی در بوستان
غلامحسین ابراهیمی دینانی ( ١٧ مهر ٩٣ )
در این مقاله ضمن بررسی و تبیین حکمت عملی و جایگاه آن در ادبیات، بوستان سعدی و حکمت عملی موجود در آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
ادامه
PDF
تحلیل ساختاری شعر اسطوره‌ای «معراج‌نامۀ» شفیعی کدکنی
یوسف عالی عباس آباد ( ١۶ مهر ٩٣ )
«معراج‌نامه» شفیعی کدکنی از اشعار سمبولیسم اجتماعی و از نمونه‌های رؤیابینی در ادبیات فارسی است. این شعر نُه قسمتی شامل رمز و سمبل‌های خاصی است که شاعر با تکیه بر آنها، به راهنمایی «دل» در دوزخ، بهشت و زمین که تأویلی از اندیشۀ خود اوست، زده است.
ادامه
PDF
نوآوری های شفیعی کدکنی در عرصۀ مناظره سرایی
محمدرضا روزبه، قدرت الله ضرونی ( ١۶ مهر ٩٣ )
در این پژوهش ضمن ارائه تعاریف و تقسیم‌بندی انواع مناظره و بیان تفاوت‌های موجود میان مناظرات شعر کلاسیک و شعر نو، در پیِ پاسخ به این پرسش بوده‌ایم که مناظره‌های شفیعی کدکنی چه تفاوت‌هایی با مناظره‌های قدما دارد و نوآوری‌های وی در این حیطه چه ابعاد و اوصافی دارند.
ادامه
PDF
تجلی اسطوره در شعر م. سرشک (شفیعی کدکنی)
ملیحه کریمی پناه، ابوالقاسم رادفر ( ١۴ مهر ٩٣ )
در مقاله حاضر تجلّی اسطوره‌ها به مفهوم عام و در گستره تاریخی ـ فراتاریخی در شعر م.سرشک در پنج دسته بررسی شده است: الف) تجلّی اسطوره‌های ملّی ـ قومی، ب) تجلّی اسطوره‌های پیامبران، ج) تجلّی اسطوره‌های عرفانی، د) تجلّی اسطوره‌های شاعران، هـ) تجلّی اسطوره‌های فراملّی ـ جهانی.
ادامه
PDF
دیدن بیشتر ...