جمعه 17 اردیبهشت ماه 1395
ابن‌عربی وارث انبیا
PDF

عنوانابن‌عربی وارث انبیا

نویسندهویلیام چیتیک

مترجمقاسم کوهدار

ناشرنامک

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک4ـ22ـ6721ـ600ـ978

تعداد صفحات191

خلاصه
این کتاب به قلم متخصصی سرشناس، سیری در زندگی و آموزه‌های ابن‌عربی و در عین وجاهت تخصصی بسیار آسان‌یاب و سودمند و راهنمایی کارآمد برای مطالعات بعدی است که برای خواننده علاقه‌مند صرف‌نظر از حوزه مطالعاتی وی راهگشا خواهد بود.
برچسب ها
سعدی (شاعر زندگی، عشق و شفقت)
PDF

سعدی (شاعر زندگی، عشق و شفقت)

محمدعلی همایون کاتوزیان

عنوانسعدی (شاعر زندگی، عشق و شفقت)

نویسندهمحمدعلی همایون کاتوزیان

مترجمکاظم فیروزمند

ناشرنامک

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک5ـ38ـ6721ـ600ـ978

تعداد صفحات171

خلاصه
محتوای کتاب کاتوزیان، دیدگاهی نوین درباره این شاعر عشق و شفقت و زیبایی عرضه می‌کند.
برچسب ها
خاطره درمانی
PDF

خاطره درمانی

علی شمیسا

عنوانخاطره درمانی

نویسندهعلی شمیسا

ناشرذهن آویز

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک5ـ096ـ118ـ600ـ978

تعداد صفحات264

خلاصه
این کتاب، نوعی روان‌درمانی را از زاویه خاطره‌گویی و خاطره‌نویسی به خواننده آموزش می‌دهد.
برچسب ها
دایره‌های مینایی: پژوهشی در تاریخ کیهان‌شناسی در تمدن اسلامی
PDF

عنواندایره‌های مینایی: پژوهشی در تاریخ کیهان‌شناسی در تمدن اسلامی

نویسندهامیرمحمد گمینی

ناشرحکمت سینا

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک 4ـ01ـ8058ـ600ـ978

تعداد صفحات388

خلاصه
در گستره رشته تاریخ علم، «تاریخ علوم در تمدن اسلامی» جایگاه ویژه‌ای دارد، زیرا هم در دپارتمان‌های مطالعات اسلامی دنبال می‌شود و هم با دانشگاه‌های تاریخ و فلسفه علم مرتبط است.
برچسب ها
سیر تاریخی معماری 6000 سالۀ گرگان و استرآباد (دو جلد)
PDF

عنوانسیر تاریخی معماری 6000 سالۀ گرگان و استرآباد (دو جلد)

نویسندهاسدالله معطوفی

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک1ـ334ـ313ـ600ـ978

تعداد صفحات1727

خلاصه
نویسنده در این کتاب به پیشینۀ حدود 6000 سالۀ معماری و بافت سازه‌ها از مبتدی‌ترین تا متکامل‌ترین از نوع خود می‌پردازد.
برچسب ها
نشر و کتاب به روایت جهان کتاب (1374 ـ 1394)
PDF

عنواننشر و کتاب به روایت جهان کتاب (1374 ـ 1394)

نویسندهبه کوشش حبیب بابائی

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0ـ321ـ222ـ600ـ978

تعداد صفحات1304

خلاصه
مقاله‌های مربوط به نشر کتاب مجلۀ «جهان کتاب» در این مجلد گردآوری شده است.
برچسب ها
سمط العلی للحضرة العلیا (تاریخ قراختائیان کرمان)
PDF

عنوانسمط العلی للحضرة العلیا (تاریخ قراختائیان کرمان)

نویسندهناصرالدین منشی کرمانی

مصححمریم میرشمسی

ناشردکتر محمود افشار یزدی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک0ـ46ـ5942ـ600ـ978

تعداد صفحات68+620

خلاصه
این متن کهن کتابی تاریخی است در شرح احوال سلسلۀ قراختائیان که از سال 619 تا 703 هجری زیر سایۀ ایلخانان مغول بر کرمان فرمان راندند.
برچسب ها
این حلۀ تنیده ز دل ... (قصیده و قصیده‌سرایان از ملک‌الشعرای بهار تا به امروز) ـ در دو جلد
PDF

عنواناین حلۀ تنیده ز دل ... (قصیده و قصیده‌سرایان از ملک‌الشعرای بهار تا به امروز) ـ در دو جلد

نویسندهعزت‌الله فولادوند

ناشردکتر محمود افشار یزدی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک7ـ47ـ5942ـ600ـ978

تعداد صفحات472+519

خلاصه
در این کتاب قصیدۀ معاصر از ملک‌الشعرای بهار تا کنون نقد و بررسی شده است.
برچسب ها
تفنن و سرگرمی‌های مهاجران آلمانی
PDF

تفنن و سرگرمی‌های مهاجران آلمانی

یوهان ولفگانگ فون‌گوته

عنوانتفنن و سرگرمی‌های مهاجران آلمانی

نویسندهیوهان ولفگانگ فون‌گوته

مترجمسعید پیرمرادی

ناشرچشمه

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک8ـ409ـ229ـ600ـ978

تعداد صفحات170

خلاصه
جان كلام نویسنده در این اثر، ضرورت پرورش روحیه تسامح، حسن معاشرت و نیز كشف قدرت قصه‌گویی است كه در قالب چند داستان جذاب و عبرت‌انگیز بیان شده است.
برچسب ها
آستانۀ تجدد در شرح «تنبیه الامة و تنزیه الملة»
PDF

عنوانآستانۀ تجدد در شرح «تنبیه الامة و تنزیه الملة»

نویسندهداود فیرحی

ناشرنی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک4ـ449ـ185ـ964ـ978

تعداد صفحات16+611

خلاصه
تنبیه‌الامة و تنزیه‌الملة رساله‌‌ای سیاسی از محمدحسین نائینی در دفاع از حکومت انتخابی و مخالفت با سلطنت مطلقه و حکومت استبدادی است که آن را در ربیع‌الاول ۱۳۲۷ ق. (پس از به توپ بستن مجلس شورای ملی و پیش از فتح تهران توسط مشروطه‌خواهان) نوشت و در همان سال در بغداد به چاپ رساند.
برچسب ها
‌بیست نامه و چهارده چهره برای واژگونی جهان
PDF

عنوان‌بیست نامه و چهارده چهره برای واژگونی جهان

نویسندهاحمدرضا احمدی

ناشرنیماژ

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک4ـ174ـ367ـ600ـ978

تعداد صفحات164

خلاصه
این کتاب در دو بخش سامان یافته که بخش اول آن دربردارندۀ بیست نامه از نویسنده به برخی از معاصرین و بخش دوم نیز چهارده یادداشت از او دربارۀ برخی از چهره‌های مشهور معاصر است.
برچسب ها
فرهنگ زبان‌شناسی کاربردی
PDF

عنوانفرهنگ زبان‌شناسی کاربردی

نویسندهکامبیز محمودزاده

ناشرعلمی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک7ـ301ـ404ـ964ـ978

تعداد صفحات120

خلاصه
با توجه به گستردگی حوزۀ زبان‌شناسی کاربردی از یک‌سو و محدودیت‌های این فرهنگ از دیگرسو، پرکاربردترین اصطلاحات مرتبط با تدریس زبان، فراگیری زبان، زبان‌شناسی اجتماعی، جامعه‌شناسی زبان، روان‌شناسی زبان و مطالعات ترجمه در این فرهنگ توصیفی گنجانده شده است.
برچسب ها
در جستجوی بشریتی بی‌نقاب: نوشته‌هایی از سارتر و در باب سارتر
PDF

عنواندر جستجوی بشریتی بی‌نقاب: نوشته‌هایی از سارتر و در باب سارتر

نویسندهمصطفی رحیمی

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک5ـ655ـ448ـ964ـ978

تعداد صفحات270

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ تمامی نوشته‌ها و ترجمه‌های مصطفی رحیمی دربارۀ سارتر و از سارتر است که سال‌ها پیش در مطبوعات یا در کتاب‌هایش به به طبع رسانده بود و در اینجا با اندکی ویرایش آورده شده است.
برچسب ها
تازه‌کارها
PDF

تازه‌کارها

ماریو بارگاس یوسا

عنوانتازه‌کارها

نویسندهماریو بارگاس یوسا

مترجمخجسته کیهان

ناشرکتاب پارسه

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ195ـ253ـ600ـ978

تعداد صفحات156

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ هفت داستان کوتاه از ماریو بارگاس یوسا نویسنده پرویی است که بین سال‌های 1953 تا 1957 نوشته شده‌اند.
برچسب ها
فرهنگ توصیفی صرف
PDF

عنوانفرهنگ توصیفی صرف

نویسندهویدا شقاقی

ناشرعلمی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ700

شابک3ـ297ـ404ـ964ـ978

تعداد صفحات269

خلاصه
در این فرهنگ سعی نویسنده بر این بوده تا به کمک مثال از زبان‌های مختلف، توصیفی ساده برای واژه‌ها و اصطلاحات صرف را به دست دهد.
برچسب ها
سیماهای برجسته فرهنگ ایران
PDF

عنوانسیماهای برجسته فرهنگ ایران

نویسندهفرخ امیریار

ناشرجهان کتاب

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک2ـ60ـ6732ـ600ـ978

تعداد صفحات116

خلاصه
گفتارهای این کتاب مجموعه‌ای از نوشته‌هایی است که پس از درگذشت شماری از فرهنگ‌مداران برجسته ایران به یاد آنان نوشته شده است.
برچسب ها
شاعران حجم، شاعران دیگر
PDF

عنوانشاعران حجم، شاعران دیگر

نویسندهحنیف خورشیدی

ناشرنگاه

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک3ـ049ـ376ـ600ـ978

تعداد صفحات616

خلاصه
شاعران حجم، گروهی از نوسرایان بودند که در دهۀ چهل شمسی با انتشار و بیانیه‌ای اعلام موجودیت کردند.
برچسب ها
تصحیح و تحلیل دیوان لطف‌الله نیشابوری
PDF

عنوانتصحیح و تحلیل دیوان لطف‌الله نیشابوری

نویسندهلطف الله نیشابوری

مصححزیبا ملک‌زاده دیلمقانی

ناشرراشدین

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0ـ091ـ361ـ600ـ978

تعداد صفحات191

خلاصه
در این کتاب به تحلیل و تصحیح قیاسی دیوان لطف‌الله نیشابوری از روی چاپ عکسی دست‌نویس شمارۀ 2321 کتابخانۀ ملی به کوشش رسول جعفریان اقدام شده است.
برچسب ها
آیین دانشجویان 1323 ـ 1324: نخستین نشریه دانشجویی دانشگاه تهران به مدیریت رحیم متقی ایروانی و عباس اردویاری
PDF

عنوانآیین دانشجویان 1323 ـ 1324: نخستین نشریه دانشجویی دانشگاه تهران به مدیریت رحیم متقی ایروانی و عباس اردویاری

نویسندهبه کوشش و با پیش‌گفتار محمد توکلی طرقی

ناشرپردیس دانش

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک8ـ126ـ300ـ600ـ978

تعداد صفحات320

خلاصه
در این کتاب پس از پیش‌گفتار که به بررسی چهار شمارۀ منتشر شدۀ نشریۀ «آئین دانشجویان» پرداخته شده، چهار شمارۀ این نشریه به صورت نسخۀ عکسی آورده شده است.
برچسب ها
بازخرید دیاران گمشده
PDF

بازخرید دیاران گمشده

قاسم هاشمی‌نژاد

عنوانبازخرید دیاران گمشده

نویسندهقاسم هاشمی‌نژاد

ناشربوتیمار

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک3ـ098ـ404ـ600ـ978

تعداد صفحات312

خلاصه
این دفتر از اشعار زنده‌یاد قاسم هاشمی‌نژاد دربردارندۀ سه کتاب پریخوانی، تکچهره در دو قاب و گواهی عاشق اگر بپذیرند است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...