پنجشنبه 02 مرداد ماه 1393
رابطه زمان و تم در روایت «سرزمین غم‌زده پرتقال» از غسان کنفانی نویسنده ادبیات پایداری
حسن گودرزی لمراسكی و علی باباپورروشن ( ٠٢ مرداد ٩٣ )
در این جستار تلاش می‌کنیم تا با روش تحلیل محتوا، رابطه زمان و تم را با تأکید بر نظر ژرار ژنت، در روایت «سرزمین غم‌زده پرتقال» غسان کنفانی، نویسنده مبارز و شهید فلسطینی، مورد بررسی قرار دهیم تا نشان دهیم که چگونه نویسنده از تمام ظرفیت‌های علمی و ادبی برای تحقق اهداف موردنظر و تم روایتش عرب فلسطینی، بی‌پناه و آواره و بینوا است و نیز تقویت آن در روایت و ذهن خواننده، استفاده می‌کند.
ادامه
PDF
دوگانگی و تقابل در رمان‌های سحر خلیفه
علی باقر طاهری نیا و روح اله مهدیان طرقبه ( ٠٢ مرداد ٩٣ )
رمان یکی از مهم‌ترین و پرمخاطب‌ترین انواع ادبی در میان طبقات گوناگون مردم به شمار می‌رود. رمان فلسطینی، نمونه‌ای از این نوع ادبی در ادبیات معاصر عربی است و می‌توان آن را از بهترین نمونه‌های رمان عربی معاصر دانست.
ادامه
PDF
دفاع مقدس در آیینه مثنوی‌های انقلاب اسلامی
شکراله پورالخاص و مهدی صادقی ( ٠٢ مرداد ٩٣ )
قالب مثنوی یکی از قالب‌های شعر سنتی است که از دوره‌های اولیه شعر فارسی تا دوران مشروطیت، فراز و نشیب‌های فراوانی را پشت سر گذاشت. این قالب درکنار قالب‌هایی چون غزل، رباعی و دوبیتی به دلیل ظرفیت‌های خاص آن، از پرکاربردترین قالب‌هایی است که در بازگشت دوباره ادبی، پا به عرصه شعر انقلاب گذاشت و با شروع جنگ تحمیلی، یک باردیگر مورد توجه قرارگرفت.
ادامه
PDF
«مبارزه و پایداری در شعر بدر شاکر سیاب» (با تکیه بر شعر انشوده المطر)
امیرحسین رسول‌نیا و مریم آقاجانی ( ٠٢ مرداد ٩٣ )
آنچه در این نوشتار مورد بررسی قرارگرفته، نگاهی نو به شعر «انشوده المطر» است تا ثابت کند که سیاب در این شعر، از روحیه مقاومت و ظلم‌ستیزی برخوردار است و با طرح نمادها، نوگرایی در تصاویر، جاندارپنداری و ناسازواری در کلمات، عرق وطن‌دوستی، دفاع از خاک و تلاش برای رسیدن به وضع مطلوب را در افراد ایجاد می‌کند.
ادامه
PDF
بازگشت به سعدی در دوران ما
كوروش كمالي سروستاني ( ٠١ مرداد ٩٣ )
این مقاله می‌کوشد که به اختصار به تحلیل روند سعدی‌ستیزی در نسل اول تجددخواه و سعدی‌گرایی در دوران معاصر بپردازد.
ادامه
PDF
مقایسه آثار یونس امره و سعدی از نظر صورت و محتوا
دکتر حجابی كرلانگج ( ٠١ مرداد ٩٣ )
سعدی و یونس امره شاعران نامی و بلندآوازه‌ای هستند که با فاصله اندک‌زمانی، در دورانی مشابه زیسته‌اند و آثاری از خود برجای نهاده‌اند که مورد اقبال همگان واقع شده است.
ادامه
PDF
ضرورت تصحیح انتقادی دیوان خواجوی کرمانی
حسین جلال پور ( ٠١ مرداد ٩٣ )
دیوان خواجوی کرمانی که شامل قصاید، غزلیات، قطعات، ترکیبات، ترجیعات، مسمط‌ها و رباعیات اوست، با همه اهمیتی که از جنبه‌های متعدد می‌توان برای آن متصور بود، از جمله دیوان‌هایی است که تاکنون بیش از یک بار تصحیح نشده است.
ادامه
PDF
بررسی طلسم و طلسم‌گشایی در قصه‌های عامیانه فارسی (سمک عیار، حسین کرد و امیرارسلان)
امیرعباس عزیزی‌فر ( ٠١ مرداد ٩٣ )
در این پژوهش نگارنده از میان امهات قصه‌های مکتوب سه اثر مشهور را برگزیده است و در پی تبیین جلوه‌‌های مختلف طلسم و چگونگی گشایش آنهاست تا دریابد این عناصر چه ارتباطی با هم دارند. هدف این مقاله بررسی جلوه‌های عینی طلسم در میان ایرانیان در خلال اهم قصه‌های عامیانه فارسی است.
ادامه
PDF
نامه باستان در بوته نقد (نقد چند بیت از نامۀ باستان)
محمود رضایی دشت ارژنه و قدرت قاسمی‌پور ( ٢٩ تیر ٩٣ )
نامه باستان، کامل‌ترین شرح شاهنامه فردوسی است که میر جلال‌الدین کزازی کوشیده است ضمن پرداختن به مسائلی مانند واژه‌شناسی، ریشه‌شناسی، اسطوره‌شناسی، سبک‌شناسی و زیبایی‌شناسی، معنای بیت‌های مبهم را نیز بازنماید.
ادامه
PDF
اشعاری نویافته در جنگ خطی 900 مجلس
محسن شریفی صحی و حامد خاتمی‌پور ( ٢٩ تیر ٩٣ )
در این مقاله دو غزل، یک قطعه و یک رباعی از انوری، یک غزل از معزی، سه غزل، یک قطعه و دو رباعی از مجیرالدین بیلقانی و دو قطعه از سعدی به عنوان اشعاری معرفی شده‌اند که در دیوان شاعران نامبرده موجود نیست.
ادامه
PDF
هویت انسان در پنج گنج نظامی گنجوی
رامین محرمی و اعظم سروری ( ٢۶ تیر ٩٣ )
این پژوهش از نوع تحلیل محتواست که به تحلیل دیدگاه نظامی درباره هویت فردی، اجتماعی و آرمانی انسان در پنج گنج می‌پردازد.
ادامه
PDF
کارکرد روایی نشانه‌ها در حکایت رابعه از الهی‌نامه عطار
محسن بتلاب اکبرآبادی و احمد رضی ( ٢۵ تیر ٩٣ )
الهی نامه عطار از جمله متونی است که سهم بسزایی در شکل‌گیری و گسترش روایت‌های کوتاه و بلند در آثار عرفانی دارد. تحلیل نشانه‌شناختی روایت در حکایت‌های این متن می‌تواند تا حدودی زمینه را برای نمایش نحوۀ ساماندهی عناصر روایت در متون عرفانی مهیا کند. این مقاله بر آن است تا با روش توصیفی ـ تحلیلی، به تحلیل نشانه‌شناختی حکایت «دختر کعب و عشق او و شعر او» بپردازد.
ادامه
PDF
تأثیرپذیری فردوسی از کلینی
مهدی دشتی ( ٢۵ تیر ٩٣ )
دیباجۀ شاهنامه، سندی است گویا بر عقاید و باورها، اهداف و انگیزه‌ها و نیز منابع فردوسی در سرایش شاهنامه. در این نوشتار برآنیم تا مستنداً آشکار سازیم که از جمله منابع اصلی حکیم طوس در این دیباجه، کتاب الکافی مرحوم ثقة الاسلام کلینی (م: 329 ق) است.
ادامه
PDF
بررسی پیرنگ، شخصیت‌پردازی، توصیف، زاویۀ دید و تصویرپردازی در داستان نبرد رستم با دیو سپید
محمدرضا راشدمحصل و فاطمه حسین زاده هرویان ( ١٠ تیر ٩٣ )
داستان نبرد رستم با دیو سپید، منزل هفتم از منازل هفتگانۀ رفتن رستم به مازندران است. این مقاله شامل دو بخش است.
ادامه
PDF
متن‌شناسی کتاب بهار دانش
حسن ذوالفقاری ( ٠٩ تیر ٩٣ )
این مقاله به متن‌پژوهی متن ادبی مهم (کتاب بهار دانش) می‌پردازد که سالیانی دراز زبان فارسی را به گروه عظیمی از علاقمندان هندی آموزش داده است. در خلال معرفی متن و ارزش‌های ادبی و سبکی و ویژگی‌های محتوایی و داستانی و بن‌مایه‌های کتاب معرفی می‌شود.
ادامه
PDF
حافظ و مقولۀ جبر و اختیار
مهدی دشتی ( ٠٩ تیر ٩٣ )
از گذشته تاکنون شناخت حافظ، دغدغۀ بسیاری از محققان زبان و ادب فارسی بوده است و در این میان بحث جبر و اختیار جایگاهی ویژه داشته و دارد. چنانکه بسیاری حافظ را جبری انگاشته‌اند و اندکی بر اختیارمداری او پای فشرده‌اند و تعدادی هم او را ابن الوقت دانسته و در واقع به جمع میان جبر و اختیار معتقد گشته‌اند و جالب اینجاست که همۀ این صاحب‌نظران جهت اثبات مدعای خویش، به ابیاتی از حافظ تمسک جسته‌اند.
ادامه
PDF
چند واژه نادر و نویافته در منظومه پهلوانی زرین قبانامه
سجاد آیدنلو ( ٠٩ تیر ٩٣ )
از زرین قبانامه سه نسخۀ خطی شناسایی شده است و در آنها سی لغت یا ترکیب خاص وجود دارد که یا در فرهنگ‌ها و سایر متون فارسی نیست یا معنای آنها ویژه این اثر است یا اینکه در بعضی فرهنگ‌ها بدون شاهد ثبت شده است. در این مقاله به طرح و بررسی این واژه‌ها پرداخته شده است.
ادامه
PDF
فضل تقدم با کیست؟ صفی علی شاه اصفهانی یا عمان سامانی
احمد امیری خراسانی و فاطمه هدایتی ( ٠٩ تیر ٩٣ )
این مقاله کوشیده است تا با مقایسه نگاه عرفانی و اندیشه دو شاعر هم‌روزگار به موضوع واحد، این نتیجه را اثبات نماید که عمان سامانی در خلق اثر ماندگار و بی‌نظیر خویش تحت تأثیر و تقلید زبدةالاسرار صفی علی شاه بوده است.
ادامه
PDF
مقایسۀ آموزه‌های اخلاقی شاهنامۀ فردوسی و مهابهاراتا
سیده فاطمه زارع حسینی، مجتبی زروانی و قربان علمی ( ٢٧ خرداد ٩٣ )
نگارندگان در این گفتار برآنند تا با بررسی گزاره‌ها و آموزه‌های اخلاقی شاهنامۀ فردوسی و مهابهاراتای هندی و ارزیابی آنها با دیدگاه‌های رایج در علم و فلسفه اخلاق، به پاسخی درخور دربارۀ مفهوم اخلاق از نگاه این منظومه‌های بزرگ و گران‌سنگ دست یابند.
ادامه
PDF
بررسی قلندریات در دیوان عطار نیشابوری
شیرزاد طایفی و عاطفه شاهسوند ( ٢٧ خرداد ٩٣ )
این مقاله در پی آن است که شعر قلندری عطار را با تکیه بر مطالعات کتابخانه‌ای و با نگاهی تحلیلی و از دو دیدگاه شخصی و اجتماعی در زمینه ادبیات انتقادی بررسی کند.
ادامه
PDF
دیدن بیشتر ...