چهارشنبه 11 شهریور ماه 1394
آنّا آخماتِوا و مشرق‌زمین
PDF

عنوانآنّا آخماتِوا و مشرق‌زمین

نویسندهمرضیه یحیی‌پور

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1392

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک9ـ723ـ426ـ964ـ978

تعداد صفحات359

خلاصه
این کتاب دربارۀ زندگی و شعر آنّا آخماتِوا یکی از دو شاعرۀ مشهور سدۀ بیستم روسیه است.
برچسب ها
ابن عربی، وارث انبیاء
PDF

عنوانابن عربی، وارث انبیاء

نویسندهویلیام چیتیک

مترجمهوشمند دهقان

ناشرپیام امروز

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک4ـ61ـ5706ـ964ـ978

تعداد صفحات216

خلاصه
ویلیام چیتیک در این کتاب می‌کوشد افزون بر گزارشی از زندگی‌نامه شیخ، اندیشه او را به‌سادگی به خواننده معرفی کند.
برچسب ها
آرش کمانگیر به همراه نظرها و تحلیل‌های نویسندگان و منتقدان
PDF

عنوانآرش کمانگیر به همراه نظرها و تحلیل‌های نویسندگان و منتقدان

نویسندهسیاوش کسرایی

ناشرکلاغ

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک6ـ8ـ94188ـ600ـ978

تعداد صفحات76

خلاصه
آرش کمانگیر منظومه ای است که کسرایی آن را در اسفند1337 سروده و در آن به زبانی تمثیلی و با استفاده از داستان معروف آرش کمانگیر به خفقان دوران شاه اشاره کرده است. در این کتاب این منظومه همراه با نظرها و تحلیل‌هایی از نویسندگان و منتقدان مختلف همراه شده است که بعد از شعر آورده شده است.
برچسب ها
زبان‌شناسی خبر: به سوی ارائه الگوی تولید خبر در چارچوب رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی
PDF

عنوانزبان‌شناسی خبر: به سوی ارائه الگوی تولید خبر در چارچوب رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی

نویسندهفردوس آقاگل‌زاده، رضا خیرآبادی

ناشرعلمی

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک7ـ286ـ404ـ964ـ978

تعداد صفحات334

خلاصه
موضوع اصلی این کتاب تحلیل زبان‌شناختی ـ کاربردشناختی خبر و فرایندهای حاکم بر شیوۀ نگارش و گزینش آن با رویکرد ارائۀ چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی است. در این کتاب پس از معرفی و بررسی رویکردهای غالب در تحلیل زبان‌شناختی خبر، الگوی چند سطحی نگارش و گزینش خبر معرفی و شواهد مختلفی در تأیید کارایی آن ارائه می‌شود.
برچسب ها
صفات وجهی در زبان فارسی
PDF

صفات وجهی در زبان فارسی

نگین ایلخانی پور

عنوانصفات وجهی در زبان فارسی

نویسندهنگین ایلخانی پور

ناشرمرکز

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک6ـ254ـ213ـ964ـ978

تعداد صفحات110+10

خلاصه
موضوع این کتاب نگرشی معنایی ـ نحوی به صفات وجهی مثبت فارسی (مانند ممکن، احتمالی و قابل اعتماد) است که با توصیف اسامی در گروه تعریف می‌توانند القاگر مفاهیم وجهی در سازه‌های کوچک‌تر از جمله باشند.
برچسب ها
تیمارستان
PDF

تیمارستان

مهدی ایوبی

عنوانتیمارستان

نویسندهمهدی ایوبی

ناشرفصل پنجم

تاریخ چاپ1393 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک3ـ26ـ6261ـ600ـ978

تعداد صفحات320

خلاصه
در این کتاب 123 ترانه همراه با مؤخره‌ای در باب دستور خط زبان محاورۀ فارسی آورده شده است.
برچسب ها
دینکرد چهارم: آوانویسی، ترجمه، واژه‌نامه
PDF

دینکرد چهارم: آوانویسی، ترجمه، واژه‌نامه

مریم رضایی زیرنظر سعید عریان

عنواندینکرد چهارم: آوانویسی، ترجمه، واژه‌نامه

نویسندهمریم رضایی زیرنظر سعید عریان

ناشرعلمی

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک8ـ276ـ404ـ964ـ978

تعداد صفحات220

خلاصه
کتاب دینکرد چهارم، کوتاه‌ترین کتاب دینکرد است. این کتاب مشتمل بر حدود چهار هزار کلمه، منتخبی است از آیین‌نامه آذرفرنبغ فرخزادان که مطالب آن با کتاب سوم دینکرد تشابه دارد؛ ولی جنبۀ جدلی و منطقی آن ضعیف‌تر است.
برچسب ها
ناگفته‌ها: خاطرات دکتر عنایت‌الله رضا در گفت‌وگو با: عبدالحسین آذرنگ، علی بهرامیان، صادق سجادی و علی همدانی
PDF

عنوانناگفته‌ها: خاطرات دکتر عنایت‌الله رضا در گفت‌وگو با: عبدالحسین آذرنگ، علی بهرامیان، صادق سجادی و علی همدانی

نویسندهعبدالحسین آذرنگ و دیگران

ناشرنامک

تاریخ چاپ1391

مکان چاپتهران

تیراژ1650

شابک6ـ02ـ6721ـ600ـ978

تعداد صفحات325

خلاصه
این کتاب متن پیاده شده و بازنگاری شدۀ 23 گفتگو، هفته‌ای یک نشست چند ساعته در مدتی بیش از هشت ماه با استاد رضا است.
برچسب ها
بررسی زندگی و آثار کوشیار گیلی (ریاضی‌دان و منجم گیلانی)
PDF

عنوانبررسی زندگی و آثار کوشیار گیلی (ریاضی‌دان و منجم گیلانی)

نویسندهحسن‌علی حسن‌زاده

ناشرطاعتی

تاریخ چاپ1391

مکان چاپرشت

تیراژ1000

شابک7ـ69ـ6346ـ964ـ978

تعداد صفحات104

خلاصه
در این کتاب در چهار فصل به زندگی و آثار کوشیار گیلی پرداخته شده است.
برچسب ها
چشم‌اندازها: زندگی، کوچه‌ها، ادبیات
PDF

عنوانچشم‌اندازها: زندگی، کوچه‌ها، ادبیات

نویسندهاورهان پاموک

مترجمکاظم آذری سیسی

ناشراختر

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتبریز

تیراژ1000

شابک3ـ470ـ517ـ964ـ978

تعداد صفحات248

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ تکه‌هایی از چشم‌انداز (زندگی، کوچه‌ها، ادبیات) جدیدترین کتاب پاموک است.
برچسب ها
شرح آثار و احوال استاد عبدالرحمن شرفکندی (هژار)
PDF

عنوانشرح آثار و احوال استاد عبدالرحمن شرفکندی (هژار)

نویسندهشیرین ابراهیمی

ناشرشمیم

تاریخ چاپ1393

مکان چاپسنندج

تیراژ2000

شابک4ـ04ـ6455ـ600ـ978

تعداد صفحات255

خلاصه
در این کتاب به زندگی و آثار استاد عبدالرحمن شرفکندی (هژار) پرداخته شده است.
برچسب ها
نگارنامه‌های نزار قبانی (ترجمۀ صد نامۀ عاشقانۀ نزار قبانی)
PDF

عنواننگارنامه‌های نزار قبانی (ترجمۀ صد نامۀ عاشقانۀ نزار قبانی)

نویسندهنزار قبانی

مترجمابوالقاسم قوام، زهرا یزدان‌نژاد

ناشرنیماژ

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک0ـ073ـ367ـ600ـ978

تعداد صفحات216

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ صد نامۀ عاشقانه از نزار قبانی است.
برچسب ها
مبانی ترانه‌سرایی
PDF

عنوانمبانی ترانه‌سرایی

نویسندهسعید کریمی

ناشرفصل پنجم

تاریخ چاپ1393 (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک6ـ151ـ304ـ600ـ978

تعداد صفحات344

خلاصه
این کتاب نخستین اثر مکتوبی است که چنین جامع و مفصل به مباحث و مبانی ترانه‌سرایی پرداخته و سعی شده است تا هم به لحاظ تحقیقی و هم آموزشی برای علاقمندان و کارورزان ترانه مثمر باشد.
برچسب ها
تاریخ شفاهی نشر ایران (ویرایش دوم)
PDF

تاریخ شفاهی نشر ایران (ویرایش دوم)

به کوشش عبدالحسین آذرنگ و علی دهباشی با همکاری طوبی ساطعی

عنوانتاریخ شفاهی نشر ایران (ویرایش دوم)

نویسندهبه کوشش عبدالحسین آذرنگ و علی دهباشی با همکاری طوبی ساطعی

ناشرققنوس

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ770

شابک9ـ149ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات502

خلاصه
این کتاب از 21 گفتگو تشکیل شده است. اشخاصی که با آنها گفتگو شده از جمله پیشکسوتان عرصه نشر و فعالان نشر امروز هستند که در آن دیدگاه‌های هر یک درباره تاریخ و تحول نشر کتاب در ایران جمع آمده است.
برچسب ها
تمثیل و مثل‌های بیرجندی
PDF

عنوانتمثیل و مثل‌های بیرجندی

نویسندهحسین زنگویی

ناشرفکر بکر

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک5ـ26ـ2860ـ964ـ978

تعداد صفحات200

خلاصه
در این کتاب به ریشه‌شناسی امثال و کنایات رایج در بیرجند پرداخته شده است.
برچسب ها
تاریخ جراید و مطبوعات استان سمنان، از آغاز تا 1390 شمسی
PDF

عنوانتاریخ جراید و مطبوعات استان سمنان، از آغاز تا 1390 شمسی

نویسندهحمیدرضا نظری (حکمت)

ناشرزمزم هدایت

تاریخ چاپ1392

مکان چاپقم

تیراژ1100

شابک0ـ223ـ246ـ964ـ978

تعداد صفحات400

خلاصه
این کتاب تحقیق جامعی درباره تاریخ مطبوعات در سمنان است كه به معرفی تمامی نشریات منتشر شده در این شهر از آغاز تا سال 1390 شمسی پرداخته است.
برچسب ها
مساحت احساس: سهراب سپهری و هنر عرفانی در جهان معاصر
PDF

عنوانمساحت احساس: سهراب سپهری و هنر عرفانی در جهان معاصر

نویسندهمهدی رفیع

ناشرنی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک5ـ400ـ185ـ964ـ978

تعداد صفحات192

خلاصه
در این کتاب با تحلیل و واکاوی کتاب «اتاق آبی» سهراب سپهری به تدوین و شرح نظریه این شاعر در زمینه تاریخ هنر نقاشی پرداخته شده است. این نظریه سهراب سپهری در اصل نوعی تاریخ سیاسی نقاشی است.
برچسب ها
در اردوگاه محکومین/ داستان‌های کوتاه به همراه نقد و تفسیر
PDF

عنواندر اردوگاه محکومین/ داستان‌های کوتاه به همراه نقد و تفسیر

نویسندهفرانتس کافکا

مترجمکامل روزدار

ناشراشاره

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0ـ78ـ8936ـ964ـ978

تعداد صفحات88

خلاصه
در این کتاب داستان کوتاه «اردوگاه محکومین» از فرانتس کافکا همراه با نقد و تفسیر آن آورده شده است.
برچسب ها
رساله در بلاغت
PDF

عنوانرساله در بلاغت

نویسندهناشناخته

مصححفاضل عباس‌زاده

ناشرسمیر

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ200

شابک7ـ22ـ7509ـ600ـ978

تعداد صفحات74

خلاصه
این رساله اثری سترگ بوده که مشتمل بر اکثر علوم ادبی یا دست‌کم شامل بر علوم و فنون بلاغی که قسمت‌های اصلی آن در آسیب سیل زمان در جداول پوسیدگی و پارگی، چون خاشکی در دامن حباب پرباد روزگار، بر باد رفته است که نه از نام و نشان مؤلف نشانی و نه از آغاز و انجام اثر، اثری مانده.
برچسب ها
رساله در قافیه: تصحیح رسالۀ قافیه امیربرهان الدین عطاءالله محمود حسینی
PDF

عنوانرساله در قافیه: تصحیح رسالۀ قافیه امیربرهان الدین عطاءالله محمود حسینی

نویسندهبه کوشش فاضل عباس زاده، رجب توحیدیان

ناشرسمیر

تاریخ چاپ1393

مکان چاپتهران

تیراژ200

شابک3ـ20ـ7509ـ964ـ978

تعداد صفحات71

خلاصه
در این کتاب ابتدا متن اصلی رساله آورده شده است. سپس به زندگی و آثار عطاءالله محمود حسینی نیشابوری پرداخته شده و در انتها متن تصحیح شدۀ رساله آورده شده است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...