شنبه 01 آبان ماه 1395
راهگشای ترجمه: با نگاهی زبان‌شناختی
PDF

راهگشای ترجمه: با نگاهی زبان‌شناختی

سیدجلیل شاهری لنگرودی، منیژه بهبودی

عنوانراهگشای ترجمه: با نگاهی زبان‌شناختی

نویسندهسیدجلیل شاهری لنگرودی، منیژه بهبودی

ناشرسیاهرود

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک8ـ32ـ7617ـ600ـ978

تعداد صفحات252

خلاصه
معرفی تفاوت‌ها و شباهت‌های دو زبان فارسی و انگلیسی با ارائۀ نمونه‌های عینی و به شکلی کاربردی، کانون توجه این کتاب است که با هدف یاری‌رساندن به مترجمان فارسی‌زبان و به ویژه دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشتۀ مترجمی زبان در مقاطع مختلف برای ارائۀ ترجمه‌هایی صورت می‌گیرد که اهل زبان به‌راحتی آنها را بفهمند و در خواندن آن متون درگیر مسائل زبانی نشوند.
برچسب ها
سیاست عشق میان هنر و فلسفه
PDF

عنوانسیاست عشق میان هنر و فلسفه

نویسندهمهدی رفیع

ناشرققنوس

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک4ـ230ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات230

خلاصه
این کتاب با قرار دادن دلوز ـ گتاری در زمینه‌ای ایرانی از تفکر، در پرتو خوانش الی‌یز از آنها، آغاز و با شعر به منزلۀ افق درون ماندگار «فلسفه پس از دلوز و گتاری» پایان می‌یابد.
برچسب ها
فرسنامۀ قیم نهاوندی (کهن‌ترین فرسنامۀ شناخته‌شده به فارسی)
PDF

عنوانفرسنامۀ قیم نهاوندی (کهن‌ترین فرسنامۀ شناخته‌شده به فارسی)

نویسندهمحمد بن مبارک زنگی معروف به قیم نهاوندی

مصححآذرتاش آذرنوش، نادر مطلبی کاشانی

ناشرنی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک5ـ471ـ185ـ964ـ978

تعداد صفحات154

خلاصه
در میانۀ سدۀ 6 قمری، کتابی در زمینۀ اسب‌شناسی و درمان اسب پدید آمد که در نوع خود بی مانند است. تاکنون فرسنامۀ محمد بن محمد (سدۀ 8 ق) را کهن ترین کتاب در باب اسب می پنداشتیم. اما اینک می بینیم که محمد بن مبارک زنگی معروف به قیم نهاوندی نزدیک به دویست سال پیش از محمد بن محمد، کتابی بسیار گرانبها دربارۀ اسب‌داری نگاشته و نام خود را جاویدان کرده است.
برچسب ها
درام: بررسی چیستی و تاریخ تحولات آن
PDF

عنواندرام: بررسی چیستی و تاریخ تحولات آن

نویسندهآر. اف. کلارک

مترجممحمود دهقان، محمدکاظم شجاعی

ناشرسبزان

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ250

شابک2ـ177ـ117ـ600ـ978

تعداد صفحات104

خلاصه
این کتاب با طرح این پرسش آغاز می‌شود که درام چیست و در پی یافتن پاسخ این پرسش، روند شکل‌گیری و توسعۀ درام را در جوامع گوناگون بشری دنبال می‌کند.
برچسب ها
فرهنگ توصیفی دستور تاریخی
PDF

عنوانفرهنگ توصیفی دستور تاریخی

نویسندهاحسان چنگیزی

ناشرعلمی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک9ـ323ـ404ـ964ـ978

تعداد صفحات184

خلاصه
در این فرهنگ با جستجو در دستور زبان‌های دورۀ باستان، ایرانی میانۀ غربی، فارسی دری و نیز منابع دستور تاریخی زبان فارسی، مدخل‌ها انتخاب و در ذیل هر مدخل نخست تعریفی از آن ارائه شده است.
برچسب ها
فصلنامۀ علمی و پژوهشی بین‌المللی چهار زبانۀ فارسی، ترکی، عربی و فرانسه زبانشناس، سال پنجم، تابستان 1395، شماره 18
PDF

عنوانفصلنامۀ علمی و پژوهشی بین‌المللی چهار زبانۀ فارسی، ترکی، عربی و فرانسه زبانشناس، سال پنجم، تابستان 1395، شماره 18

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری مهدی محمدی نیا

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تعداد صفحات192

خلاصه
فصلنامۀ زبانشناس مجلهای چهار زبانه و بین المللی است که به بررسیهای علمی و پژوهشی و تحقیقات دست اول در حوزۀ علوم زبان با همکاری علمی برخی از دانشگاههای معتبر جهان همّت گمارده است و تحقیقات و پژوهشها در ایران و در جهان شامل زمینههای گسترده نظری و علمی و تحلیلی است.
برچسب ها
خداوندگار لحن: نامه‌های تازه‌یاب قائم‌مقام در کتابخانۀ سلطنتی کاخ گلستان
PDF

عنوانخداوندگار لحن: نامه‌های تازه‌یاب قائم‌مقام در کتابخانۀ سلطنتی کاخ گلستان

نویسندهقائم‌مقام فراهانی

مصححمحمد طلوعی، محمدرضا بهزادی، محمد میرزاخانی

ناشرپرنده

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک2ـ3ـ95474ـ600ـ978

تعداد صفحات131

خلاصه
در این کتاب 52 مرقع تازه‌یاب مجموعۀ کتابخانۀ سلطنتی کاخ گلستان رونویسی شده است.
برچسب ها
تروما: نگاهی نقادانه به تحولات فرهنگی ـ سیاسی 1388 ـ 1394 از منظر سینمای اصغر فرهادی
PDF

عنوانتروما: نگاهی نقادانه به تحولات فرهنگی ـ سیاسی 1388 ـ 1394 از منظر سینمای اصغر فرهادی

نویسندهسیدمجید حسینی، زانیار ابراهیمی

ناشرثالث

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک1ـ079ـ405ـ600ـ978

تعداد صفحات216

خلاصه
این کتاب سه فیلم «جدایی نادر از سیمین»، «درباه الی» و «گذشته» را بر اساس تحولات سیاسی و فرهنگی و وقایع سال‌های 1388 - 1394 مورد بررسی قرار داده است.
برچسب ها
ادبیات بینافرهنگی؛ نویسندگان برون‌تبار در آلمان
PDF

عنوانادبیات بینافرهنگی؛ نویسندگان برون‌تبار در آلمان

نویسندهنرجس خدایی

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1ـ980ـ121ـ600ـ978

تعداد صفحات10+195

خلاصه
نویسنده در این کتاب بر آن است تا پس از ارائۀ چکیده‌ای از مباحث نظری مهم مرتبط با ادبیات بینافرهنگی، برگزیده‌ای از آثار نویسندگان برون‌تبار آلمانی‌نویس را به علاقمندان ادبیات و نیز به فرهنگ‌پژوهان دست‌‌اندرکاران نقد ادبی معرفی کند.
برچسب ها
دوماهنامه فرهنگی کاروان مهر، سال دوم، شمارۀ 9، مرداد و شهریور 1395
PDF

عنواندوماهنامه فرهنگی کاروان مهر، سال دوم، شمارۀ 9، مرداد و شهریور 1395

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری فرزانه قوجلو

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تعداد صفحات174

خلاصه
نهمین شماره از دوماهنامۀ فرهنگی «کاروان مهر» منتشر شد.
برچسب ها
پیکار در برلین: دورۀ روزنامۀ پیکار نشریۀ حزب کمونیست ایران
PDF

عنوانپیکار در برلین: دورۀ روزنامۀ پیکار نشریۀ حزب کمونیست ایران

نویسندهرضا آذری شهرضایی

ناشرشیرازه کتاب ما

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ880

شابک9ـ2ـ96354ـ600ـ978

تعداد صفحات192

خلاصه
روزنامة پیکار که در فاصلة بهمن ۱۳۰۹ تا دی ماه ۱۳۱۱ در برلین و وین در مقام یکی از نشریات وابسته به حزب کمونیست ایران متشر می‌شد، بیشتر به دلیل انتشار مطالبی اهمیت دارد که به دلیل سانسور و خفقان سیاسی حاکم بر ایرانِ دورة رضاشاهی امکان طرح آنها در داخل کشور فراهم نبود.
برچسب ها
نظریۀ انتقادی برای علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی
PDF

نظریۀ انتقادی برای علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی

به کوشش گلوریا جی. لکی، لیزا ام. گیون و جان ئی. بوشمن

عنواننظریۀ انتقادی برای علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی

نویسندهبه کوشش گلوریا جی. لکی، لیزا ام. گیون و جان ئی. بوشمن

مترجمفتاح محمدی

ناشرچاپار

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0ـ076ـ2760ـ600ـ978

تعداد صفحات620

خلاصه
این نوشتار کتابی است به لحاظ موضوعی نو که پس از بیان مختصر و با این حال جامع آرای اندیشمندان انتقادی معاصر در غرب، به کاربرد این نظریه‌ها در مسائل علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی می‌پردازد.
برچسب ها
ماهنامۀ شهر کتاب، سال دوم، مرداد و شهریور 1395، شمارۀ 11
PDF

ماهنامۀ شهر کتاب، سال دوم، مرداد و شهریور 1395، شمارۀ 11

جمعی از نویسندگان به مدیرمسئولی مهدی فیروزان

عنوانماهنامۀ شهر کتاب، سال دوم، مرداد و شهریور 1395، شمارۀ 11

نویسندهجمعی از نویسندگان به مدیرمسئولی مهدی فیروزان

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تعداد صفحات160

خلاصه
یازدهمین شماره از ماهنامۀ ادبیات، هنرها، علم و فرهنگ «شهر کتاب» ویژۀ مرداد و شهریور 1395 با تصویری از عباس کیارستمی منتشر شد.
برچسب ها
تاریخچه دبستان اوحدی مراغه (از 1299 ـ 1364 ش)
PDF

تاریخچه دبستان اوحدی مراغه (از 1299 ـ 1364 ش)

به کوشش یوسف بیگ‌باباپور، مسعود غلامیه

عنوانتاریخچه دبستان اوحدی مراغه (از 1299 ـ 1364 ش)

نویسندهبه کوشش یوسف بیگ‌باباپور، مسعود غلامیه

ناشرمنشور سمیر

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک9ـ07ـ8370ـ600ـ978

تعداد صفحات289

خلاصه
این دفترچه که صفحات آن نیز به ضمیمۀ این کتاب در آخر کتاب، به صورت فاکسمیله آورده شده، توسط چند نفر از مدیران این دبستان نوشته شده، تاریخچۀ آن از سال 1299 شمسی آغاز و تا 1364 شمسی می‌باشد.
برچسب ها
ملکیّه: منتخب اخلاق جلالی به نام ظهیرالدین محمد بابر
PDF

عنوانملکیّه: منتخب اخلاق جلالی به نام ظهیرالدین محمد بابر

نویسندهبهرام بن حیدر مهماندار

مصححمحمد کریمی زنجانی اصل، آزاده کرباسیان

ناشرمجمع ذخایر اسلامی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپقم

تیراژ300

شابک8ـ613ـ988ـ964ـ978

تعداد صفحات116

خلاصه
نکتۀ جالب در این متن گزیده آن است که بر خلاف دو منتخب دیگر و گزیدۀ درخور و درخوردی از هر سه لامع این کتاب ارائه می‌دهند، او صرفاً به لامع سوم آن نظر داشته و عبارت‌هایی از لمعه‌های ششم و هفتم کتاب و فرازهای بلندی از لمعۀ چهارم و لواحق کتاب را برگزیده است و طرفه آنکه نه در آغاز که در پایان رساله‌اش از اخلاق جلالی به عنوان منبع نوشتار خود یاد می‌کند.
برچسب ها
تکلم میلاد تابناک فنا (18 شعر)
PDF

عنوانتکلم میلاد تابناک فنا (18 شعر)

نویسندهدیلن تامس

مترجمفؤاد نظیری

ناشرثالث

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک9ـ995ـ380ـ964ـ978

تعداد صفحات112

خلاصه
این کتاب ترجمه‌ای است از کتاب «collected poems» که شامل پنج دفتر مستقل و چند شعر پراکندۀ به‌جامانده است و در این دفتر برگردان دفتر اول «18 شعر» آورده شده است.
برچسب ها
زیباشناسی کانت: مفهوم‌ها و مسئله‌های اصلی
PDF

عنوانزیباشناسی کانت: مفهوم‌ها و مسئله‌های اصلی

نویسندهکریستیان هلموت ونتسل

مترجمعبدالله سالاروند

ناشرنقش جهان

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک4ـ67ـ6688ـ964ـ978

تعداد صفحات256

خلاصه
چنان‌که از عنوان این کتاب برمی‌آید، در آن به مسئله‌های بنیادی پرداخته شده و رنگ و بوی کتاب بیشتر فلسفی و نظام‌مند است تا تاریخی.
برچسب ها
شاه عباس: پادشاه بی‌رحمی که به اسطوره مبدل گشت
PDF

عنوانشاه عباس: پادشاه بی‌رحمی که به اسطوره مبدل گشت

نویسندهدیوید بلو

مترجمخسرو خواجه‌نوری

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک4ـ1848ـ00ـ964ـ978

تعداد صفحات405

خلاصه
این کتاب در مورد شخصیتی کلیدی و دوران بحرانی از تاریخ ایران مطالبی در برابر خواننده قرار می‌دهد.
برچسب ها
نظریه فیلم عامه‌پسند
PDF

نظریه فیلم عامه‌پسند

جمعی از نویسندگان به ویراستاری جوآن هالووز، مارک یانکوویچ

عنواننظریه فیلم عامه‌پسند

نویسندهجمعی از نویسندگان به ویراستاری جوآن هالووز، مارک یانکوویچ

مترجمپرویز اجلالی

ناشرثالث

تاریخ چاپ1395 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ700

شابک9ـ685ـ380ـ964ـ978

تعداد صفحات284

خلاصه
این کتاب قصد دارد اصلی‌ترین رویکردها را درباره تحلیل فیلم معرفی و دانشجویان این رشته را با مباحثه‌های نظری اصلی این حوزه، به روشنی و بدون ابهام آشنا کند.
برچسب ها
ملت‌ها مهم‌اند؛ فرهنگ، تاریخ و رویای جهان‌وطنی
PDF

عنوانملت‌ها مهم‌اند؛ فرهنگ، تاریخ و رویای جهان‌وطنی

نویسندهکریگ کلهون

مترجممحمدرضا فدایی

ناشرشیرازه کتاب ما

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ880

شابک8ـ13ـ8514ـ600ـ978

تعداد صفحات344

خلاصه
ملت‌ها مهم‌اند نه فقط از آن جهت که گنجینه‌ای هستند از راهکارهای عملی برای همزیستی افرادی که به هر دلیلی، خواه جامعه‌گرایی و خواه فرد‌گرایی خود را از جوانبی با یکدیگر متفاوت می‌دانند، بلکه از آن جهت که نقشه راه و ردپای هستند از روش‌ها و رویه‌هایی که مردم برای زیست کرامت‌مند خویش ابداع کرده‌اند. این لبّ کلام کریگ کلهون است در کتاب حاضر و رمز سرسختی ظفرمند ملت‌گرایی.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...