جمعه 28 آذر ماه 1393
بازخوانش بینامتنی منظومۀ «جمشید و خورشید» سلمان ساوجی از منظر تاریخ‌گرایی نو
سیدعلی قاسم زاده، آسیه ذبیح‌نیا عمران، حسین بردخونی ( ٢۴ آذر ٩٣ )
این پژوهش به کمک رهیافت‌های بینامتنی و چارچوب نظری «تاریخ‌گرایی نو»، کوشیده است با ردگیری نشانه‌های درون‌متنی و برون‌متنی ـ برخلاف باور عمومی ـ عرفانی‌بودن منظومۀ جمشید و خورشید را اثبات کند.
ادامه
PDF
بررسی نسخۀ خطی رسالۀ اخلاق ظهیریه
سحر کاوندی، مریم فتحی ( ٢٣ آذر ٩٣ )
نویسنده در نوشتار حاضر محور بحث خود را کاوش در رسالۀ اخلاق ظهیریه و نقد و بررسی آراء اخلاقی مؤلف آن که در مرحلۀ تصحیح می‌باشد، قرار داده است.
ادامه
PDF
نقد کتاب اسلام: تاریخ و گنجینه‌های یک تمدن کهن
علی اصغر شیرازی، زهرا عبداله ( ٢٣ آذر ٩٣ )
نویسنده نوشتار حاضر را با هدف پرداختن به نقد کتاب اسلام: تاریخ و گنجینه‌های یک تمدن کهن، به رشتۀ تحریر درآورده است. وی در راستای این هدف، به ساختار کتاب اشاره داشته و محتوای فصول آن را مورد مداقه قرار می‌دهد.
ادامه
PDF
متن عرفانی، ترجمۀ طنز نگاهی به ترجمه التحصین ابن فهد حلی
علی اکبر صفری ( ٢٣ آذر ٩٣ )
کتاب التحصین و الصفات العارفین از ابن فهد حلی در موضوع خلوت‌گزینی و گوشه‌نشینی است. نویسنده در نوشتار حاضر در راستای نقد یکی از ترجمه‌های این اثر، ابتدا اشاره‌ای مختصر به ساختار کتاب و ترجمه‌های آن دارد.
ادامه
PDF
کاری نه خورای نام سعدی!
جویا جهانبخش ( ١٨ آذر ٩٣ )
کتاب «سعدی شیرازی» اثر علی اکبر ولایتی نهمین دفتر از مجموعه‌ای موسوم به «آفرینندگان فرهنگ و تمدن اسلام و بوم ایران» است که اختصاراً آفتاب خوانده شده و در سال 1390 توسط انتشارات امیرکبیر به چاپ رسیده است. نگارنده در سطور حاضر در راستای نقد و بررسی کتاب مذکور، با ذکر مثال‌هایی از محتوا، کاستی‌های کتاب را به تصویر می‌کشد.
ادامه
PDF
ابزارهای پژوهش در محیط وب
عیسی زارعی، نیره خداداد شهری ( ١٨ آذر ٩٣ )
در محیط دگرگون وب، چالش عمدۀ اکثر کاربران، چگونگی دستیابی به اطلاعات مورد نیاز خود را از میان انبوه ذخایر منابع اطلاعاتی است. نویسندگان نوشتار حاضر با هدف فراهم‌آوردن دسترسی مؤثر پژوهشگران به منابع اطلاعاتی، ضمن ارائۀ آدرس اینترنتی برخی از انواع مختلف پایگاه‌های اطلاعاتی وب، به اختصار به معرفی آنها می‌پردازند.
ادامه
PDF
نوشته‌ای عربی به خط عِبری از ابن میمون
رضوان مساح ( ١٧ آذر ٩٣ )
نویسنده در نوشتار حاضر بخشی از نوشته ابن میمون را که «سِفِرها ـ مصووت» یا «کتاب احکام» نام دارد، مورد واکاوی قرار داده است.
ادامه
PDF
«عشق بچربید بر فنون فضایل» و ریخت اصیل‌تر آن به گواهی نسخه‌های قدیم
جویا جهانبخش ( ١٧ آذر ٩٣ )
محور سخن نگارنده در نوشتار حاضر این بیت سعدی است: سعدی از این پس نه عاقلست و نه هشیار/عشق بچربید بر فنون فضایل.
ادامه
PDF
تحلیل مفهوم «وطن» در شعر و اندیشۀ میرزاده عشقی
میلاد شمعی، مینو بیطرفان ( ١۶ آذر ٩٣ )
در این گفتار برآنیم تا با تحلیل و تفسیر مفهوم وطن در شعر و اندیشۀ عشقی، دیدگاه‌ها و چشم‌اندازهای متنوّع و متعدّد وی را در ارتباط با مسائل سرزمینش، تبیین نماییم و از این طریق ابعاد برجسته و کمتر شناخته‌شدۀ شاعر را به نمایش بگذاریم.
ادامه
PDF
بررسی سمبولیسم اجتماعی در سروده‌های دهۀ سی مهدی اخوان ثالث با تکیه بر کودتای 28 مرداد سال 1332
سیداحمد پارسا، فرشاد مرادی ( ١۶ آذر ٩٣ )
این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا، چگونگی انعکاس پیامدهای کودتا را در سروده‌های پس از کودتا تا1340 مهدی اخوان ثالث بررسی کرده است.
ادامه
PDF
مفهوم زمان در شعر شاملو و ادونیس
زلیخا حاجی پور، اکبر شامیان ساروکلایی، عبدالرحیم حقدادی ( ١۵ آذر ٩٣ )
پژوهش حاضر با بررسی تطبیقی سروده های شاملو و آدونیس، به چگونگی بازتاب مفهوم زمان، به منزلۀ تجربه و تصویری مشترک، در شعر این دو شاعر معاصر اختصاص دارد.
ادامه
PDF
بررسی ترانه‌سرایی در ادبیات فارسی
عبدالله حسن زاده میرعلی، محمدامین محمدپور ( ١۵ آذر ٩٣ )
در این جستار، ترانه‌سرایی در ادبیّات فارسی بررسی می‌شود، نخست به تعریف ترانه و سیر آن در گذشته و امروز پرداخته می‌شود. سپس به ویژگی‌های وزن ترانه، زبان ترانه و درون‌مایه آن می‌پردازیم و شعر و ترانه امروز، ساختار و وزن آن کاویده می‌شود.
ادامه
PDF
اسطورۀ زادنِ زروان؛ گذار از زن‌سروری به مردسالاری و انعکاسِ آن در شاهنامه
حمیدرضا اردستانی رستمی ( ١٣ آذر ٩٣ )
یکی از آیین‌های باستانی که ظاهراً در اواخر دورۀ هخامنشی از بطن دین زردشتی منشعب شده، آیین زروانی است.
ادامه
PDF
نقشی در خیال اقتضای حال نشانه‌ها در شعر حافظ
حسین آقاحسینی دهاقانی، راضیه حجتی زاده ( ١٢ آذر ٩٣ )
این مقاله در نظر دارد ضمن طبقه‌بندی نشانگان شعر حافظ از حیث ماهوی، به کارکرد متفاوت هر یک بر روی مخاطب بپردازد و سپس به شناسایی انواع زبان در غزل حافظ، با توجه به دایره نشانگان وی همت بگمارد.
ادامه
PDF
فرهنگ‌نگاری گویشی (مطالعۀ موردی: بررسی فرهنگ‌نگاری در گیلکی)
جهاندوست سبزعلیپور، سیده فاطمه نیک‌گهر ( ١٢ آذر ٩٣ )
در این مقاله کوشیده‌ایم برخی اصول ضروری در حوزه فرهنگ‌نگاری گویشی را ذکر و بررسی کنیم و برای نشان‌دادن اهمیت این کار، مطالعه موردی و آسیب‌شناسی در حوزه فرهنگ‌نگاری برای زبان گیلکی صورت گرفته است. از بخش‌های این مقاله می‌توان اصول فرهنگ‌نگاری گویشی، فرهنگ‌نگاری برای زبان گیلکی و آسیب‌شناسی فرهنگ‌های گیلکی را نام برد.
ادامه
PDF
فرایند واجی همگونی همخوان با همخوان در زبان فارسی: بررسی صوت‌شناختی
بتول علی‌نژاد، عاطفه سادات میرسعیدی ( ١١ آذر ٩٣ )
در مقالۀ حاضر فرایند واجی همگونی همخوان با همخوان را در گفتار فارسی‌زبانان، به لحاظ صوت‌شناختی بررسی شده است.
ادامه
PDF
رویکردی رده‌شناختی به استعاره‌های مربوط به رنگ در زبان فارسی
محمدامین صراحی ( ١١ آذر ٩٣ )
در پژوهش حاضر، استعاره‌های مربوط به یازده رنگ واژه اصلی را که برلین و کی (1969) پیشنهاد کرده‌اند، از منابع مختلف گرد آورده و در چهارچوب نظریه استعاره‌های مفهومی‌اصلاح شده بررسی کرده‌ایم که از سوی کوچس (2005) بیان شده و در آن استعاره، پدیده‌ای شناختی ـ فرهنگی در نظر گرفته شده است.
ادامه
PDF
بررسی چگونگی تقابل فرهنگ‌ها در ترجمه گفتار تعارف‌آمیز با تأکید بر ترجمه فرانسوی داستان «مهمان مامان» اثر هوشنگ مرادی کرمانی
فریده علوی، سویل زینالی ( ١٠ آذر ٩٣ )
یکی از آثار ادبی و داستانی فارسی که در آن استفاده از گفتار تعارف‌آمیز در چارچوب آداب و رسوم ایرانیان، به خوبی تصویر شده، داستان مهمان مامان، اثر هوشنگ مرادی کرمانی است که در سال 2007 میلادی، ماریبل باهیا آن را به زبان فرانسه ترجمه کرد. در این مقاله، مسائلی همچون چگونگی برگردان گفتار تعارف‌آمیز با توجه به ضرورت انتقال ابعاد فرهنگی موجود در اثر با تأکید بر نظریه‌های ژرژ مونن، تأثیر شناخت عوامل فرازبانی در ترجمه‌پذیری اثر، انتقال و تعامل‌های فرهنگی ناشی از برگردان اثر و چگونگی رفتار مترجم با پیچیدگی‌های زبانی و معنایی این شیوه گفتار را در ترجمه فرانسوی این داستان بررسی کرده‌ایم.
ادامه
PDF
بررسی کنش بیانی امر در دو زبان فرانسه و فارسی
پریوش صفا، سارا قائمی ( ١٠ آذر ٩٣ )
در مقاله حاضر کوشیده‌ایم نشان دهیم که علاوه بر دو وجه امری و التزامی، شش فرم زبانی دیگر نیز در زبان‌های فارسی و فرانسه، برای بیان امر و التزام به کار می‌رود.
ادامه
PDF
ترجمان تصویری «زمان اسطوره‌ای» در سینمای بیضایی
ابراهیم محمدی، مریم افشار ( ٠۶ آذر ٩٣ )
در این نوشتار، با تکیه بر دیدگاه روایت‌شناسان و اسطوره‌شناسان ساختارگرا (از جمله پراپ، برمون، تودوروف، بارت و استروس)، شکل و ساختار پرداخت زمان در چهار اثر سینمایی بیضایی: «چریکۀ تارا» (1357)، «مرگ یزدگرد» (1360)، «شاید وقتی دیگر» (1366) و «مسافران» (1370) با الگوی اسطوره‌ای آن سنجیده و نشان داده شده است که در روایتگری سینمایی او، زمان به ساختار اسطوره‌ای‌اش نزدیک و به بیان روشن‌تر، رویدادمحور، بی‌پایان، سنجه‌ناپذیر، ایستا، شکسته، مقدس و آیینی می‌شود.
ادامه
PDF
دیدن بیشتر ...