پنجشنبه 06 خرداد ماه 1395
نقاشی دیواری در دورۀ قاجار: نقاشی‌های دیواری و گونه‌های دیگر دیوارنگاری در ایران قاجار
PDF

عنواننقاشی دیواری در دورۀ قاجار: نقاشی‌های دیواری و گونه‌های دیگر دیوارنگاری در ایران قاجار

نویسندهویلم فلور

مترجمعلیرضا بهارلو

ناشرپیکره

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک5ـ57ـ6728ـ600ـ978

تعداد صفحات352

خلاصه
نویسنده در این نوشته بر آن است تا ایجاد انگیزه‌ای کند در راستای مطالعۀ نقش، مفهوم و تاریخ و توسعۀ بیان و نمود هنری در ایران به طور اعم و عصر قاجار به طور اخص.
برچسب ها
ادیان در شاهنامه؛ زردشتی، مانوی، یهود، مسیحیت، اسلام
PDF

عنوانادیان در شاهنامه؛ زردشتی، مانوی، یهود، مسیحیت، اسلام

نویسندهکلثوم غضنفری

ناشرانتخاب

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک5ـ43ـ7326ـ600ـ978

تعداد صفحات138

خلاصه
این کتاب با هدف پرداختن به عناصر دینی شاهنامه و تحلیل و بررسی آنها نگاشته شده است تا به این وسیله دریافت شاهنامه را از ادیان مختلف مورد بررسی و سنجش قرار دهد.
برچسب ها
تاریخ بیهقی به روایتی دیگر
PDF

تاریخ بیهقی به روایتی دیگر

خواجه ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی دبیر

عنوانتاریخ بیهقی به روایتی دیگر

نویسندهخواجه ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی دبیر

مصححبه روایت: محمدرضا مرعشی‌پور

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک1ـ666ـ448ـ964ـ978

تعداد صفحات552

خلاصه
نویسنده در این کتاب به زندگی سلطان مسعود پرداخته که در حقیقت یک رمان تاریخی به شمار می‌آید و گزارشی واقع‌گرایانه از زندگی این پادشاه غزنوی است.
برچسب ها
فرهنگ توصیفی ـ انتقادی خاقانی‌پژوهی
PDF

فرهنگ توصیفی ـ انتقادی خاقانی‌پژوهی

محمدحسین نیکداراصل، رویین‌تن فرهمند

عنوانفرهنگ توصیفی ـ انتقادی خاقانی‌پژوهی

نویسندهمحمدحسین نیکداراصل، رویین‌تن فرهمند

ناشردانشگاه یاسوج

تاریخ چاپ1394

مکان چاپیاسوج

تیراژ1000

شابک6ـ8ـ94041ـ600ـ978

تعداد صفحات643

خلاصه
نگارندگان در این پژوهش بر آنند همۀ مقاله‌هایی که در مجله‌ها و نشریات چاپ‌شده و همایش‌های برگزارشده در ایران، درباره خاقانی که از ابتدای سال 1300 تا پایان سال 1388 به چاپ رسیده است را نقد و تحلیل نمایند.
برچسب ها
برگریزان
PDF

برگریزان

محمدعلی اسلامی ندوشن

عنوانبرگریزان

نویسندهمحمدعلی اسلامی ندوشن

ناشریزدان

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0ـ38ـ6545ـ964ـ978

تعداد صفحات172

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ بیست مقاله از محمدعلی اسلامی ندوشن در حوزه‌های مختلف تاریخ، ادبیات، فرهنگ و ... ایران است.
برچسب ها
شکل‌گیری علم اسلامی
PDF

عنوانشکل‌گیری علم اسلامی

نویسندهمظفر اقبال

مترجممحمدرضا قائمی‌نیک و دیگران

ناشرترجمان علوم انسانی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک2ـ1ـ94794ـ600ـ978

تعداد صفحات360

خلاصه
این کتاب داستان شکل‌گیری یا فرایند ساختن سنت علمی اسلامی و رابطه‌اش با اسلام را می‌گوید.
برچسب ها
چهار عاشقانه
PDF

چهار عاشقانه

نزار قبانی، آنا آخماتووا، ناظم حکمت و پابلو نرودا

عنوانچهار عاشقانه

نویسندهنزار قبانی، آنا آخماتووا، ناظم حکمت و پابلو نرودا

مترجماحمد پوری

ناشرچشمه

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک8ـ508ـ229ـ600ـ978

تعداد صفحات346

خلاصه
این کتاب مجموع چهار کتابی است که در گذشته ترجمه و منتشر شده است.
برچسب ها
صلیب و صلابت: داستان زندگانی حلاج
PDF

عنوانصلیب و صلابت: داستان زندگانی حلاج

نویسندهیحیی یثربی

ناشرجامی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1200

شابک8ـ118ـ176ـ600ـ978

تعداد صفحات280

خلاصه
نویسنده در این کتاب با نوشتار روان و ساده خود، داستان زندگی منصور حلاج، عارف بزرگ ایرانی را براساس منابع و آثار معتبر تاریخی و عرفانی شرح داده است.
برچسب ها
جستارهایی دربارۀ عقلانیت
PDF

جستارهایی دربارۀ عقلانیت

جورجیو تونلی و دیگران به گزینش و ویرایش سیداحمد موسوی خوئینی

عنوانجستارهایی دربارۀ عقلانیت

نویسندهجورجیو تونلی و دیگران به گزینش و ویرایش سیداحمد موسوی خوئینی

ناشرترجمان علوم انسانی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک7ـ6ـ94792ـ600ـ978

تعداد صفحات232

خلاصه
بحث اصلی مقالات این کتاب دربارۀ معضلات عقلانیت مدرن و سپس نقد عقلانیت پست‌مدرن است.
برچسب ها
هفت کشور
PDF

هفت کشور

فخری هروی

عنوانهفت کشور

نویسندهفخری هروی

مصححایرج افشار، مهران افشاری

ناشرچشمه

تاریخ چاپ1395 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ700

شابک8ـ367ـ229ـ600ـ978

تعداد صفحات389

خلاصه
فخری هروی نویسنده و شاعر شیعی‌مذهب قرن دهم، هفت کشور را در عهد فرمانروایی شاه اسماعیل صفوی در مدت سه سال تألیف کرده و با اشعاری که در مقدمۀ کتاب آورده، او و به ویژه وزیرش را ستوده است.
برچسب ها
نقش زن در ادبیات سینمایی ایران (از آغاز تا سال 1384)
PDF

عنواننقش زن در ادبیات سینمایی ایران (از آغاز تا سال 1384)

نویسندهژینوس نازک‌کار

ناشرقطره

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ400

شابک5ـ437ـ119ـ600ـ978

تعداد صفحات570

خلاصه
این کتاب پژوهشی است دربارۀ نحوۀ ظهور و حضور زن و نقش و شخصیت‌پردازی او در ادبیات سینمایی یا فیلم‌نامه‌ها و به تبع آن فیلم‌های سینمای ایران از آغاز تا عصر حاضر که دو دورۀ پیش و پس از انقلاب اسلامی را دربر می‌گیرد.
برچسب ها
دیباچه پنجم شاهنامه
PDF

دیباچه پنجم شاهنامه

حمزه بن محمدخان هرندی اصفهانی

عنواندیباچه پنجم شاهنامه

نویسندهحمزه بن محمدخان هرندی اصفهانی

مصححمحمدجعفر یاحقی، محسن حسینی وردنجانی

ناشرسخن

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ770

شابک5ـ792ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات156

خلاصه
پدیدآورنده این مقدمه حمزه بن محمدخان هرندی اصفهانی است که این اثر را در حدود سال 1031 هـ. ق پس از یک تحقیق طولانی به رشته تحریر درآورده است.
برچسب ها
بررسی وزن شعر ایرانی
PDF

عنوانبررسی وزن شعر ایرانی

نویسندهژیلبر لازار

مترجملیلا ضیامجیدی

ناشرهرمس

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک6ـ971ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات243

خلاصه
این کتاب مجموعه مقالاتی است که پرفسور لازار، زبان‌شناس و ایران‌شناس برجسته فرانسوی، در زمینه وزن اشعار ایرانی در طی تقریباً چهل سال نوشته و در نشریات و کتب گوناگون چاپ شده‌اند.
برچسب ها
حیات اقتصادی ایرانیان در دوره مشروطه
PDF

عنوانحیات اقتصادی ایرانیان در دوره مشروطه

نویسندهسمیه توحیدلو

ناشرهرمس

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ888ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات460

خلاصه
این کتاب تلاشی است برای ایجاد ارتباط بین حوزه‌های تاریخ، اقتصاد و جامعه‌شناسی.
برچسب ها
چگونه می‌نویسم: 100 روش از 100 نویسندۀ معاصر
PDF

چگونه می‌نویسم: 100 روش از 100 نویسندۀ معاصر

گردآوری و ترجمه از کاظم رهبر

عنوانچگونه می‌نویسم: 100 روش از 100 نویسندۀ معاصر

نویسندهگردآوری و ترجمه از کاظم رهبر

ناشرکتاب خورشید

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک5ـ01ـ7131ـ600ـ978

تعداد صفحات212

خلاصه
در این كتاب 100 نویسنده می‌گویند كه هر روز چگونه شروع به نوشتن می‌كنند.
برچسب ها
زاغی
PDF

زاغی

تد هیوز

عنوانزاغی

نویسندهتد هیوز

مترجمعلی بهروزی

ناشرفنجان

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک3ـ2ـ94912ـ600ـ978

تعداد صفحات264

خلاصه
تد هیوز دو ـ سه سالی بعد از ترومای خودكشی همسرش سیلویا پلات، به پیشنهاد دوست نقاش و طراح نامدارش، لئونارد باسكین شروع به نگارش اشعاری درباره كلاغ‌ها می‌كند كه به تدریج مبنایی می‌شود برای شكل‌گیری مجموعه شعرهای زاغی.
برچسب ها
نقد صوفی: بررسی انتقادی تاریخ تصوف با تکیه بر اقوال صوفیان تا قرن هفتم هجری
PDF

عنواننقد صوفی: بررسی انتقادی تاریخ تصوف با تکیه بر اقوال صوفیان تا قرن هفتم هجری

نویسندهمحمدکاظم یوسف‌پور

ناشرروزنه

تاریخ چاپ1395 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

شابک1ـ055ـ334ـ964ـ978

تعداد صفحات468

خلاصه
در این کتاب, اندیشه‌ها و آرای متصوفه اسلامی از ابتدا تا قرن هفتم هجری و براساس اقوال صوفیان آن دوره نقد و بررسی می‌شود.
برچسب ها
جادوی جن‌کُشی: بررسی داستان‌های هوشنگ گلشیری
PDF

عنوانجادوی جن‌کُشی: بررسی داستان‌های هوشنگ گلشیری

نویسندهقهرمان شیری

ناشربوتیمار

تاریخ چاپ1395

مکان چاپمشهد

تیراژ500

شابک976ـ040ـ4ـ600ـ978

تعداد صفحات468

خلاصه
نویسنده در این کتاب افزون بر نگاهی به زندگی‌نامۀ هوشنگ گلشیری، خلاصه‌ای از داستان‌های او را همراه با نقد و بررسی آنها آورده است.
برچسب ها
زن و زبان
PDF

زن و زبان

عبدالله غذامی

عنوانزن و زبان

نویسندهعبدالله غذامی

مترجمهدی عوده‌تبار

ناشرگام نو

تاریخ چاپ1395 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک9ـ01ـ6917ـ964ـ978

تعداد صفحات238

خلاصه
نویسنده در این کتاب می‌کوشد ویژگی‌های مردانه زبان و پیکار فرهنگی زنان برای ورود به ساختار زبان را بررسی کند.
برچسب ها
ایران فرزند؛ خاطرات امیرشاپور زندنیا (ناسیونالیسم انقلابی از حزب سومکا تا ماجرای تیمور بختیار)
PDF

عنوانایران فرزند؛ خاطرات امیرشاپور زندنیا (ناسیونالیسم انقلابی از حزب سومکا تا ماجرای تیمور بختیار)

نویسندهبه کوشش کاوه بیات

ناشرنامک

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1ـ36ـ6721ـ600ـ978

تعداد صفحات384

خلاصه
ایران فرزند، امیرشاپور زندنیا با عنوان فرعی ناسیونالیسم انقلابی، از حزب سومکا تا ماجرای تیمور بختیار از مبانی نظری و جنبه‌های سازمانی نوع دیگری از ناسیونالیسم در ایران معاصر سخن می‌گوید که به رغم اهمیت تاریخی و حضور پیوسته در گوشه و کنار عرصه سیاسی ایران هنوز به درستی مورد شناسایی قرار نگرفته است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...