چهارشنبه 29 شهریور ماه 1396
چه شکل‌های گوناگونی دارد عشق؛ یادنامۀ زنده‌یاد منوچهر آتشی
PDF

چه شکل‌های گوناگونی دارد عشق؛ یادنامۀ زنده‌یاد منوچهر آتشی

جمعی از نویسندگان به تلاش محمدجواد حق‌شناس

عنوانچه شکل‌های گوناگونی دارد عشق؛ یادنامۀ زنده‌یاد منوچهر آتشی

نویسندهجمعی از نویسندگان به تلاش محمدجواد حق‌شناس

ناشرداستان سرا

تاریخ چاپ1396

مکان چاپشیراز

تیراژ1100

شابک0ـ82ـ5766ـ 600ـ978

تعداد صفحات340

خلاصه
این کتاب در سه فصل به یاد منوچهر آتشی گردآوری شده است. در فصل اول، پس از کتاب‌شناسی آثار او، زندگی‌نامۀ مختصر و خودنوشت آتشی آمده است. فصل دوم اختصاص دارد به نقدها و نوشته‌هایی دربارۀ زندگی و آثار منوچهر آتشی و بالاخره در فصل سوم و پایانی سروده‌هایی به یاد منوچهر آتشی آورده شده است.
برچسب ها
ابعاد گمشدۀ معنا در نشانه‌شناسی روایی کلاسیک؛ «نظام معنایی تطبیق یا رقص در تعامل»
PDF

عنوانابعاد گمشدۀ معنا در نشانه‌شناسی روایی کلاسیک؛ «نظام معنایی تطبیق یا رقص در تعامل»

نویسندهمرتضی بابک معین

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ1396

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0ـ331ـ436ـ600ـ978

تعداد صفحات8+270

خلاصه
بر پایه و اساس همین تأثیرپذیری است که لاندوفسکی نظام معنایی «تطبیق» را تعریف می‌کند و در کتاب‌ها و مقاله‌های خود به شرح و بسط آن می‌پردازد. در این کتاب کوشش شده این نظام معنایی به صورت بیناتعریفی از نظام‌های دیگر، یعنی نظام‌های «برنامه‌مداریت»، «مجاب‌سازی» و «تصادف»، جدا شود و به شرح و توضیح آن در گفتمان‌های متفاوت پرداخته شود.
برچسب ها
مثل عسکی سیاه و سفید؛ 100 نامۀ فرانسوآ تروفو
PDF

مثل عسکی سیاه و سفید؛ 100 نامۀ فرانسوآ تروفو

به کوشش ژیل ژاکوب و کلود دُ ژیورای

عنوانمثل عسکی سیاه و سفید؛ 100 نامۀ فرانسوآ تروفو

نویسندهبه کوشش ژیل ژاکوب و کلود دُ ژیورای

مترجممحسن آزرم

ناشرچشمه

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک6ـ700ـ229ـ600ـ978

تعداد صفحات244

خلاصه
عمدۀ شهرت فرانسوآ تروفو به فیلم‌هایش برمی‌گردد. فیلم‌هایی که مشهور شده‌اند به کلاسیک‌های سینما؛ شده‌اند آرتُم فایارِ سینما.
برچسب ها
از گمشدگی تا رهایی: دیالکتیک شعر و زندگی فروغ فرخ‌زاد در تکنیک شعری او
PDF

عنواناز گمشدگی تا رهایی: دیالکتیک شعر و زندگی فروغ فرخ‌زاد در تکنیک شعری او

نویسندهمحمود نیکبخت

ناشرگمان

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک7ـ29ـ7289ـ600ـ978

تعداد صفحات208

خلاصه
«ایمان بیاوریم...» درخشان‌ترین دست‌آوردی است که فروغ در قلمرو شعر نیمایی و در عرصه آفرینش ساختار شعر بلند به آن دست یافته است.
برچسب ها
مسئلۀ شر از دیدگاه مولوی
PDF

عنوانمسئلۀ شر از دیدگاه مولوی

نویسندهکاظم بازافکن

ناشرشرکت چاپ و نشر بین الملل سازمان تبلیغات اسلامی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک7ـ692ـ304ـ964ـ978

تعداد صفحات432

خلاصه
نخستین هدف از تقریر این کتاب تبیین مسئلة شرّ و راه حل‌های توجیه وجود آن از دیدگاه اندیشمندان مسلمان به‌ویژه مولانا جلال‌الدین رومی است.
برچسب ها
فصل‌نامه فرهنگی، هنری، ادبی و تاریخی استارباد، سال سوم، بهار 1396، شمارۀ 9
PDF

فصل‌نامه فرهنگی، هنری، ادبی و تاریخی استارباد، سال سوم، بهار 1396، شمارۀ 9

جمعی از نویسندگان به مدیرمسئولی و صاحب‌امتیازی علی بایزیدی

عنوانفصل‌نامه فرهنگی، هنری، ادبی و تاریخی استارباد، سال سوم، بهار 1396، شمارۀ 9

نویسندهجمعی از نویسندگان به مدیرمسئولی و صاحب‌امتیازی علی بایزیدی

تاریخ چاپ1396

مکان چاپگرگان

تعداد صفحات136

خلاصه
نهمین شماره از فصل‌نامۀ «استارباد» با پروندۀ ویژه‌ای برای زیدالله طلوعی استاد برجستۀ تار و سه‌تار ایران منتشر شده است.
برچسب ها
تذکرۀ نفایس المآثر
PDF

تذکرۀ نفایس المآثر

علاءالدوله کامی قزوینی (سده 10 قمری)

عنوانتذکرۀ نفایس المآثر

نویسندهعلاءالدوله کامی قزوینی (سده 10 قمری)

مصححسعید شفیعیون

ناشرکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی با همکاری سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ600

شابک2ـ251ـ220ـ600ـ978

تعداد صفحات1236

خلاصه
تذکرۀ نفایس المآثر یکی از تذکره‌های مهم و معتبر است که سرشار از آگاهی‌های تازه در باب ادب و تاریخ آغاز دورۀ صفوی در ایران و عهد تیموری در هند است.
برچسب ها
دیوان محمدخان دشتی: نگاهی به زندگی و اشعار محمدخان دشتی
PDF

عنواندیوان محمدخان دشتی: نگاهی به زندگی و اشعار محمدخان دشتی

نویسندهمحمدخان دشتی

مصحححسین جلال‌پور

ناشربامداد نو

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک6ـ9ـ94710ـ600ـ978

تعداد صفحات492

خلاصه
محمدخان حاجی‌خان جمال‌خان رئیس‌حسین‌خان رئیس‌جمال حاجیانی مشهور به «محمدخان الفارسی» و متخلص به دشتی شاعر غزل‌سرا و داستان‌پرداز قرن سیزدهم هجری قمری، از بزرگ‌زادگان دشتی بود و خاندان او و نیز خود او از ضابطین و خوانین بلوک دشتی بوده‌اند.
برچسب ها
شاعران و متفکران اسلامی به ضمیمۀ شعر درباری و دربارهای شعر
PDF

عنوانشاعران و متفکران اسلامی به ضمیمۀ شعر درباری و دربارهای شعر

نویسندهآرتور کریستین‌سن

مترجمسعید سهیلی

ناشرپرسش

تاریخ چاپ1396

مکان چاپآبادان

تیراژ1000

شابک7ـ075ـ265ـ600ـ978

تعداد صفحات200

خلاصه
این کتاب حاصل مطالعات پژوهشی ایران‌شناس ایران دوست، آرتور امانوئل کریستین‌سن (1875 ـ 1945) از شرق‌شناسان مشهور جهان است که آثار ارزنده‌ای در خصوص مطالعات فرهنگ ایرانی منتشر کرده است.
برچسب ها
مرآت الجمال
PDF

مرآت الجمال

ادریس بن حسام‌الدین علی بدلیسی (856 ـ 926ق)

عنوانمرآت الجمال

نویسندهادریس بن حسام‌الدین علی بدلیسی (856 ـ 926ق)

مصححعلیرضا قوجه‌زاده

ناشرتمثال

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک8ـ0ـ96801ـ600ـ978

تعداد صفحات19+287

خلاصه
این کتاب، نسخه‌برگردان دستنویسی از مرآت الجمال به خط مؤلف کتاب، ادریس بن حسام‌الدین علی بدلیسی (856-926ق) است که در کتابخانۀ عارف حکمت مدینه به شمارۀ 38/261 نگهداری می‌شود.
برچسب ها
اُستروکا، پاییروس و پوست نوشته (ویرایش CII)
PDF

عنواناُستروکا، پاییروس و پوست نوشته (ویرایش CII)

نویسندهدیترو وبر

مترجممهناز (دُغدو) بصیری

ناشرندای تاریخ

تاریخ چاپ1396

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0ـ6ـ96726ـ600ـ978

تعداد صفحات402

خلاصه
این کتاب، نخستین کتاب ترجمه شده به فارسی دربارۀ سند‌هایی است که به خط پهلوی در دوران ساسانی نوشته شده است. اصل این کتاب به زبان آلمانی است که تاکنون در ایران چاپ نشده است.
برچسب ها
فصلنامه تخصصی ادبیات فارسی کاغذ رنگی، سال دوم، شمارۀ 5، بهار 1396
PDF

فصلنامه تخصصی ادبیات فارسی کاغذ رنگی، سال دوم، شمارۀ 5، بهار 1396

جمعی از نویسندگان به صاحب‌امتیازی و مدیرمسئولی سعیده خجسته‌پور

عنوانفصلنامه تخصصی ادبیات فارسی کاغذ رنگی، سال دوم، شمارۀ 5، بهار 1396

نویسندهجمعی از نویسندگان به صاحب‌امتیازی و مدیرمسئولی سعیده خجسته‌پور

تاریخ چاپ1396

مکان چاپتهران

تعداد صفحات112

خلاصه
پنجمین شماره از فصلنامۀ تخصصی ادبیات «کاغذ رنگی» با ویژه‌نامه‌ای برای گابریل گارسیا مارکز منتشر شده است.
برچسب ها
یاد و خاطره نزد حافظ و هیدگر
PDF

عنوانیاد و خاطره نزد حافظ و هیدگر

نویسندهمحمدجواد صافیان

ناشرنقد فرهنگ

تاریخ چاپ1396

مکان چاپتهران

تیراژ700

شابک7ـ20ـ8405ـ600ـ978

تعداد صفحات215

خلاصه
موضوع این کتاب یاد و خاطره در تفکر شاعرانه حافظ و تفکر پُست‌متافیزیکی هیدگر است.
برچسب ها
نقد دیالکتیک دستگاه‌مند؛ همراه با آثاری از هانس ـ گئورک بکهاوس، هلموت رایشلت، ولفگانگ فریتزهاوگ، برتل اولمن
PDF

عنواننقد دیالکتیک دستگاه‌مند؛ همراه با آثاری از هانس ـ گئورک بکهاوس، هلموت رایشلت، ولفگانگ فریتزهاوگ، برتل اولمن

نویسندهتألیف و ترجمه: کمال خسروی

ناشرچشمه

تاریخ چاپ1396

مکان چاپتهران

تیراژ700

شابک3ـ772ـ229ـ600ـ978

تعداد صفحات227

خلاصه
کار مؤلف با دو نوشته در نقد «دیالکتیک دستگاه‌مند» یا «دیالکتیک نظام‌مند» تلاشی است برای فهمیدن، سبک و سنگین‌کردن و نقد این گرایش؛ ادای سهمی است بسیار کوچک به وظیفۀ پژوهش و نقد نظری و مهم‌تر از هر چیز، دعوتی است به اندیشیدن و گفت‌وگویی نقادانه در درون سپهر ترقی‌خواهی.
برچسب ها
مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی صرف
PDF

مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی صرف

جمعی از نویسندگان به کوشش شهرام مدرس خیابانی و فریبا قطره

عنوانمجموعه مقالات چهارمین همایش ملی صرف

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش شهرام مدرس خیابانی و فریبا قطره

ناشرنویسه پارسی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ300

شابک0ـ40ـ7030ـ600ـ978

تعداد صفحات200

خلاصه
این کتاب دربرگیرندۀ هشت مقاله از آثار رسیده به چهارمین همایش ملی صرف هستند. ویژگی این مقاله‌ها توصیف و طبقه‌بندی یک ویژگی صرفی یا معرفی نظریۀ صرفی جدید است.
برچسب ها
شبرنگ‌نامه؛ داستان شبرنگ پسر دیو سپید و رستم
PDF

شبرنگ‌نامه؛ داستان شبرنگ پسر دیو سپید و رستم

سراینده‌ای ناشناس (احتمالاً قرن ششم هجری)

عنوانشبرنگ‌نامه؛ داستان شبرنگ پسر دیو سپید و رستم

نویسندهسراینده‌ای ناشناس (احتمالاً قرن ششم هجری)

مصححابوالفضل خطیبی، گابریله وان دِن بِرگ

ناشربنیاد موقوفات دکتر محمود افشار با همکاری نشر سخن

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک6ـ60ـ5942ـ600ـ978

تعداد صفحات80+256

خلاصه
شبرنگ‌نامه یکی از منظومه‌های پهلوانی پیرو شاهنامه است که نه نام سرایندۀ آن دانسته است و نه زمان سرایش آن، ولی بر اساس برخی ویژگی‌های زبانی متن آن، می‌توان حدس زد که در قرن ششم هجری و چنان‌که سراینده خود تصریح کرده است، بر اساس متن منثور نامۀ خسروان آزاد سرو (تألیف در قرن چهارم هجری) سروده شده است.
برچسب ها
یادمان صمد
PDF

یادمان صمد

جمعی از نویسندگان به کوشش علی‌اشرف درویشیان

عنوانیادمان صمد

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش علی‌اشرف درویشیان

ناشرموغام

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتبریز

تیراژ3000

شابک1ـ06ـ7697ـ600ـ978

تعداد صفحات717

خلاصه
این کتاب حاوی مقالات و اشعار نویسندگان و شعرای شناخته‌شدۀ کشور دربارۀ زندگی، آثار و مرگ صمد بهرنگی است.
برچسب ها
پژوهش‌های نسخه‌شناسی؛ مجلۀ بین‌المللی مطالعات و تحقیقات در قلمرو نسخه‌های خطی اسلامی ـ ایرانی، سال اول، دفتر اول، زمستان 1395
PDF

عنوانپژوهش‌های نسخه‌شناسی؛ مجلۀ بین‌المللی مطالعات و تحقیقات در قلمرو نسخه‌های خطی اسلامی ـ ایرانی، سال اول، دفتر اول، زمستان 1395

نویسندهجمعی از نویسندگان به مدیرمسئولی رسول جعفریان

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تعداد صفحات214+86

خلاصه
دفتر نخست پژوهش‌های نسخه‌شناسی، به مدیرمسئولی رسول جعفریان و سردبیری نادر مطّلبی کاشانی منتشر شد.
برچسب ها
نوشتن مانند بزرگان (جلد اول)
PDF

عنواننوشتن مانند بزرگان (جلد اول)

نویسندهویلیام‌کین

مترجممریم کهنسالی نودهی، کاوه فولادی‌نسب

ناشرچشمه

تاریخ چاپ1396

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک8ـ706ـ229ـ600ـ978

تعداد صفحات215

خلاصه
همه چیز در این کتاب دربارۀ فن بلاغی کلاسیک همانندسازی است. بله، این کتابی است دربارۀ همانندسازی؛ یک روش آموزش نویسندگی که کنار گذاشته شده، ارزشش کم انگاشته شده و تا آنجا که به آموزش مدرن مربوط می‌شود، از روی زمین محو شده است.
برچسب ها
گفتارهای نظری و تجربی در ترجمه
PDF

عنوانگفتارهای نظری و تجربی در ترجمه

نویسندهحسن هاشمی میناباد

ناشرکتاب بهار

تاریخ چاپ1396

مکان چاپتهران

تیراژ300

شابک1ـ2ـ96833ـ600ـ987

تعداد صفحات10+414

خلاصه
این کتاب مجموعه‌ای است از مقالات نظری و عملی که بیشتر حاصل ترجمه عملی، ویرایش، تدریس ترجمه، مقابلۀ ترجمه با متن اصلی، مطالعه تحلیلی و انتقادی متن و تحلیل مقابله‌ای ساختارهای فارسی و انگلیسی است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...