پنجشنبه 01 آبان ماه 1393
آموزه‌های تعلیمی مثنوی مولوی در حوزه آسیب‌های اجتماعی
محمدعلی گذشتی، فاطمه کاکاوند قلعه‌نوعی ( ٢٨ مهر ٩٣ )
در این مقاله، برخی از نکات تعلیمی مثنوی و تأثیرگذاری آن بر شنونده و کارکرد آن در حوزه آسیب‌های اجتماعی بررسی می‌شود.
ادامه
PDF
بررسی تطبیقی تعالیم اخلاقی در گلستان سعدی و قصه‌های کنتربری
محمد طاهری، مصطفی مرتضایی کمری ( ٢٨ مهر ٩٣ )
قصه‌های کنتربری مجموعه داستان‌هایی ‌در قالب حکایت به قلم جفری چاسر، نویسنده و شاعر نامدار انگلیسی قرن چهاردهم میلادی است که نخستین شاهکار ادبیات انگلیسی به شمار می‌رود. این اثر از بسیاری جهات از حیث شکل و درون‌مایه با گلستان سعدی شیرازی دارای شباهت و قابل مقایسه و تطبیق است.
ادامه
PDF
همسانی مضامین حکایات و افسانه‌های اندرزی «ازوپ» با آثار سعدی
آسیه ذبیح‌نیاعمران ( ٢٧ مهر ٩٣ )
هدف مقاله حاضر بررسی و تحلیل حکایت‌های ازوپ با مضامین و درون‌مایه مشابه در عبارات و اشعار سعدی است.
ادامه
PDF
ارزش‌های تعلیمی امثال شاهنامه
پریسا داوری ( ٢۶ مهر ٩٣ )
امثال و حکم متأثر و برآمده از شاهنامه چند دسته‌اند: برخی از دل شاهنامه برآمده‌اند و سخنان خود فردوسی‌اند و برخی دیگر از زبان قهرمانان برای تأیید یا روشن‌کردن سخنشان بازگو شده‌اند و دسته‌ای را نیز بعد از فردوسی، گویندگانی گمنام در جمع‌بندی ماجراها در طول قرن‌ها ساخته‌اند.
این مقاله بر آن است تا با اشاره مختصر به گونه های اول و دوم، به گونه سوم به شکل مبسوط بپردازد چه مثل‌های برآمده از شاهنامه در ادبیات عامیانه، اغلب کارکردی تعلیمی دارند و ایرانیان در طول قرن‌ها که از خلق شاهنامه و حماسه و اسطوره می‌گذرد، قضاوت خویش را در مورد این شخصیت‌ها به شکل عمومی و در دل این امثال بازگفته‌اند که همه حکایت از نفوذ عجیب این داستان‌ها در دل و ذهن آنها دارد.
ادامه
PDF
کاربرد تعلیمی داستان‌های مثنوی در اجرای نمایش‌های کاربردی برای کودکان و نوجوانان
محسن پورمختار، منصور نادری پور، سعید رمشکی ( ٢۶ مهر ٩٣ )
نویسندگان در پژوهش حاضر با انتخاب و بررسی 32 داستان از داستان‌های مثنوی، ضمن برشمردن ویژگی‌های داستان‌های انتخاب شده، سعی دارند قابلیت این داستان‌ها را برای اقتباس جهت تبدیل به نمایش‌های خلاق، تربیتی، آموزشی و درمانی به اثبات رسانند.
ادامه
PDF
برخی ظرافت‌های بلاغی و معنایی پنهان تعلیمی در سخن سعدی
امید مجد ( ٢۴ مهر ٩٣ )
در این مقاله تلاش شده تا برخی ابیات و عبارات سعدی که ظرایف بیانی و معنایی پنهان در آنها بر شارحان سخن وی پوشیده مانده است، بازخوانی و معنا شود.
ادامه
PDF
تأثیرپذیری گلستان سعدی از آموزه‌های تعلیمی قابوس‌نامه
احمدرضا یلمه‌ها، مسلم رجبی ( ٢۴ مهر ٩٣ )
این پژوهش با روش تحلیلی ـ توصیفی، به بررسی گلستان سعدی و قابوس‌نامه از دیدگاه ادبیات تعلیمی می‌پردازد تا در پایان بتوان از میزان تأثیرپذیری سعدی از قابوس‌نامه در خلق گلستان همیشه خوش وی آگاه شد.
ادامه
PDF
مسئله جبر و اختیار در اندیشة مولانا
غلامحسین ابراهیمی دینانی ( ١٩ مهر ٩٣ )
این مقاله، نظری و گذری است بر مسئلۀ جبر و اختیار با توجه به نگرش مولانا جلال الدین محمد بلخی.
ادامه
PDF
سعدی و اشعریه
غلامحسین ابراهیمی دینانی ( ١٩ مهر ٩٣ )
این مقاله به بررسی عقاید سعدی در رابطه با اشعریه می‌پردازد.
ادامه
PDF
ذهن سعدی
غلامحسین ابراهیمی دینانی ( ١٧ مهر ٩٣ )
در این مقاله نویسنده با تکیه بر بیت «نه هر کس حق تواند گفت گستاخ/ سخن ملکیست سعدی را مسلم» ذهن و افکار سعدی، تاریخ زندگی، تحصیل در نظامیه، آرمان‌خواهی و واقع‌گرایی او، توجه به ایران باستان و... را بر پایه آثارش بررسی می‌کند.
ادامه
PDF
حکمت عملی در بوستان
غلامحسین ابراهیمی دینانی ( ١٧ مهر ٩٣ )
در این مقاله ضمن بررسی و تبیین حکمت عملی و جایگاه آن در ادبیات، بوستان سعدی و حکمت عملی موجود در آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
ادامه
PDF
تحلیل ساختاری شعر اسطوره‌ای «معراج‌نامۀ» شفیعی کدکنی
یوسف عالی عباس آباد ( ١۶ مهر ٩٣ )
«معراج‌نامه» شفیعی کدکنی از اشعار سمبولیسم اجتماعی و از نمونه‌های رؤیابینی در ادبیات فارسی است. این شعر نُه قسمتی شامل رمز و سمبل‌های خاصی است که شاعر با تکیه بر آنها، به راهنمایی «دل» در دوزخ، بهشت و زمین که تأویلی از اندیشۀ خود اوست، زده است.
ادامه
PDF
نوآوری های شفیعی کدکنی در عرصۀ مناظره سرایی
محمدرضا روزبه، قدرت الله ضرونی ( ١۶ مهر ٩٣ )
در این پژوهش ضمن ارائه تعاریف و تقسیم‌بندی انواع مناظره و بیان تفاوت‌های موجود میان مناظرات شعر کلاسیک و شعر نو، در پیِ پاسخ به این پرسش بوده‌ایم که مناظره‌های شفیعی کدکنی چه تفاوت‌هایی با مناظره‌های قدما دارد و نوآوری‌های وی در این حیطه چه ابعاد و اوصافی دارند.
ادامه
PDF
تجلی اسطوره در شعر م. سرشک (شفیعی کدکنی)
ملیحه کریمی پناه، ابوالقاسم رادفر ( ١۴ مهر ٩٣ )
در مقاله حاضر تجلّی اسطوره‌ها به مفهوم عام و در گستره تاریخی ـ فراتاریخی در شعر م.سرشک در پنج دسته بررسی شده است: الف) تجلّی اسطوره‌های ملّی ـ قومی، ب) تجلّی اسطوره‌های پیامبران، ج) تجلّی اسطوره‌های عرفانی، د) تجلّی اسطوره‌های شاعران، هـ) تجلّی اسطوره‌های فراملّی ـ جهانی.
ادامه
PDF
بررسی و تطبیق گزاره‌های چند معراج‌نامۀ کهن و مقایسۀ آنها با معراج‌نامۀ شفیعی کدکنی
محمدکاظم کهدویی، محمدعلی صادقیان، احمد دهقان ( ١٢ مهر ٩٣ )
در این گفتار کهن‌ترین و نوترین گزارش‌های سفر انسان به دنیای ماورای حس نشان داده شده و پس از آن میان سیرهایی که انسان‌های سنّتی گزارش کرده‌اند و معراج‌نامه‌ای که از «محمّدرضا شفیعی کدکنی» به عنوان نمونه‌ای از سیر انسان معاصر در دست داریم، مقایسه‌هایی انجام شده است.
ادامه
PDF
وحدت و انسجام در شعر شفیعی کدکنی
قاسم صحرایی، شهاب گلشنی ( ١٠ مهر ٩٣ )
اصل «وحدت» در زیباشناسی شعر شفیعی کدکنی مهم‌ترین رکن است. به بیان دیگر، رشته‌هایی مرئی و نامرئی در لفظ و معنی اجزای سخن شفیعی را به هم پیوند زده و به آنها پیکره‌ای واحد داده است و همین نکته باعث جذابیت و تأثیرگذاری بیشتر آن در مخاطب شده است.
ادامه
PDF
رویکردهای نوستالژیک در شعر م. سرشک (شفیعی کدکنی)
الیاس نورایی، مهدی شریفیان، علی اصغر اذرپیرا ( ١٠ مهر ٩٣ )
این مقاله به طور محوری در پی پاسخ بدین سؤالات است: آیا نوستالژی در شعر م. سرشک نمود دارد؟ انواع نوستالژی در شعر م. سرشک کدامند؟ و م. سرشک به کدام یک توجه بیشتری دارد؟ و سؤالاتی از این قبیل.
ادامه
PDF
تجلی آرا و آموزه‌های روان‌شناسی انسان‌گرا در اشعار شفیعی کدکنی
محمدرضا روزبه ( ٠٩ مهر ٩٣ )
این مقاله به شیوۀ تحلیلی ـ تطبیقی و با هدف توصیف و تحلیل اشعار شفیعی کدکنی بر مبنای الگوهای این مکتب روان‌شناسانه و با ارائه برجسته‌ترین نمودهای این همسانی، ضمن آنکه نوعی خوانش تازۀ روان‌شناسانه از شعر امروز را فرا روی مخاطب می‌نهد، حامل و حاوی این نتیجه است که همواره میان متون ادبی و مکاتب گوناگون علوم انسانی ـ و از جمله روان‌شناسی ـ اشکالی از هم‌گرایی و هم‌صدایی آشکار و پنهان در جریان است.
ادامه
PDF
انعکاس فرهنگ و ادب کلاسیک در شعر محمدرضا شفیعی کدکنی
یوسف عزیزیان، تقی پورنامداریان ( ٠٩ مهر ٩٣ )
محمّدرضا شفیعی کدکنی (م. سرشک) از شاعران معاصر ماست که هم در حوزۀ نقد و تصحیح متون هم در حوزۀ شعر و شاعری و تحقیقات ادبی دستی توانا دارد. توغّل او در میراث شعری و فرهنگی و تنوّع مطالعات او سبب شده است که در شعر او حضور گذشته را در حال ملاحظه کنیم.
ادامه
PDF
نگاهی به اثرپذیری اشعار شفیعی کدکنی
محمد بامدادی، فاطمه مدرسی ( ٠٨ مهر ٩٣ )
این پژوهش میزان اثرپذیری اشعار شفیعی را از آثار قدما مورد بررسی قرار داده است.
ادامه
PDF
دیدن بیشتر ...