دوشنبه 01 اردیبهشت ماه 1393
سیر تحول و کارکرد عرفانی ـ ادبی عنصر نور
زرین تاج واردی و نجمه داناییان ( ٢٧ فروردین ٩٣ )
با توجه به اینکه محور این نوشتار بررسی متون ادبی و عرفانی است، مشاهده می‌شود که در سه اثر: الطواسین از حلاج، عبهرالعاشقین از روزبهان بقلی و آواز پر جبرئیل از سهروردی، نور در وصف وحدانیت خداوند و قداست وجود نبی اکرم، جمال الهی و انسانی، مراتب وجود و فرشته‌شناسی نقش مؤثری ایفا می‌کند.
ادامه
PDF
همچو شیری در میان نقش گاو (تئوفانی‌ها در آثار مولوی)
جلیل مشیدی و ساسان زندمقدم ( ٢٧ فروردین ٩٣ )
در آثار مولانا جلال ‌الدین بلخی، تمثیل‌ها و تشبیه‌ تمثیل‌های بسیاری به ‌كار رفته است تا مفاهیم و آموزه‌های مورد نظر خالق آن را برای مخاطب بازگو كند. در برخی موارد، مطابقت زائدالوصف ممثل‌ها بررسی‌شدنی است؛ چرا كه در همه آنها شیر در وضعیتی قرار گرفته كه به غلط گاو پنداشته یا دیده می‌شود.
ادامه
PDF
«عین ‌القلب»، «عین ‌البصیره» و «عین ‌الیقین» در آثار محی ‌الدین ابن عربی
مهدی زمانی و محمدجواد قاسمی ( ٢٧ فروردین ٩٣ )
ابن عربی ترکیبات «عین‌ القلب»، «عین ‌البصیره» و «عین ‌الیقین» را در طیف معنایی گسترده‌ای به‌ کار می‌برد و برای هر یک ویژگی‌هایی ذکر می ‌کند.
ادامه
PDF
نظام داستان‌پردازی در حکایت‌های کوتاه کشف ‌المحجوب
سهیلا روستا و احمد رضی ( ٢٧ فروردین ٩٣ )
این مقاله به شناخت بهتر بخشی از ادبیات داستانی گذشته فارسی می‌پردازد؛ بخشی که در متون عرفانی بازتاب یافته و از ویژگی ایجاز و سادگی بیان برخوردار است.
ادامه
PDF
نمادهای عرفانی «آب» و «عطش» در واقعه عاشورا بنابر گزارش دو منظومه عرفانی
زهرا پارساپور ( ٢٧ فروردین ٩٣ )
در این مقاله، نمادهای «تشنگی» و «عطش» در روز عاشورا، از منظر عرفانی و به ‌طور خاص، از نگاه عمان سامانی و صفی ‌علیشاه بررسی می‌شود.
ادامه
PDF
رابطه خدا و انسان در ادبیات خداشناسی و عرفانی با تاكید بر آثار مولوی
لیلا پژوهنده ( ٢۵ فروردین ٩٣ )
این مقاله با بررسی جایگاه خدا، انسان و عشق به عنوان بنیادی‌ترین مفاهیم جهان نگری مولوی با اشاره‌ای به تاریخ قدسی نخستین تجربه دیدار خدا و انسان و پرسشگری‌های دوران تاریخی معاصر در این باب آغاز می‌شود.
ادامه
PDF
تحلیل نشانه‌شناختی داستان كوتاه داش آكل
محسن نوبخت ( ٢۵ فروردین ٩٣ )
پژوهش حاضر در پی آن است تا رویكردی نشانه‌شناختی را در تحلیل داستان كوتاه «داش آگل» از صادق هدایت به كار گیرد.
ادامه
PDF
سهم علائم ویرایشی در داستان‌پردازی پسامدرن فارسی
پارسا یعقوبی جنبه‌سرایی و معصومه منتشلو ( ٢۵ فروردین ٩٣ )
در این مقاله هنجارشكنی‌های علائم ویرایشی در داستان‌های پسامدرن فارسی، با تأكید بر آثار بیست و شش تن از نویسندگان دهه‌های هفتاد و هشتاد بررسی می‌شود.
ادامه
PDF
بررسی وندها در گویش كهنوجی
ﻣﺤﺮم رﺿﺎیتی ﻛﻴﺸﻪ ﺧﺎﻟﻪ و ﻣﺤﺴﻦ ﺑﺘﻼب اﻛﺒﺮآﺑﺎدی ( ٢۵ فروردین ٩٣ )
رودباری از گویش های ایرانی جنوب غربی است كه در جنوب استان كرمان در شهرستان های رودبار، كهنوج، منوجان، قلعه گنج، جیرفت، عنبرآباد و همچنین برخی از مناطق استان هرمزگان رایج است و گونه های مختلفی دارد.
ادامه
PDF
بررسی تطبیقی کاربرد اسطوره و کهن الگو در شعر فروغ فرخزاد و گلرخسار صفی آوا (شاعر تاجیک)
حسن اکبری بیرق و مریم اسدیان ( ١٧ فروردین ٩٣ )
در این مقاله به بررسی وجوه اشتراک و اختلاف طرز به کارگیری اسطوره، کارکردهای آن و کمیت و کیفیت کاربرد آن در زبان شعری دو شاعر زن معاصر ایرانی و تاجیکی، یکی فروغ فرخزاد و دیگری گلرخسار صفی آوا می‌پردازیم.
ادامه
PDF
بررسی شعر محمدرضا شفیعی کدکنی و عبدالوهاب البیاتی از منظر ادبیات تطبیقی
ناهده فوزی، مریم امجد و کبری روشنفکر ( ١٧ فروردین ٩٣ )
عبدالوهاب بیاتی، شاعر پیشتاز عرب و محمدرضا شفیعی کدکنی، ادیب، ناقد، شاعر و نویسنده توانمند فارسی در این عرصه جلوه‌ای از تطبیق و داوری را می‌نمایانند، چنانکه بین اشعار شفیعی کدکنی و البیاتی وجوه مشترک بسیاری در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و به ویژه ادبی وجود دارد.
ادامه
PDF
بررسی تطبيقی ژانر «منافرات» در فن خطابه و اصول مدح و ذم در بلاغت اسلامی
داوود عمارتی مقدم ( ١٧ فروردین ٩٣ )
این مقاله می‌کوشد اصول مدح و ذم را در جهان اسلام، با آنچه در غرب باستان دربارۀ ژانر «منافرات» گفته شده، مقایسه کند.
ادامه
PDF
ريخت‌شناسی تطبيقی مقامه‌های فارسی و عربی
فائزه عرب یوسف‌آبادی، زﻫﺮا اﺧﺘﻴﺎری، ﺳﻴﺪﺟﻮاد ﻣﺮﺗﻀﺎیی و ﺳﻤﻴﺮا ﺑﺎمشکی ( ١٧ فروردین ٩٣ )
مقامه‌های فارسی و عربی با وجود فراوانی و تنوع ظاهری، بنيانی هم‌بسته دارند که حاصل ساختار روايی مشترک آنها است. هدف اصلی اين پژوهش، کشف و شناخت اين ساختار روايی مشترک است.
ادامه
PDF
شعر و نقاشی در دوران قاجار؛ چالش سنت و مدرنیته
افسانه خاتون آبادی ( ١۶ فروردین ٩٣ )
پژوهش حاضر در ‌پی پاسخ به این پرسش است که آیا شرایط ویژه اجتماعی و فرهنگی عهد قاجار تأثیری در شعر و نقاشی این دوران گذاشته است؟ و اگر پاسخ مثبت است، آیا تأثیر پدید آمده در این دو حوزه هنری مشابه بوده است یا خیر؟
ادامه
PDF
تصویر شعر سپید
حمید طاهری و مریم رحمانی ( ١۶ فروردین ٩٣ )
در نگاهی کلی می‌توان گفت محمور عمودی در شعر سپید بسیار مهم‌تر از شعر کلاسیک است و این به ‌سبب «فردیت»، «تخیل آزاد»، «تجدد و نوآوری» و «تنوع عناصر تصویرساز» است.
ادامه
PDF
باستان‌گرایی واژگانی در شعرهای آزاد نیما و خاستگاه‌های آن
ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺤﻤﺪﻧﮋاد ﻋﺎلی‌زمینی ( ٢۶ اسفند ٩٢ )
در مقاله حاضر سعی ‌شده است ابعاد گوناگون باستان‌گرایی واژگانی شعرهای آزاد نیما یوشیج با تأکید بر نقش سنت در آن‌ و همچنین دیدگاه نوگرایانه شاعر تحلیل شود و شواهد و نمونه‌هایی از این نوع کاربرد زبانی، با توجه به الزامات شاعر در پایبندی به سنت ‌در برخی موارد و پایبندنبودن بدان در مواردی دیگر عرضه شود.
ادامه
PDF
تأثیر فرهنگ ایرانی در آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان
مهین‌ناز ميردهقان و فرنوش طاهرلو ( ٢۶ اسفند ٩٢ )
با توجه به رابطۀ تنگاتنگ زبان و سنت‌های فرهنگی، از قرن نوزدهم علاوه بر آموزش زبان بر آموزش فرهنگ نیز تأکید شد. با این حال کمبود تحقیقات در ‌خصوص تاثیرات فرهنگ ایرانی در آموزش زبان فارسی به غیر ‌فارسی‌زبانان کاملاً مشهود است.
ادامه
PDF
نگاهی تحلیلی ـ فلسفی به منظومه «صدای پای آب سپهری»
اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻧﺮﻣﺎﺷﻴﺮی ( ٢۶ اسفند ٩٢ )
اغلب گمان می‌کنند که منظومه «صدای پای آب» سپهری منظومه‌ای صرفاً توصیفی ـ شاعرانه است؛ اما این مقاله، از طریق آگاهی‌های به ‌دست آورده، ثابت می‌کند که در لایه‌های پنهان این منظومه کارکردی فلسفی نهفته است.
ادامه
PDF
بازتاب استعمارستيزی در اشعار ملک الشعرای بهار و احمد صافی نجفی
رمضان رضایی ( ٢۴ اسفند ٩٢ )
اﻳـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ درﺻﺪد اﺳﺖ ﭼﮕﻮنگی ﺑﺎزﺗﺎب اﺳﺘﻌﻤﺎرﺳﺘﻴﺰی در اﺷﻌﺎر ملک الشعرای بهار و احمد صافی نجفی را ﺑﻪ ﺷـﻴﻮۀ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮا ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻛﻨﺪ.
ادامه
PDF
مقايسه شهر و روستا در شعر قيصر امين پور و جودت فخرالدين
صابره سیاوشی و معصومه شبستری ( ٢۴ اسفند ٩٢ )
ﻣﻜﺘـﺐ ادﺑـی «رﻣﺎﻧﺘﻴﺴﻴﺴـﻢ» ﺑـﺎ ﮔـﺮاﻳﺶ ﺑـﻪ ﻃﺒﻴﻌـﺖ و ﭘﻨﺎه ﺟﻮیی ﺑﻪ آن و روﻳﻜﺮد ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﺳـﺎدۀ ﻃﺒﻴﻌـی ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻓﻄـﺮت اﻧﺴـﺎنی ﻫﻢﺧﻮانی دارد، در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﻮششی ﺑﺮای رﺧﻨﻪ ﺑﻪ ﻣـﺎورای واﻗﻌﻴـﺖ اﺳـﺖ.
ادامه
PDF
دیدن بیشتر ...