شنبه 05 تیر ماه 1395
تفاسیر صوفیانۀ قرآن از سدۀ چهارم تا نهم
PDF

عنوانتفاسیر صوفیانۀ قرآن از سدۀ چهارم تا نهم

نویسندهکریستین سندز

مترجمزهرا پوستین‌دوز

ناشرحکمت

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک2ـ166ـ244ـ964ـ978

تعداد صفحات268

خلاصه
نویسنده در این کتاب نگاهی به میراث تفسیری صوفیه در سده‌های چهارم تا نهم دارد و به اقوال و آثار صوفیان بزرگی چون سلمی، قشیری، غزالی، رشید‌الدین میبدی، روزبهان بقلی و عبدالرزاق کاشانی می‌پردازد.
برچسب ها
واسازی متون جلال آل احمد: سوژه، نهیلیسم و امر سیاسی
PDF

عنوانواسازی متون جلال آل احمد: سوژه، نهیلیسم و امر سیاسی

نویسندهمجتبی گلستانی

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک5ـ639ـ448ـ964ـ978

تعداد صفحات236

خلاصه
استراتژی این نوشتار انتقادی واسازی است. واسازی یک روش و شیوه یا یک نظام (فلسفی و نظری و ...) متشکل و منسجم برساخته از ایده‌های معین نیست.
برچسب ها
زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر محمود رفیعی
PDF

زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر محمود رفیعی

جمعی از نویسندگان به ویراستاری امید قنبری

عنوانزندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر محمود رفیعی

نویسندهجمعی از نویسندگان به ویراستاری امید قنبری

ناشرانجمن آثار و مفاخر فرهنگی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک5ـ238ـ528ـ964ـ978

تعداد صفحات241

خلاصه
در این کتاب به زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر محمود رفیعی پرداخته شده است.
برچسب ها
دیوان همام تبریزی
PDF

دیوان همام تبریزی

محمد بن فریدون همام تبریزی

عنواندیوان همام تبریزی

نویسندهمحمد بن فریدون همام تبریزی

مصححرشید عیوضی

ناشرفرهنگستان زبان و ادب فارسی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک1ـ78ـ6143ـ600ـ978

تعداد صفحات435

خلاصه
خواجه همام الدین علاء تبریزی از رجال و شاعران معروف ایران در عهد ایلخانان مغول است.
برچسب ها
انسان در اندیشه‌های عین‌القضات همدانی
PDF

عنوانانسان در اندیشه‌های عین‌القضات همدانی

نویسندهزری داداسفندآبادی

ناشرتیرگان

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ136ـ324ـ600ـ978

تعداد صفحات198

خلاصه
در این کتاب با طرح اجمالی بعضی از دیدگاه‌های مطرح دینی، فلسفی و عرفانی، به ویژه دیدگاه عین‌القضات سعی نویسنده بر آن بوده تا حدی به سؤالات مربوط به انسان پاسخ دهد.
برچسب ها
اعتبار در تفسیر
PDF

اعتبار در تفسیر

اریک دونالد هرش

عنواناعتبار در تفسیر

نویسندهاریک دونالد هرش

مترجممحمدحسین مختاری

ناشرحکمت

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ132ـ244ـ964ـ978

تعداد صفحات348

خلاصه
این کتاب يكي از مهم‌ترين آثار در قلمرو هرمنوتيك در فلسفه معاصر است.
برچسب ها
مجموعه مقاله‌های همایش شاهنامه پس از شاهنامه: بررسی سیر شاهنامه‌سرایی پس از شاهنامۀ فردوسی
PDF

عنوانمجموعه مقاله‌های همایش شاهنامه پس از شاهنامه: بررسی سیر شاهنامه‌سرایی پس از شاهنامۀ فردوسی

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش فرزاد قائمی زیرنظر محمدجعفر یاحقی

ناشربه نشر

تاریخ چاپ1395

مکان چاپمشهد

تیراژ600

شابک3ـ2408ـ02ـ964ـ978

تعداد صفحات584

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ 33 مقاله در حوزۀ شاهنامه و شاهنامه‌پژوهی است.
برچسب ها
تاریخ عرفان اسلامی و تصوف در ایران: سلسله‌های صوفیه
PDF

عنوانتاریخ عرفان اسلامی و تصوف در ایران: سلسله‌های صوفیه

نویسندهپروانه عروج‌نیا

ناشردفتر پژوهش های فرهنگی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک7ـ364ـ379ـ964ـ978

تعداد صفحات104

خلاصه
در این کتاب به علل اقبال به تصوف و رواج سلسله‌ها و طریقت‌های صوفیانه پرداخته شده و از بزرگان و مشایخ و آثار آنان در هر دوره یاد شده است.
برچسب ها
تأملاتی در منطق ابن سینا و سهروردی
PDF

عنوانتأملاتی در منطق ابن سینا و سهروردی

نویسندهضیاء موحد

ناشرهرمس با همکاری مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک1ـ963ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات6+248

خلاصه
مقالات این کتاب بخشی از پژوهش‌هایی است که نویسنده در طول سال‌ها در میراث منطقی بزرگان منطق سنتی ایران کرده است.
برچسب ها
مرتضی نوریانی
PDF

مرتضی نوریانی

به کوشش اسمعیل دمیرچی

عنوانمرتضی نوریانی

نویسندهبه کوشش اسمعیل دمیرچی

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ500

شابک5ـ298ـ222ـ600ـ978

تعداد صفحات294

خلاصه
نوریانی با واردکردن دستگاه‌های جدید چاپ به ایران و تجهیز چاپخانه‌های مختلف در سراسر کشور و تأسیس مدرسۀ چاپ و پرورش تکنسین‌های چاپ و بسیاری از فعالیت‌های دیگر موفق شد به یک‌باره نفسی تازه در کالبد نیمه‌جان صنعت چاپ بدمد.
برچسب ها
دفتر خاطرات آندری تارکوفسکی (1970 ـ 1986)
PDF

عنواندفتر خاطرات آندری تارکوفسکی (1970 ـ 1986)

نویسندهآندری تارکوفسکی

مترجمعظیم جابری

ناشرافراز

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک2ـ936ـ243ـ964ـ978

تعداد صفحات704

خلاصه
این کتاب دربردارندۀ خاطرات هفده سال پایانی زندگی آندری تارکوفسکی است.
برچسب ها
فرهنگ‌نامۀ مارکس
PDF

عنوانفرهنگ‌نامۀ مارکس

نویسندهترل کارور

مترجماکبر معصوم‌بیگی

ناشرکلاغ

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک1ـ05ـ7656ـ600ـ978

تعداد صفحات208

خلاصه
این کتاب به نیت کمک به دانشجویان و دیگر خوانندگانی فراهم آمده است که در پرداختن به نظریۀ اجتماعی کارل مارکس نوآموزند.
برچسب ها
فرهنگ‌نامۀ صور خیال در دیوان خاقانی (سه جلد)
PDF

عنوانفرهنگ‌نامۀ صور خیال در دیوان خاقانی (سه جلد)

نویسندهسعید مهدوی‌فر

ناشرزوار

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ550

شابک8ـ529ـ401ـ964ـ978

تعداد صفحات2444

خلاصه
این کتاب در سه جلد دربردارندۀ فرهنگ‌نامۀ صور خیال در دیوان خاقانی است.
برچسب ها
فن و هنر نویسندگی یا چگونه زندگی را در زبان بیان کنیم
PDF

عنوانفن و هنر نویسندگی یا چگونه زندگی را در زبان بیان کنیم

نویسندهاتو کروزه

مترجمپیمان کی‌فرخی

ناشراختران

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1100

شابک4ـ079ـ207ـ964ـ978

تعداد صفحات302

خلاصه
این کتاب نخستین کتاب آلمانی شامل برنامه‌ای جامع برای تمرین نویسندگی خلاق است.
برچسب ها
محلۀ کلیمیان تهران
PDF

محلۀ کلیمیان تهران

ناصر تکمیل همایون

عنوانمحلۀ کلیمیان تهران

نویسندهناصر تکمیل همایون

ناشردفتر پژوهشهای فرهنگی

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک8ـ341ـ379ـ964ـ978

تعداد صفحات131

خلاصه
این کتاب دفتر پنجم از مجموعه کتاب‌های تهران‌پژوهی است به ریشه‌های تاریخی و سیر زندگی در قدیمی‌ترین و نخستین محل سکنای کلیمیان در منطقه‌ای در جنوب تهران معروف به عودلاجان می‌پردازد.
برچسب ها
زبان‌های خارجی در گذر تاریخ ایران (از آغاز تا امروز)
PDF

زبان‌های خارجی در گذر تاریخ ایران (از آغاز تا امروز)

مهدی دهمرده، امیر نعمتی لیمائی و سیده ریحانه حسینی

عنوانزبان‌های خارجی در گذر تاریخ ایران (از آغاز تا امروز)

نویسندهمهدی دهمرده، امیر نعمتی لیمائی و سیده ریحانه حسینی

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ1394

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک4ـ794ـ121ـ600ـ978

تعداد صفحات178+12

خلاصه
تحقیقی که در این کتاب انجام شده به روشنی نشان می‌دهد که در دوره‌های مختلف تاریخ ایران، کدام یک از زبان‌های خارجی کاربرد داشته و هر یک در رهگذر زمان چه تحولاتی را شاهد و ناظر بوده‌اند.
برچسب ها
دهلیزهای رستگاری: مقالات معرفت‌شناختی
PDF

عنواندهلیزهای رستگاری: مقالات معرفت‌شناختی

نویسندهوالتر بنیامین

مترجمصابر دشت‌آرا

ناشرچشمه

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک8ـ454ـ229ـ600ـ978

تعداد صفحات136

خلاصه
گزینش و ترجمۀ مقالات این کتاب با هدف تبیین وجوه معرفت‌شناسانۀ تفکر بنیامین به انجام رسیده است.
برچسب ها
فهرست‌نامۀ کتاب‌شناسی‌های ایران
PDF

فهرست‌نامۀ کتاب‌شناسی‌های ایران

ایرج افشار به کوشش ایران‌ناز کاشیان

عنوانفهرست‌نامۀ کتاب‌شناسی‌های ایران

نویسندهایرج افشار به کوشش ایران‌ناز کاشیان

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1000

شابک3ـ320ـ222ـ600ـ978

تعداد صفحات380

خلاصه
کتاب‌شناسی کلید ورود به تحقیقات است و از اصول یک تحقیق و پژوهش حرفه‌ای، شناسایی آثار و تحقیقاتی است که در موضوع موردنظر چاپ و انتشار یافته است.
برچسب ها
پنهان در آینه: گفتگو با ضیاء موحد
PDF

عنوانپنهان در آینه: گفتگو با ضیاء موحد

نویسندهمهدی مظفری ساوجی

ناشرهرمس

تاریخ چاپ1395

مکان چاپتهران

تیراژ1500

شابک9ـ967ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات448

خلاصه
این کتاب حاصل حدود چهار سال گفتگوی نویسنده با دکتر ضیاء موحد است.
برچسب ها
جشن‌نامۀ استاد سیدعلی خراسانی (دو جلد عربی ـ فارسی)
PDF

جشن‌نامۀ استاد سیدعلی خراسانی (دو جلد عربی ـ فارسی)

جمعی از نویسندگان به کوشش مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی

عنوانجشن‌نامۀ استاد سیدعلی خراسانی (دو جلد عربی ـ فارسی)

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی

ناشرسهل

تاریخ چاپ1395

مکان چاپقم

تیراژ1000

شابک9ـ3ـ92646ـ964ـ978

تعداد صفحات1100+1040

خلاصه
بزرگداشت عالمان و انسان‌های وارسته، نشان پویایی و کمال‌طلبی جامعه است؛ چنان‌که از حق‌شناسی و درک سرمایه‌های انسانی خبر می‌دهد. استاد سیدعلی خراسانی از شمار انسان‌های پاک‌نهاد و نیک‌سرشت است که متانت، وقار، ادب، نیک‌اندیشی و اخلاق کریمانۀ او زبانزد است و بسیاری را وامدار مهر و وفای خویش کرده است.
برچسب ها
دیدن بیشتر ...