شنبه 20 آذر ماه 1395
آیا فردوسی محمود غزنوی را هجو گفت؟؛ هجونامۀ منسوب به فردوسی؛ بررسی تحلیلی، تصحیح انتقادی و شرح بیت‌ها

عنوانآیا فردوسی محمود غزنوی را هجو گفت؟؛ هجونامۀ منسوب به فردوسی؛ بررسی تحلیلی، تصحیح انتقادی و شرح بیت‌ها

نویسندهابوالفضل خطیبی

ناشرپردیس دانش

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک8ـ056ـ300ـ600ـ978

تعداد صفحات238

خلاصه
هجونامه قطعه‌ای است منسوب به فردوسی که می‌گویند در هجو سلطان محمود غزنوی سروده است.
برچسب ها
مانیفست خاموشان: تأملاتی دربارۀ نیما به میانجی افسانه
PDF

عنوانمانیفست خاموشان: تأملاتی دربارۀ نیما به میانجی افسانه

نویسندهامیر کمالی

ناشراختران

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ700

شابک7ـ052ـ207ـ964ـ978

تعداد صفحات204

خلاصه
نکتۀ مهمی در مورد روش خاص کار کتاب وجود دارد که عمیقاً با محتوای کتاب در پیوند است. به همین دلیل قسمت عمده‌ای از پاسخ‌گویی به پرسش «چرا افسانه؟» درون بحث دربارۀ روش پرداختن به افسانه وجود دارد.
برچسب ها
هفت وادی عشق و سلوک: پژوهشی در باب هفت وادی سلوک و طریقت و عرفان و چرایی و چگونگی سلوک عارفان (دو جلد)
PDF

عنوانهفت وادی عشق و سلوک: پژوهشی در باب هفت وادی سلوک و طریقت و عرفان و چرایی و چگونگی سلوک عارفان (دو جلد)

نویسندهعلیرضا خطیب‌زاده

ناشربهجت

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0ـ024ـ338ـ600ـ978

تعداد صفحات1758

خلاصه
این کتاب سعی دارد و به این کوشش به راه آمده که عرفان را به عرفان و عارف را به عارف بنمایاند. این اثر در پی مخاطب نیست که در پی سالک است.
برچسب ها
آیین سوگواری در شاهنامه فردوسی
PDF

عنوانآیین سوگواری در شاهنامه فردوسی

نویسندهنصرت صفی‌نیا

ناشرهورآفرید

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک5ـ08ـ7853ـ600ـ978

تعداد صفحات163

خلاصه
در شاهنامه یکی از پندارهایی که پیوسته بر ما یادآور می‌شود، مرگ است. در داستان فرود سیاوش نهایت سوز و درد و سوگ در این ابیات نهفته است.
برچسب ها
فارسیان در برابر مغولان
PDF

فارسیان در برابر مغولان

عبدالرسول خیراندیش

عنوانفارسیان در برابر مغولان

نویسندهعبدالرسول خیراندیش

ناشرآبادبوم

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک2ـ5ـ94501ـ600ـ978

تعداد صفحات248

خلاصه
این کتاب هرچند بازگوکنندۀ گوشه‌ای از تحولات عصر مغول به شمار می‌آید، اما در اصل فصلی از تاریخ فارس است.
برچسب ها
تاریخ توفیق؛ سرگذشت طنز در مطبوعات ایران
PDF

عنوانتاریخ توفیق؛ سرگذشت طنز در مطبوعات ایران

نویسندهسیدمسعود رضوی

ناشرسوفیا

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0ـ0ـ96359ـ600ـ978

تعداد صفحات944

خلاصه
در این کتاب یکصدسال طنز پارسی و ادبیات فکاهی در ایران، از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی (از نسیم شمال تا گل‌آقا) تحلیل و بررسی شده است. اما از حیث اهمیت توفیق و گستردگی تأثیرش بر کمیت و کیفیت طنز در ایران، به طور خاص به تاریخچه این مجله و نشیب و فرازهایش در طول پنجاه سال انتشار پرداخته شده است.
برچسب ها
دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهش‌های ادبی و متن‌شناختی آینۀ میراث، سال چهاردهم، بهار و تابستان 1395، شمارۀ 58
PDF

عنواندوفصلنامۀ ویژۀ پژوهش‌های ادبی و متن‌شناختی آینۀ میراث، سال چهاردهم، بهار و تابستان 1395، شمارۀ 58

نویسندهجمعی از نویسندگان به مدیرمسئولی اکبر ایرانی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تعداد صفحات14+406

خلاصه
پنجاه‌وهشتمین شماره از دوفصلنامۀ پژوهش‌های ادبی و متن‌شناختی آینۀ میراث منتشر شد.
برچسب ها
نیچۀ جوان؛ برآمدن نابغه
PDF

عنواننیچۀ جوان؛ برآمدن نابغه

نویسندهکارل پلیچ

مترجمرضا ولی‌یاری

ناشرمرکز

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1800

شابک5ـ305ـ213ـ964ـ978

تعداد صفحات6+298

خلاصه
پلیچ در این کتاب تلاش می‌کند بنیادهای نبوغ نیچه را نشان دهد و در این راه کتاب را به نه بخش تقسیم می‌کند.
برچسب ها
سفرنامه ظهیرالدوله هم‌زمان با نخستین سفر مظفرالدین شاه به فرنگ
PDF

عنوانسفرنامه ظهیرالدوله هم‌زمان با نخستین سفر مظفرالدین شاه به فرنگ

نویسندهعلی بن محمدناصر ظهیرالدوله

مصححفرشاد ابریشمی

ناشرخانه تاریخ و تصویر ابریشمی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک8ـ066ـ354ـ600ـ978

تعداد صفحات328

خلاصه
علی‌خان ظهیرالدوله پسر محمدناصر سردار ایشیک آغاسی‌باشی و همسر فروغ‌الدوله در این مسافرت هم‌زمان با پادشاه اقدام به نگارش سفرنامۀ خود کرد که از بسیاری جهات مکمل سفرنامۀ مظفرالدین شاه است.
برچسب ها
زنان شاهنامه در ترازوی داوری: سیندخت خردمند
PDF

عنوانزنان شاهنامه در ترازوی داوری: سیندخت خردمند

نویسندهنصرت صفی‌نیا

ناشرهورآفرید

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک1ـ59ـ9092ـ964ـ978

تعداد صفحات91

خلاصه
نویسنده در این کتاب داستان سیندخت ـ نخستین زنی که در شاهنامه از او نام برده شده ـ را بیان می‌کند.
برچسب ها
از کیومرث تا همای؛ خلاصه قصه‌های شاهنامه
PDF

عنواناز کیومرث تا همای؛ خلاصه قصه‌های شاهنامه

نویسندهمحمد محمدعلی

ناشرکتابسرای تندیس

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک2ـ159ـ182ـ600ـ978

تعداد صفحات526

خلاصه
در این کتاب نویسنده چارچوبی روان‌تر از آنچه دربارۀ شاهنامه رواج داشته را برگزیده تا خواننده بی‌مقدمه و یک‌باره با حجم عظیمی از لغات مشکل و تعبیرات حماسی، قصوی، عرفانی و اخلاقی و ... در شاهنامه روبرو نشود.
برچسب ها
فرهنگ فارسی گفتاری
PDF

فرهنگ فارسی گفتاری

بهروز صفرزاده

عنوانفرهنگ فارسی گفتاری

نویسندهبهروز صفرزاده

ناشرکتاب بهار

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک9ـ6ـ95409ـ600ـ978

تعداد صفحات14+392

خلاصه
منظور از فارسی گفتاری آن بخش از زبان فارسی معیار ـ یعنی لهجۀ تهرانی ـ است که اهل زبان در گفت‌وگوهای روزمرّۀ خود به طور طبیعی به کار می‌برند و کاربرد آن را در گفتار یا نوشتار رسمی غیرعادی و نابجا می‌شمارند.
برچسب ها
ایرانشهر امروز (نشریه مطالعات ایرانی و نقد کتاب)، سال اول، شمارۀ سوم، شهریور ـ مهر 1395
PDF

عنوانایرانشهر امروز (نشریه مطالعات ایرانی و نقد کتاب)، سال اول، شمارۀ سوم، شهریور ـ مهر 1395

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری سیدعلی آل داود

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تعداد صفحات212

خلاصه
سومین شماره ماهنامه «ایرانشهر امروز» به صاحب امتیازی مؤسسه فرهنگی رایزن و سردبیری سیدعلی آل‌داود منتشر شد.
برچسب ها
در پس‌کوچه‌های پاریس با برادرم صادق هدایت؛ خاطرات عیسی هدایت
PDF

عنواندر پس‌کوچه‌های پاریس با برادرم صادق هدایت؛ خاطرات عیسی هدایت

نویسندهبه کوشش جهانگیر هدایت

ناشرپوینده

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک4ـ61ـ2950ـ964ـ978

تعداد صفحات140

خلاصه
این کتاب خاطرات عیسی هدایت است که قسمتی از زندگی صادق هدایت در آن به تصویر کشیده شده است.
برچسب ها
سینمای دیوید لینچ: تحلیلی بر پایۀ اندیشه‌های فروید، لاکان و هگل
PDF

عنوانسینمای دیوید لینچ: تحلیلی بر پایۀ اندیشه‌های فروید، لاکان و هگل

نویسندهتاد مک‌گوان

مترجممحمدعلی جعفری

ناشرققنوس

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک0ـ241ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات367

خلاصه
این کتاب به نقد و بررسی فیلم‌های بلند دیوید لینچ از منظر روانکاوی لاکانی می‌پردازد و به همة فیلم‌های لینچ پرداخته است که به گونه‌ای جامع و با رویکردی منسجم سینمای لینچ را به روانکاوی و فلسفه پیوند داده است.
برچسب ها
درآمدی بر حدیقة الحقیقۀ سنایی غزنوی؛ بررسی و تحلیل حکمی ـ عرفانی حدیقۀ سنایی
PDF

عنواندرآمدی بر حدیقة الحقیقۀ سنایی غزنوی؛ بررسی و تحلیل حکمی ـ عرفانی حدیقۀ سنایی

نویسندهبهمن محمدصادق‌زاد بنایی

ناشرمنشور سمیر

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0ـ25ـ7875ـ600ـ978

تعداد صفحات180

خلاصه
مقصود از این کتاب فراهم‌آوردن رساله‌ای است که اندیشه‌های حکمی ـ عرفانی سنایی را در حدیقة الحقیقه نشان دهد و گوشه‌ای از جلوه‌های گوناگون حکمت و عرفان اسلامی را در گسترۀ ادب به نمایش بگذارد.
برچسب ها
صد سال عشق مجازی: مکتب و طرز واسوخت در شعر فارسی قرن دهم
PDF

عنوانصد سال عشق مجازی: مکتب و طرز واسوخت در شعر فارسی قرن دهم

نویسندهمحمود فتوحی

ناشرسخن

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک6ـ810ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات480

خلاصه
در این کتاب به مکتب و طرز واسوخت و سبک شعر و تحولات آن پرداخته شده است.
برچسب ها
در ستایش تئاتر؛ آلن بدیو با نیکولا ترونگ
PDF

عنواندر ستایش تئاتر؛ آلن بدیو با نیکولا ترونگ

نویسندهنیکولا ترونگ

مترجمعلی فردوسی

ناشردیبایه

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ379ـ212ـ600ـ978

تعداد صفحات136

خلاصه
این کتاب حاصل گفتگویی است عمومی میان آلن بدیو و نیکولا ترونگ که به تاریخ 15 ژوئیه 2012 به عنوان بخشی از رشته سخنرانی‌های «تئاتر ایده‌ها»، برنامه‌ای از مناظرات فلسفی و روشنفکرانه در جشنوارۀ آوینیون صورت گرفته است.
برچسب ها
ویراستار؛ کتاب دوم
PDF

ویراستار؛ کتاب دوم

زیرنظر شورای ویراستاران با اجرای محمدمهدی مرزی

عنوانویراستار؛ کتاب دوم

نویسندهزیرنظر شورای ویراستاران با اجرای محمدمهدی مرزی

ناشرشرکت انتشارات فنی ایران

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک0ـ797ـ389ـ964ـ978

تعداد صفحات109

خلاصه
در کتاب دوم «ویراستار»، ویراستار مجری این مجلد محمدمهدی مرزی است. مضمون اصلی این کتاب «درست و غلط در زبان» است.
برچسب ها
نامه‌های زنان ایرانی
PDF

نامه‌های زنان ایرانی

به کوشش علی باغدار دلگشا

عنواننامه‌های زنان ایرانی

نویسندهبه کوشش علی باغدار دلگشا

ناشرروشنگران و مطالعات زنان

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک0ـ120ـ194ـ964ـ978

تعداد صفحات191

خلاصه
این کتاب مجموع ۶۲ نامه‌ مندرج از زنان در روزنامه‌ «ایران نو» (۱۲88 ـ ۱۲90 ش) را شامل می‌شود؛ نامه‌هایی از عصر مشروطه که از مندرجات ۴۷۵ شماره از شمارگان روزنامه‌ «ایران نو» استخراج شده است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...